مناقصه پیمانکاری مخابرات تاریخ 96.2.27 در سایت

مناقصات پیمانکاری مخابرات تاریخ 96.2.6 در سایت

مناقصه پیمانکاری مخابرات تاریخ 96.1.24

مناقصه پیمانکاری مخابرات تاریخ 95.12.11 درسایت

 1. مناقصه انتخاب پیمانکار (نمایندگی) فروش ADSL / آگهی مناقصه, مناقصه انتخاب پیمانکار (نمایندگی) فروش ADSL
 2. مناقصه خرید ، نصب و راه اندازی سیستم نظارت تصویری / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خرید ، نصب و راه اندازی سیستم نظارت تصویری
 3. مناقصه اجرای عملیات طرح توسعه شبکه کابل / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه اجرای عملیات طرح توسعه شبکه کابل
 4. مناقصه اجرای بدون محدویت کلیه عملیات مربوط به نگهداری و تعمیرات ، مدیریت ، سرپرستی .... / آگهی مناقصه عمومی توام با ارزیابی کیفی , مناقصه اجرای بدون محدویت کلیه عملیات مربوط به نگهداری و تعمیرات ، مدیریت ، سرپرستی ....
 5. مناقصه نگهداری تلفنهای همگانی و پشتیبانی فنی- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه نگهداری تلفنهای همگانی و پشتیبانی فنی - نوبت دوم
 6. استعلام اجرای سایت ریاضی گنبد از محل ACP / استعلام, استعلام اجرای سایت ریاضی گنبد از محل ACP
 7. فراخوان سرویس ٬ تعمیر٬ نگهداری و راهبری سیستم های mtc- cute--fids / فراخوان , فراخوان سرویس ٬ تعمیر٬ نگهداری و راهبری سیستم های mtc- cute--fids
 8. استعلام خرید راه اندازی سیستم INTERCONNECTION / استعلام خرید راه اندازی سیستم INTERCONNECTION
 9. استعلام تامین و اجرای طرح فیبرنوری / استعلام,استعلام تامین و اجرای طرح فیبرنوری

مناقصات پیمانکاری مخابرات پارس نماد

اطلاعات مناقصه پیمانکاری مخابرات تاریخ 95.11.19 در سایت

مناقصه پیمانکاری مخابرات تاریخ 95.11.13 در سایت

مناقصه پیمانکاری مخابرات 96.3.9 در سایت

مناقصه پیمانکاری مخابرات تاریخ 96.3.31 در سایت

 1. مناقصه اصلاح و حراست و نگهداری و انجام خدمات مشترکین / مناقصه ، مناقصه اصلاح و حراست و نگهداری و انجام خدمات مشترکین
 2. تجدید فراخوان عملیات تهیه و نصب و اجرای دکل 20 متری... / آگهی تجدید فراخوان عمومی، تجدید فراخوان عملیات تهیه و نصب و اجرای دکل 20 متری...
 3. مناقصه نگهداری و راهبری تاسیسات شبکه کابل و هوائی مرکز 19540 شماره ای / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه نگهداری و راهبری تاسیسات شبکه کابل و هوائی مرکز 19540 شماره ای
 4. فراخوان خدمات تجهیزات و نصب کنترل تردد نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی و برگزاری یک مرحله ای مناقصه,فراخوان خدمات تجهیزات و نصب کنترل تردد نوبت دوم
 5. ارزیابی کیفی خرید قطعات و تجهیزات دریایی بندری مخابراتی و الکترونیکی و... / ارزیابی کیفی ، ارزیابی کیفی خرید قطعات و تجهیزات دریایی بندری مخابراتی و الکترونیکی و...
 6. مناقصه انجام عملیات کابل ارتباطی ترنکی / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه انجام عملیات کابل ارتباطی ترنکی
 7. مناقصه انجام عملیات کابل ارتباطی ترنکی / آگهی مناقصه , مناقصه انجام عملیات کابل ارتباطی ترنکی
 8. استعلام بهاء حفاری و کابکلشی فیبر نوری خاکی و کانالی / استعلام بهاء, استعلام بهاء حفاری و کابکلشی فیبر نوری خاکی و کانالی
 9. استعلام توسعه اتاق دیتا و سالن مایکروویو مرکز شهید حق شناس فیروزآباد / استعلام ، استعلام توسعه اتاق دیتا و سالن مایکروویو مرکز شهید حق شناس فیروزآباد
 10. استعلام بهاء جرای امورات نوسازی و بازسازی تأسیسات شبکه کابل، هوائی، کانال حوضچه 96.3.31 / استعلام بهاء,استعلام بهاء جرای امورات نوسازی و بازسازی تأسیسات شبکه کابل، هوائی، کانال حوضچه 96.3.31
 11. مناقصه اجرای عملیات کابل ارتباطی(ترنکی) در محدوده مراکز مخابراتی قدس ... / مناقصه اجرای عملیات کابل ارتباطی(ترنکی) در محدوده مراکز مخابراتی قدس ...
 12. مناقصه انجام عملیات کابل ارتباطی ( ترنکی ) در محدوده مراکز مخابراتی قدس ، شهید مفتح ... / مناقصه انجام عملیات کابل ارتباطی ( ترنکی ) در محدوده مراکز مخابراتی قدس ، شهید مفتح ...
 13. استعلام تقویت ستونچه های فوندانسیون دکل ایستگاه حمیدیه / استعلام, استعلام تقویت ستونچه های فوندانسیون دکل ایستگاه حمیدیه
 14. استعلام خدمات مهندسین مشاور جهت طراحی پروژه / استعلام , استعلام خدمات مهندسین مشاور جهت طراحی پروژه

مناقصات پیمانکاری مخابرات پارس نماد

اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.4.1 در سایت

 1. مناقصه احداث ساختمان شعبه شازند نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه احداث ساختمان شعبه شازند نوبت دوم
 2. حراج پالت فلزی ضایعاتی ... / آگهی حراج، حراج پالت فلزی ضایعاتی ...
 3. مزایده یک دستگاه کامیون کشنده ولوو / آگهی مزایده ,مزایده یک دستگاه کامیون کشنده ولوو
 4. مزایده دو دستگاه سلفون کش حرارتی و چسبی / آگهی مزایده اموال منقول ,مزایده دو دستگاه سلفون کش حرارتی و چسبی
 5. مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه دوم 111.50متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه دوم 111.50متر
 6. مزایده ششدانگ یک واحد تجاری مساحت 49.30متر / مزایده,مزایده ششدانگ یک واحد تجاری مساحت 49.30متر
 7. مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه بخش دو کاشان / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه بخش دو کاشان
 8. مزایده دستگاه اسپارک 80 آمپر / مزایده دستگاه اسپارک 80 آمپر
 9. مزایده 2 عدد انگشتر و یک عدد زیرگردنی / مزایده 2 عدد انگشتر و یک عدد زیرگردنی
 10. مناقصه اجرای فاز اول و دوم احداث سالن چند منظوره ورزشی / مناقصه اجرای فاز اول و دوم احداث سالن چند منظوره ورزشی
 11. مناقصه اجرای فاز اول و دوم سایت تفریحی و گردشگری / مناقصه اجرای فاز اول و دوم سایت تفریحی و گردشگری
 12. تجدید مناقصه پروژه بهسازی و روکش آسفالت محورهای دیواندره -سنندج / تجدید مناقصه پروژه بهسازی و روکش آسفالت محورهای دیواندره -سنندج
 13. فراخوان مناقصه احداث مدرسه 12 کلاسه کشتارگاه ناحیه 2 ارومیه / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی, فراخوان مناقصه احداث مدرسه 12 کلاسه کشتارگاه ناحیه 2 ارومیه
 14. مناقصه اجرای زیرسازی و آسفالت ریزی / مناقصه اجرای زیرسازی و آسفالت ریزی
 15. آگهی ارزیابی احداث شبکه جمع آوری فاضلاب در نقاط مختلف شهر پیرانشهر / آگهی ارزیابی کیفی ،آگهی ارزیابی احداث شبکه جمع آوری فاضلاب در نقاط مختلف شهر پیرانشهر
 16. مزایده ششدانگ زمین بخش دو اراک قدمت بیش از سی سال / مزایده,مزایده ششدانگ زمین بخش دو اراک قدمت بیش از سی سال
 17. مناقصه عملیات آسفالت / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه عملیات آسفالت
 18. مزایده ششدانگ زمین و خودرو / مزایده,مزایده ششدانگ زمین و خودرو
 19. مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه چهارم 104.31متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه چهارم 104.31متر
 20. مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 199.75متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 199.75متر
 21. مزایده یک دستگاه خودرو / مزایده ,مزایده یک دستگاه خودرو
 22. مناقصه خرید تابلو فشار متوسط / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه خرید تابلو فشار متوسط
 23. مزایده دیگ بخار و ... / آگهی مزایده ,مزایده دیگ بخار و ...
 24. مزایده ششدانگ یکباب منزل مسکونی مساحت 275مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل مسکونی مساحت 275مترمربع
 25. مزایده ششدانگ باغ مشجر کلاسه 483.34متر / مزایده,مزایده ششدانگ باغ مشجر کلاسه 483.34متر
 26. مزایده ملک مساحت عرصه 293.33متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 293.33متر نوبت اول
 27. مناقصه سیستم اعلام و اطفاء حریق اتوماتیک / مناقصه , مناقصه سیستم اعلام و اطفاء حریق اتوماتیک
 28. مزایده ملک بخش ده تهران مساحت یکصد مترمربع / مزایده,مزایده ملک بخش ده تهران مساحت یکصد مترمربع
 29. مزایده فروش سواری بنز 220 مدل 1972 میلادی / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش سواری بنز 220 مدل 1972 میلادی
 30. مزایده آهن آلات-تیر آهن -شاخه دوبل / مزایده , مزایده آهن آلات-تیر آهن -شاخه دوبل نوبت اول
 31. مناقصه انجام نگهداری پستهای برق و شبکه هوایی و روشنایی برق / آگهی مناقصه عمومی و یک مرحله ای ، مناقصه انجام نگهداری پستهای برق و شبکه هوایی و روشنایی برق
 32. مناقصه بیمه مکمل درمان کارکنان / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه بیمه مکمل درمان کارکنان
 33. مزایده فروش یکباب مغازه تجاری به مساحت 12.8مترمربع نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش یکباب مغازه تجاری به مساحت 12.8مترمربع نوبت دوم
 34. مناقصه آسفالت معابر و پیاده روهای سطح شهر پردیس - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه آسفالت معابر و پیاده روهای سطح شهر پردیس - نوبت دوم
 35. مناقصه تعداد 4500 حلقه سیم رانژه 06 / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تعداد 4500 حلقه سیم رانژه 06
 36. مناقصه اجرای شبکه فاضلاب و انشعابات منازل / آگهی استعلام ارزیابی کیفی, مناقصه اجرای شبکه فاضلاب و انشعابات منازل
 37. مزایده یک دستگاه پژو 405 مدل 94 / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه پژو 405 مدل 94
 38. مناقصه خرید 13000 متر لوله GRP / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خرید 13000 متر لوله GRP
 39. مناقصه خرید، طراحی، اجرا، نصب و راه اندازی سیستم اعلام و اطفاء حریق - تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه خرید، طراحی، اجرا، نصب و راه اندازی سیستم اعلام و اطفاء حریق - تجدید
 40. مناقصه واگذاری انجام امور خدماتی ، تاسیسات و فضای سبز / آگهی مناقصه عمومی ،مناقصه واگذاری انجام امور خدماتی ، تاسیسات و فضای سبز
 41. مزایده فروش انواع محصولات فرعی / مزایده , مزایده فروش انواع محصولات فرعی
 42. مناقصه حجمی زمانی اداره امور سوختگیری هواپیمایی بندرعباس و نواح تابعه - نوبت دوم / مناقصه , مناقصه حجمی زمانی اداره امور سوختگیری هواپیمایی بندرعباس و نواح تابعه - نوبت دوم
 43. مناقصه انجام خدمات سیم پیچی و تعمیر الکتروموتورهای LV / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه انجام خدمات سیم پیچی و تعمیر الکتروموتورهای LV
 44. مناقصه لکه گیری، روکش و زیرسازی و آسفالت (فاز 1 و 2 شهر پردیس) - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه لکه گیری، روکش و زیرسازی و آسفالت (فاز 1 و 2 شهر پردیس) - نوبت دوم
 45. مزایده ملک بخش دو 101.20مترمربع / مزایده,مزایده ملک بخش دو 101.20مترمربع
 46. فراخوان مناقصه عملیات بهره‏ برداری و نگهداری از شبکه‌های آبیاری و زهکشی / آگهی فراخوان مناقصه, فراخوان مناقصه عملیات بهره‏ برداری و نگهداری از شبکه‌های آبیاری و زهکشی
 47. مناقصه انجام خدمات HSEE (ایمنی، بهداشت، محیط زیست و انرژی) نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات HSEE (ایمنی، بهداشت، محیط زیست و انرژی) نوبت دوم
 48. مزایده فروش یکباب اپارتمان مساحت هفتاد و هشت متر / مزایده,مزایده فروش یکباب اپارتمان مساحت هفتاد و هشت متر
 49. مناقصه خرید و نصب و راه اندازی خط کامل دستگاه تولید قطعات بتنی / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خرید و نصب و راه اندازی خط کامل دستگاه تولید قطعات بتنی
 50. مزایده چرخ خیاطی / آگهی مزایده , مزایده چرخ خیاطی
 51. مزایده یخچال / آگهی مزایده ,مزایده یخچال
 52. مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 128.20متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 128.20متر
 53. مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه سه 117.96متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه سه 117.96متر
 54. منقاصه پروژه بازسازی مدارس / آگهی مناقصه, منقاصه پروژه بازسازی مدارس
 55. مناقصه نسبت به تعویض آسفالت , جدول بلوار بعثت - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه نسبت به تعویض آسفالت , جدول بلوار بعثت - نوبت دوم
 56. مناقصه پروژه تامین تجهیزات مدارس / آگهی مناقصه, مناقصه پروژه تامین تجهیزات مدارس
 57. مناقصه احداث و بازسازی پلها ، آب نماها و جاده های دسترسی / آگهی مناقصه ,مناقصه احداث و بازسازی پلها ، آب نماها و جاده های دسترسی
 58. مزایده واگذاری ساختمان قدیم خود / آگهی مزایده , مزایده واگذاری ساختمان قدیم خود
 59. مزایده اجاره محل بوفه دانشجویی 96.4.1 / مزایده اجاره محل بوفه دانشجویی 96.4.1
 60. مزایده اجاره تالار پذیرایی و آشپزخانه خود / مزایده , مزایده اجاره تالار پذیرایی و آشپزخانه خود مرحله دوم
 61. تجدید مناقصه خرید، بارگیری و حمل لوله های پلی اتیلن دو جداره ... نوبت دوم / تجدید آگهی مناقصه, تجدید مناقصه خرید، بارگیری و حمل لوله های پلی اتیلن دو جداره ... نوبت دوم
 62. مزایده فروش یک دستگاه پژو ROA نوبت دوم 96.4.1 / مزایده, مزایده فروش یک دستگاه پژو ROA نوبت دوم 96.4.1
 63. مناقصه احداث خطوط انتقال آب شرب بین مخازن نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه احداث خطوط انتقال آب شرب بین مخازن نوبت دوم
 64. مزایده اجاره شهربازی پارک آزادگان نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره شهربازی پارک آزادگان نوبت دوم
 65. مناقصه تهیه و اجرای لوله گذاری- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تهیه و اجرای لوله گذاری- نوبت دوم
 66. مناقصه خرید حمل و نصب دیوار پیش ساخته بتنی همراه با خاکبرداری / آگهی فراخوان عمومی مناقصه یک مرحله ای ,مناقصه خرید حمل و نصب دیوار پیش ساخته بتنی همراه با خاکبرداری
 67. مناقصه تعمیر و نگهداری منازل سازمان ,اماکن عمومی و تاسیسات شهرک پالایشگاه- نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران, مناقصه تعمیر و نگهداری منازل سازمان ,اماکن عمومی و تاسیسات شهرک پالایشگاه- نوبت دوم
 68. مزایده ششدانگ دو قطعه زمین مشتمل بر ساختمان / مزایده,مزایده ششدانگ دو قطعه زمین مشتمل بر ساختمان
 69. مزایده یک دستگاه سواری رانا / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه سواری رانا
 70. مزایده ششدانگ زمین مساحت 4197 متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 4197 متر
 71. مناقصه پروژه ارائه خدمات ایاب و ذهاب و تاکسی سرویس- تمدید / آگهی تمدیدمناقصه, مناقصه پروژه ارائه خدمات ایاب و ذهاب و تاکسی سرویس- تمدید
 72. تجدید مناقصه عملیات برق رسانی به چاه های 1، 2، 9 ... / آگهی تجدید فراخوان عمومی, تجدید مناقصه عملیات برق رسانی به چاه های 1، 2، 9 ...
 73. اصلاحیه مزایده های تجاری و همچنین طرح کارواش و باس واش / اصلاحیه مزایده عمومی,مزایده های تجاری و همچنین طرح کارواش و باس واش
 74. اصلاحیه فراخوان پروژه مرمت و بهسازی ساختمانها / اصلاحیه فراخوان پیمانکاران , فراخوان پروژه مرمت و بهسازی ساختمانها
 75. مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی 91.67مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی 91.67مترمربع
 76. مزایده ششدانگ خانه مسکونی بخش 55 یزد / مزایده,مزایده ششدانگ خانه مسکونی بخش 55 یزد
 77. مزایده یک قطعه باغ و زمین زراعی زیرکشت / مزایده,مزایده یک قطعه باغ و زمین زراعی زیرکشت
 78. مزایده ششدانگ پلاک 194 فرعی از 1200 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 194 فرعی از 1200 اصلی
 79. مزایده یکباب منزل مسکونی بخش هشت شهرستان سقز نوبت دوم / مزایده,مزایده یکباب منزل مسکونی بخش هشت شهرستان سقز نوبت دوم
 80. مزایده چهار طاقه پارچه نوبت دوم / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده چهار طاقه پارچه نوبت دوم
 81. مزایده ششدانگ پلاک 3950 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 3950 فرعی
 82. مزایده یکدستگاه وانت دوگانه سوز مدل 1387 نوبت دوم / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده یکدستگاه وانت دوگانه سوز مدل 1387 نوبت دوم
 83. مزایده سه دانگ زمین بخش سی و شش کرمان نوبت اول / مزایده,مزایده سه دانگ زمین بخش سی و شش کرمان نوبت اول
 84. مزایده یکباب ساختمان مسکونی عرصه 156متر / مزایده,مزایده یکباب ساختمان مسکونی عرصه 156متر
 85. مزایده یک دستگاه ساختمان تجاری دو طبقه با سند عادی نوبت دوم / مزایده,مزایده یک دستگاه ساختمان تجاری دو طبقه با سند عادی نوبت دوم
 86. مزایده فروش اره آتشی با موتور موتوژن سالم و کارکرده... / آگهی فروش اموال منقول , مزایده فروش اره آتشی با موتور موتوژن سالم و کارکرده...
 87. مزایده 10 راس گاو آبستن / آگهی مزایده ,مزایده 10 راس گاو آبستن
 88. فراخوان مناقصه نگهداری فضای سبز / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه نگهداری فضای سبز
 89. فراخوان مناقصه پروژه احداث 11 واحد تجاری / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه پروژه احداث 11 واحد تجاری
 90. فراخوان مناقصه خرید و اجرای 3 عدد برج نوری 21 متری و 60 عدد چراغ پارکی / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه خرید و اجرای 3 عدد برج نوری 21 متری و 60 عدد چراغ پارکی
 91. فراخوان مناقصه پروژه احداث استخر و سالن ورزشی / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه پروژه احداث استخر و سالن ورزشی
 92. مناقصات انواع تابلو فشار ضعیف / آگهی مناقصات عمومی یک مرحله ای,مناقصات انواع تابلو فشار ضعیف
 93. فراخوان خرید ماسه شسته مرحله دوم نوبت اول / آگهی فراخوان, فراخوان خرید ماسه شسته مرحله دوم نوبت اول
 94. مناقصه خرید جو وارداتی از واردکنندگان داخلی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید جو وارداتی از واردکنندگان داخلی نوبت دوم
 95. مناقصه خدمات حجمی مورد نیاز / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه خدمات حجمی مورد نیاز
 96. مزایده فروش بیست (20) راس گاو غیر آبستن غیر اقتصادی .... / آگهی مزایده , مزایده فروش بیست (20) راس گاو غیر آبستن غیر اقتصادی ...
 97. اصلاحیه مناقصه حمل و تخلیه 400 هزار تن کود شیمیایی / اصلاحیه مناقصه حمل و تخلیه 400 هزار تن کود شیمیایی
 98. مناقصه خرید کیسه خالی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید کیسه خالی
 99. فراخوان مناقصه احداث غسالخانه نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی ارزیابی ساده , فراخوان مناقصه احداث غسالخانه نوبت دوم
 100. مزایده سه دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 125 متر نوبت اول / مزایده,مزایده سه دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 125 متر نوبت اول
 101. مناقصه ارایه خدمات خانه داری دهکده تفریحی ایثار / مناقصه ، مناقصه ارایه خدمات خانه داری دهکده تفریحی ایثار
 102. مناقصه خرید 1300 دستگاه چراغ خیابانی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید 1300 دستگاه چراغ خیابانی 20 ولت LED
 103. مناقصه نگهداری از تاسیسات برودتی و حرارتی و .... / مناقصه ، مناقصه نگهداری از تاسیسات برودتی و حرارتی و
 104. مزایده فروش سه بلوک از ساختمان های شماره 2-3-4 و محل تعاونی / مزایده,مزایده فروش سه بلوک از ساختمان های شماره 2-3-4 و محل تعاونی
 105. مزایده اجاره 5 باب مغازه / آگهی مزایده عمومی ,مزایده اجاره 5 باب مغازه
 106. مناقصه احداث و بهره برداری از سالن بدنسازی / فراخوان عمومی جذب سرمایه گذار,مناقصه احداث و بهره برداری از سالن بدنسازی
 107. مناقصه پروژه احداث و اصلاح و بهینه شبکه چقامیرزا...نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه پروژه احداث و اصلاح و بهینه شبکه چقامیرزا...نوبت دوم
 108. آگهی فروش یک دستگاه رول ایتالیایی مدل ORT / آگهی فروش، آگهی فروش یک دستگاه رول ایتالیایی مدل ORT
 109. تجدید مناقصه جداره سازی محله کبابیان همدان ... / آگهی مناقصه عمومی , تجدید مناقصه جداره سازی محله کبابیان همدان ...
 110. مزایده فروش یک قطعه زمین به مساحت 276.58مترمربع نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین به مساحت 276.58مترمربع نوبت دوم
 111. مناقصه بهره برداری و نگهداری , حفاظت و تعمیرات بدنه ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه بهره برداری و نگهداری , حفاظت و تعمیرات بدنه ...
 112. مناقصه حمل و نقل اداری / مناقصه عمومی ,مناقصه حمل و نقل اداری
 113. فراخوان مناقصه احداث مرکز خدمات جامع سلامت قره ورن میاندوآب / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی, فراخوان مناقصه احداث مرکز خدمات جامع سلامت قره ورن میاندوآب
 114. مزایده فروش واحد تجاری بصورت نقد و اقساط / مزایده,مزایده فروش واحد تجاری بصورت نقد و اقساط
 115. مزایده فروش 15 قطعه زمین از زمینهای شهرداری نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش 15 قطعه زمین از زمینهای شهرداری نوبت دوم
 116. مناقصه احداث 9 ساختمان خانه بهداشت روستاهای قم - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه احداث 9 ساختمان خانه بهداشت روستاهای قم - نوبت دوم
 117. مزایده اجاره تعداد 24 واحد تجاری و مسکونی... / آگهی مزایده , مزایده اجاره تعداد 24 واحد تجاری و مسکونی...
 118. مزایده فروش یک قطعه زمین کاربری اداری / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین کاربری اداری
 119. مزایده اجاره تعداد هفت واحد تجاری از رقبات عرصه و اعیان وقف ... / مزایده , مزایده اجاره تعداد هفت واحد تجاری از رقبات عرصه و اعیان وقف ...
 120. مزایده ملک عرصه 196 متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک عرصه 196 متر نوبت اول
 121. مزایده ششدانگ مفروز یکباب خانه عرصه 1081.34متر / مزایده,مزایده ششدانگ مفروز یکباب خانه عرصه 1081.34متر
 122. مزایده ششدانگ پلاک 1648/86 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 1648/86 اصلی
 123. مزایده ششدانگ زمین مساحت سیصد متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت سیصد متر
 124. تجدید مزایده واگذاری غرفه / آگهی مزایده عمومی , تجدید مزایده واگذاری غرفه
 125. مناقصه خرید ترانسفورماتورهای قدرت 230/20kv//40mva ... / مناقصه , مناقصه خرید ترانسفورماتورهای قدرت 230/20kv//40mva ...
 126. مزایده یک دستگاه خودرو پژو تیپ 206 / مزایده یک دستگاه خودرو پژو تیپ 206
 127. فراخوان مناقصه عمومی اجرای فضای سبز بلوار ساحلی امام خمینی ره / فراخوان مناقصه عمومی اجرای فضای سبز بلوار ساحلی امام خمینی ره
 128. مناقصه انجام عملیات توسعه و احداث و اصلاح و بهینه سازی ... نوبت اول 96.4.1 / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام عملیات توسعه و احداث و اصلاح و بهینه سازی ... نوبت اول 96.4.1
 129. مناقصه خرید کلیدهای مینیاتوری اتوماتیک ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید کلیدهای مینیاتوری اتوماتیک ...
 130. مناقصه عملیات اجرایی نصب انشعابات شهرک مسکونی طولای قشم ... / فراخوان مناقصه , مناقصه عملیات اجرایی نصب انشعابات شهرک مسکونی طولای قشم ...
 131. مناقصه تعویض سیم مسی با کابل خود نگهدار شهری روستایی فاز 2 برق / آگهی مناقصه های عمومی، مناقصه تعویض سیم مسی با کابل خود نگهدار شهری روستایی فاز 2 برق
 132. مناقصه پروژه بهسازی و روکش آسفالت محور کامیاران - سروآباد / مناقصه پروژه بهسازی و روکش آسفالت محور کامیاران - سروآباد
 133. آگهی مناقصه بهسازی و لکه گیری محور آزادشهر / آگهی مناقصه ، مناقصه بهسازی و لکه گیری محور آزادشهر
 134. مزایده پلاکهای ثبتی شامل نه قطعه / مزایده,مزایده پلاکهای ثبتی شامل نه قطعه
 135. مزایده دو دانگ و یک دهم دانگ مشاع از پلاک 4198 فرعی / مزایده,مزایده دو دانگ و یک دهم دانگ مشاع از پلاک 4198 فرعی
 136. مزایده کارخانه / اگهی مزایده , مزایده کارخانه
 137. مزایده ملک قطعه زمینی به مساحت 536.25متر / مزایده,مزایده ملک قطعه زمینی به مساحت 536.25متر
 138. مزایده ملک اپارتمان مساحت 68.83متر مرحله دوم / مزایده,مزایده ملک اپارتمان مساحت 68.83متر مرحله دوم
 139. مناقصه انجام عملیات توسعه و احداث و اصلاح و بهینه سازی ... نوبت اول 96.4.1 / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام عملیات توسعه و احداث و اصلاح و بهینه سازی ... نوبت اول 96.4.1
 140. مزایده واگذاری زمین جهت استقرار کانکس / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری زمین جهت استقرار کانکس
 141. مناقصه تعداد 42 لینک تجهیزات ptn / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تعداد 42 لینک تجهیزات ptn
 142. مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی 83.11متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی 83.11متر
 143. مزایده ششدانگ زمین مساحت 645.50متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 645.50متر
 144. اصلاحیه مناقصه اداره امور و اجرای حجمی زمانی عملیات جایگاه شرکتی / اصلاحیه ,مناقصه اداره امور و اجرای حجمی زمانی عملیات جایگاه شرکتی
 145. مناقصه تکمیل پروژه 132 واحدی مسکن مهر / آگهی فراخوان عمومی ,مناقصه تکمیل پروژه 132 واحدی مسکن مهر
 146. مزایده ششدانگ پلاک سی و یک فرعی مساحت 197.50متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک سی و یک فرعی مساحت 197.50متر
 147. مزایده یک دستگاه سواری رنواوگان / مزایده, مزایده یک دستگاه سواری رنواوگان
 148. مزایده فروش تاورکرین پتن 10 تن / مزایده ، مزایده فروش تاورکرین پتن 10 تن
 149. مزایده واگذاری آرایشگاه / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری آرایشگاه
 150. فراخوان انتخاب سرمایه گذار برای نوسازی و بهره برداری از ساختمان / فراخوان , فراخوان انتخاب سرمایه گذار برای نوسازی و بهره برداری از ساختمان
 151. مناقصه امور خدماتی، نظافتی و سایر امور قابل واگذاری نوبت دوم / مناقصه عمومی، مناقصه امور خدماتی، نظافتی و سایر امور قابل واگذاری نوبت دوم
 152. مزایده کلیه ماشین آلات و تجهیزات تولیدی کارخانه یخسازی / مزایده کلیه ماشین آلات و تجهیزات تولیدی کارخانه یخسازی
 153. مزیده رستوران / مزیده رستوران
 154. مزایده تعداد سیزده قطعه زمین مسکونی نوبت چهارم / مزایده,مزایده تعداد سیزده قطعه زمین مسکونی نوبت چهارم
 155. مزایده ملک مساحت 1144 مترمربع نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت 1144 مترمربع نوبت اول
 156. مزایده عملیات ساخت و نصب کانکس / آگهی مزایده عمومی ,مزایده عملیات ساخت و نصب کانکس
 157. مزایده فروش دو دستگاه خودرو شامل یک دستگاه پژو آردی 1600 ... - نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش دو دستگاه خودرو شامل یک دستگاه پژو آردی 1600 ... - نوبت دوم
 158. فراخوان مشاوران انجام پروژه تدوین مکانیزم های پایه ای / آگهی فراخوان مشاوران, فراخوان مشاوران انجام پروژه تدوین مکانیزم های پایه ای
 159. مناقصه اجرای عملیات روشنایی معابر نوبت اول / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه اجرای عملیات روشنایی معابر... نوبت اول
 160. مزایده اموال مشاعی مشتمل بر 54 قطعه نوبت دوم / مزایده,مزایده اموال مشاعی مشتمل بر 54 قطعه نوبت دوم
 161. مناقصه خرید تجهیزات مخابراتی آزمایشگاه - PIM / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید تجهیزات مخابراتی آزمایشگاه - PIM
 162. تجدید مناقصه انجام امور خدمات شهری - مرحله سوم / آگهی مناقصه , تجدید مناقصه انجام امور خدمات شهری- مرحله سوم
 163. مزایده ملک مساحت عرصه 71.90متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 71.90متر نوبت دوم
 164. مزایده یک دستگاه تلویزیون / آگهی مزایده اموال منقول ,مزایده یک دستگاه تلویزیون
 165. مزایده ملک پلاک 4045 اصلی 14 فرعی / مزایده,مزایده ملک پلاک 4045 اصلی 14 فرعی
 166. مزایده ملک مسکونی عرصه 56 متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مسکونی عرصه 56 متر نوبت اول
 167. مزایده کمپرسور و ... / آگهی مزایده اموال منقول ,مزایده کمپرسور و ...
 168. مزایده سه دانگ ملک مساحت 138.89متر نوبت اول / مزایده,مزایده سه دانگ ملک مساحت 138.89متر نوبت اول
 169. مزایده سه دانگ ملک به پلاک ثبتی 1.5158 نوبت اول / مزایده,مزایده سه دانگ ملک به پلاک ثبتی 1.5158 نوبت اول
 170. مناقصه تامین ، نصب و اجرای تجهیزات ایمنی و حفاظتی ... / مناقصه , مناقصه تامین ، نصب و اجرای تجهیزات ایمنی و حفاظتی ...
 171. مزایده یک دستگاه خودرو سواری پراید / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو سواری پراید
 172. مزایده ششدانگ زمین مساحت 368 متر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 368 متر نوبت اول
 173. مزایده ملک بخش یک بهبهان نوبت اول / مزایده,مزایده ملک بخش یک بهبهان نوبت اول
 174. مزایده املاک موروثی شامل خانه محوطه و شالیکاری / مزایده,مزایده املاک موروثی شامل خانه محوطه و شالیکاری
 175. مزایده یکباب ساختمان تجاری دو طبقه زیربنای نود متر / مزایده,مزایده یکباب ساختمان تجاری دو طبقه زیربنای نود متر
 176. مزایده 200 عدد کاشی / آگهی مزایده مرحله دوم اموال منقول ,مزایده 200 عدد کاشی
 177. مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 188 متر نوبت دوم / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 188 متر نوبت دوم
 178. مزایده ملک یک قطعه زمین مسکونی صد و ده متر / مزایده,مزایده ملک یک قطعه زمین مسکونی صد و ده متر
 179. مزایده ششدانگ پلاک بصورت شرکت تولیدی بخش هشت یزد / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک بصورت شرکت تولیدی بخش هشت یزد
 180. مزایده عینک / آگهی مزایده فروش اموال منقول ,مزایده عینک
 181. مناقصه ANNUBAR FLOW ELEMENT...نوبت دوم / مناقصه , مناقصه ANNUBAR FLOW ELEMENT.... نوبت دوم
 182. مزایده یکباب ساختمان مسکونی بخش هفت نوبت دوم / مزایده,مزایده یکباب ساختمان مسکونی بخش هفت نوبت دوم
 183. مزایده یک قطعه زمین مساحت 2000متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 2000متر نوبت اول
 184. مزایده ملک ششدانگ اپارتمان مساحت 93.37متر / مزایده,مزایده ملک ششدانگ اپارتمان مساحت 93.37متر
 185. مناقصه انجام خدمات مربوط به تامین خودروی استیجاری / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام خدمات مربوط به تامین خودروی استیجاری
 186. مزایده خودرو سواری پژو 405 / مزایده خودرو سواری پژو 405
 187. مناقصه اجرای پروژه زیرسازی و جدولگذاری / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای پروژه زیرسازی و جدولگذاری
 188. فراخوان احداث سوله ورزشی چند منظوره / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان احداث سوله ورزشی چند منظوره
 189. مناقصه تهیه مصالح و احداث ساختمان اداری و آشیانه آتش نشانی.... نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه تهیه مصالح و احداث ساختمان اداری و آشیانه آتش نشانی... نوبت دوم
 190. مناقصه FLOWSERVE PNEUMATIC ELEC.ACTUATOR / مناقصه , مناقصه FLOWSERVE PNEUMATIC ELEC.ACTUATOR نوبت اول
 191. مناقصه تامین نیروی انسانی مراکز 121... نوبت دوم / مناقصه عمومی دو مرحله ای ، مناقصه تامین نیروی انسانی مراکز 121... نوبت دوم
 192. مناقصه CONTROL VALVE نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران , مناقصه CONTROL VALVE نوبت دوم
 193. مزایده اجاره نصب بنر ، بهره برداری و نگهداری از 5 دستگاه تابلوهای تبلیغاتی / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره نصب بنر ، بهره برداری و نگهداری از 5 دستگاه تابلوهای تبلیغاتی
 194. مناقصه اجرای پروژه کفپوش معابر نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای پروژه کفپوش معابر نوبت دوم
 195. فراخوان مشارکت و سرمایه گذاری جهت راه اندازی و استخراج و بهره برداری از معدن تجدید نوبت سوم / تجدید آگهی فراخوان , فراخوان مشارکت و سرمایه گذاری جهت راه اندازی و استخراج و بهره برداری از معدن تجدید نوبت سوم
 196. مناقصه لکه گیری آسفالت معابر / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه لکه گیری آسفالت معابر
 197. فراخوان پروژه مشارکتی احداث مجموعه ورزشی سرپوشیده جدید .. مرحله اول نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان پروژه مشارکتی احداث مجموعه ورزشی سرپوشیده جدید .. مرحله اول نوبت دوم

اطلاعات مناقصات و مزایدات گردآوری شده تاریخ 96.4.15 در سایت

 1. مناقصه امور خدماتی و پشتیبانی / مناقصه , مناقصه امور خدماتی و پشتیبانی ...نوبت اول
 2. فراخوان انجام خدمات مهندسی ( نظارت کارگاهی و عالیه سردهنه سازی ، اصلاح و بازسازی ... / فراخوان , فراخوان انجام خدمات مهندسی ( نظارت کارگاهی و عالیه سردهنه سازی ، اصلاح و بازسازی ... نوبت اول
 3. مزایده فروش اموال و دستگاههای موجود / آگهی مزایده , مزایده فروش اموال و دستگاههای موجود
 4. مناقصه تامین نیروی انسانی درمانگاه فرهنگیان نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین نیروی انسانی درمانگاه فرهنگیان نوبت دوم
 5. مناقصه اجرای عملیات عمرانی سطح شهر / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای عملیات عمرانی سطح شهر
 6. مناقصه واگذاری عملیات اجرایی جمع آوری و انتقال پسماندهای بی خطر سازی / آگهی مناقصه عمومی،آگهی مناقصه عمومی واگذاری عملیات اجرایی جمع آوری و انتقال پسماندهای بی خطر سازی
 7. مناقصه اجرای عملیات جدولگذاری و بلوک فرش پیاده روهای نوبت دوم / مناقصه , مناقصه اجرای عملیات جدولگذاری و بلوک فرش پیاده روهای نوبت دوم
 8. مناقصه اجرای عملیات خاکبرداری، مخلوط ریزی (زیرسازی و راهسازی) معابر نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات خاکبرداری، مخلوط ریزی (زیرسازی و راهسازی) معابر نوبت دوم
 9. مناقصه واگذاری حجمی زمانی اداره امور جایگاه شرکتی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه واگذاری حجمی زمانی اداره امور جایگاه شرکتی نوبت دوم
 10. مزایده واگذاری استیجاری محل مرکز خرید بهارستان / آگهی مزایده , مزایده واگذاری استیجاری محل مرکز خرید بهارستان
 11. مناقصه پل عابر پیاده .... / آگهی مناقصه , مناقصه پل عابر پیاده ....
 12. مزایده ملک مساحت عرصه 250مترمربع نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 250مترمربع نوبت دوم
 13. مناقصه پمپ روغن توربین - نوبت دوم / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه خرید ,مناقصه پمپ روغن توربین - نوبت دوم
 14. مزایده خط رول فرمینگ شامل ماشین رول فرمینگ..... / مزایده, مزایده خط رول فرمینگ شامل ماشین رول فرمینگ....
 15. مناقصه اجرای زیرسازی و جدول گذاری معابر / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای زیرسازی و جدول گذاری معابر
 16. مناقصه انجام عملیات نگهداری فضاهای سبز / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه انجام عملیات نگهداری فضاهای سبز
 17. مزایده بزرگ املاک / مزایده,مزایده بزرگ املاک
 18. مناقصه واگذاری حجم کار خدمات عمومی ... / مناقصه واگذاری حجم کار خدمات عمومی ...
 19. مناقصه انجام کلیه امور مربوط به حفاظت و نظافت 96.4.15 / آگهی مناقصه ,مناقصه انجام کلیه امور مربوط به حفاظت و نظافت 96.4.15
 20. مزایده واگذاری استیجاری پنج دستگاه ماشین الات- نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده واگذاری استیجاری پنج دستگاه ماشین الات
 21. مناقصه خدمات نقلیه ای درون و برون شهری ستاد / مناقصه خدمات نقلیه ای درون و برون شهری ستاد
 22. مزایده اجاره محل ساختمان پشت آشپزخانه / مزایده اجاره محل ساختمان پشت آشپزخانه
 23. مزایده حضوری یک دستگاه خودرو 405 / مزایده، مزایده حضوری یک دستگاه خودرو 405
 24. مناقصه اجرای تصفیه خانه فاضلاب / آگهی مناقصه فراخوان عمومی ,مناقصه اجرای تصفیه خانه فاضلاب
 25. مناقصه دو دستگاه چیلر / آگهی فراخوان مناقصه ,مناقصه دو دستگاه چیلر
 26. مناقصه انتخاب مدیر طرح ساخت سالن ورزشی / فراخوان مناقصه عمومی ,مناقصه انتخاب مدیر طرح ساخت سالن ورزشی
 27. مزایده دو دانگ و 407.8 هزارم یک دانگ مشاع از ملک / مزایده,مزایده دو دانگ و 407.8 هزارم یک دانگ مشاع از ملک
 28. فراخوان مناقصه انجام خدمات تعمیر و نگهداری و رفع حوادث / آگهی فراخوان مناقصه عمومی ,فراخوان مناقصه انجام خدمات تعمیر و نگهداری و رفع حوادث
 29. مزایده یک قطعه زمین زراعی آبی 15000متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زراعی آبی 15000متر
 30. مزایده ماترک شامل زمین و تراکتورو.. / مزایده,مزایده ماترک شامل زمین و تراکتورو..
 31. مزایده ساختمان مسکونی مساحت 273.66متر / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی مساحت 273.66متر
 32. مناقصه انتخاب بیمه گر جهت بیمه نامه جامع ماشین آلات / مناقصه عمومی, مناقصه انتخاب بیمه گر جهت بیمه نامه جامع ماشین آلات
 33. مزایده یکباب مغازه مساحت 11.07مترمربع / مزایده,مزایده یکباب مغازه مساحت 11.07مترمربع
 34. مزایده سنگ / مزایده, مزایده سنگ
 35. مزایده تعداد یک دستگاه بیلبورد تبلیغاتی شهری دو وجهی / مزایده ،مزایده تعداد یک دستگاه بیلبورد تبلیغاتی شهری دو وجهی نوبت اول
 36. مناقصه بهسازی و تعریض پلهای جاده چالوس / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه بهسازی و تعریض پلهای جاده چالوس
 37. مزایده دستگاه تانکر حمل سوخت / آگهی مزایده,مزایده دستگاه تانکر حمل سوخت
 38. مزایده یک دستگاه تریلی کشنده دانگ فنگ / مزایده,مزایده یک دستگاه تریلی کشنده دانگ فنگ
 39. فراخوان مناقصه احداث برج هنر اسلامی ... / آگهی فراخوان مناقصه, فراخوان مناقصه احداث برج هنر اسلامی ...
 40. مناقصه اجرای طرح هادی روستایی / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه اجرای طرح هادی روستایی
 41. مزایده منزل مسکونی مساحت 198.32متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 198.32متر
 42. مناقصه نسبت به خرید و نصب کف پوش گرانولی ... / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه نسبت به خرید و نصب کف پوش گرانولی ...
 43. مزایده اپارتمان مساحت هفتاد و هشت متر / مزایده,مزایده اپارتمان مساحت هفتاد و هشت متر
 44. مزایده یکدستگاه اتومبیل پیکان وانت / مزایده یکدستگاه اتومبیل پیکان وانت
 45. اصلاحیه فراخوان مناقصه اجرای فاز اول و دوم خط انتقال پساب تصفیه خانه شهرضا / اصلاحیه مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه اجرای فاز اول و دوم خط انتقال پساب تصفیه خانه شهرضا
 46. مزایده ششدانگ خانه مسکونی بخش 20 اردبیل / مزایده,مزایده ششدانگ خانه مسکونی بخش 20 اردبیل
 47. مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 76.90متر / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 76.90متر
 48. مزایده دو دانگ ملک مسکونی عرصه 242.60متر / مزایده,مزایده دو دانگ ملک مسکونی عرصه 242.60متر
 49. مزایده سند مالکیت ششدانگ یک واحد سنگبری / مزایده,مزایده سند مالکیت ششدانگ یک واحد سنگبری
 50. تجدید مناقصه ترمیم ونگهداری فضای سبز اداره کل راه آهن / تجدید مناقصه ترمیم ونگهداری فضای سبز اداره کل راه آهن
 51. مزایده میز - فکس / آگهی مزایده ,مزایده میز - فکس
 52. مزایده ششدانگ مشاعی یک ملک زمین خالصه 17783متر / مزایده,مزایده ششدانگ مشاعی یک ملک زمین خالصه 17783متر
 53. مزایده یک دستگاه خودرو / آگهی مزایده اموال منقول ,مزایده یک دستگاه خودرو
 54. مزایده مقدار تقریبی 383 فوت چرم / مزایده,مزایده مقدار تقریبی 383 فوت چرم
 55. مزایده ملک یک قطعه زمین بیاض مساحت 2279.72متر / مزایده,مزایده ملک یک قطعه زمین بیاض مساحت 2279.72متر
 56. مزایده گونی برنج ایرانی- صندلی فلزی... نوبت دوم / مزایده , مزایده گونی برنج ایرانی- صندلی فلزی... نوبت دوم
 57. مزایده ملک مساحت عرصه 203.07متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 203.07متر نوبت اول
 58. مزایده یک دستگاه خودرو پرشیا / مزایده یک دستگاه خودرو پرشیا
 59. مزایده ملک مساحت عرصه صد و سی متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه صد و سی متر نوبت اول
 60. مزایده ششدانگ یکباب خانه و محوطه مساحت 280متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه و محوطه مساحت 280متر
 61. مزایده ششدانگ یکباب خانه و انباری و محوطه 122.5متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه و انباری و محوطه 122.5متر
 62. مزایده بهره برداری از سازه های تبلیغات موجود در مجموعه برج میلاد تهران / آگهی مزایده، مزایده بهره برداری از سازه های تبلیغات موجود در مجموعه برج میلاد تهران
 63. مزایده ششدانگ ملک مشاع مشتمل بر عرصه و اعیان 311متر / مزایده,مزایده ششدانگ ملک مشاع مشتمل بر عرصه و اعیان 311متر
 64. مزایده یکباب ساختمان 120.98متر / مزایده,مزایده یکباب ساختمان 120.98متر
 65. مزایده2500 عدد لامپ کم مصرف / مزایده2500 عدد لامپ کم مصرف
 66. مزایده یک قطعه زمین بخش هشت حوزه ثبتی رامیان مرحله دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین بخش هشت حوزه ثبتی رامیان مرحله دوم
 67. مزایده خودرو پراید / آگهی مزایده ,مزایده خودرو پراید
 68. مزایده 4 دانگ مشاع از ششدانگ پلاک 30404 نوبت اول / مزایده,مزایده 4 دانگ مشاع از ششدانگ پلاک 30404 نوبت اول
 69. مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی اعیان 160متر / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی اعیان 160متر
 70. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 438.90متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 438.90متر
 71. مزایده دو خط سیم کارت تلفن همراه / آگهی مزایده اموال منقول ,مزایده دو خط سیم کارت تلفن همراه
 72. مزایده یک دستگاه لیفتراک / آگهی مزایده اموال منقول ,مزایده یک دستگاه لیفتراک
 73. مزایده منزل مسکونی ویلایی عرصه 702متر نوبت دوم / مزایده,مزایده منزل مسکونی ویلایی عرصه 702متر نوبت دوم
 74. مزایده یک قطعه زمین مساحت 900متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 900متر
 75. مزایده دو دانگ از ششدانگ ساختمان سه واحدی 120متر / مزایده,مزایده دو دانگ از ششدانگ ساختمان سه واحدی 120متر
 76. مزایده یک قطعه زمین نسقی 200متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین نسقی 200متر
 77. مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 72.62متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 72.62متر
 78. مزایده 4 قطعه ملک / مزایده,مزایده 4 قطعه ملک
 79. مزایده ششدانگ زمین مساحت 1355متر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 1355متر نوبت اول
 80. مزایده آپارتمان به مساحت 175.41متر / مزایده,مزایده آپارتمان به مساحت 175.41متر
 81. مزایده یک قطعه زمین مساحت صد و بیست متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت صد و بیست متر
 82. مزایده یک دستگاه خودور سواری / آگهی مزایده و فروش اموال منقول ,مزایده یک دستگاه خودور سواری
 83. مزایده ملک مشاعی ششدانگ یکباب خانه مساحت 91.4متر / مزایده,مزایده ملک مشاعی ششدانگ یکباب خانه مساحت 91.4متر
 84. مناقصه خرید سکسیونر با قابلیت موتوردار شدن- نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه خرید سکسیونر با قابلیت موتوردار شدن- نوبت دوم
 85. مزایده ملک مسکونی مساحت 71.81متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مسکونی مساحت 71.81متر نوبت اول
 86. مزایده ملک مساحت عرصه 141مترمربع / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 141مترمربع
 87. مزایده یخچال فریزر / اگهی مزایده اموال منقول ,مزایده یخچال فریزر
 88. مزایده ساختمان مسکونی مساحت عرصه 331.20متر / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی مساحت عرصه 331.20متر
 89. مناقصه خرید کنتورهای گازی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه خرید کنتورهای گازی نوبت دوم
 90. مزایده یکباب منزل ششدانگ پلاک 138 فرعی / مزایده,مزایده یکباب منزل ششدانگ پلاک 138 فرعی
 91. مزایده پلاک ثبتی قطعه 45 تفکیکی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی قطعه 45 تفکیکی
 92. مزایده ششدانگ زمین مساحت یکصد وهشتاد و دو متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت یکصد وهشتاد و دو متر
 93. مزایده آپارتمان مساحت 136.20متر / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 136.20متر
 94. مزایده ششدانگ آپارتمان 2.5 طبقه مساحت 118.9متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان 2.5 طبقه مساحت 118.9متر
 95. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 153.15متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 153.15متر نوبت دوم
 96. مزایده فروش 2 دستگاه ماشین فرز اونیور ، دستگاه شیپینگ دنده زنی / آگهی مزایده , مزایده فروش 2 دستگاه ماشین فرز اونیور ، دستگاه شیپینگ دنده زنی
 97. مناقصه خرید رگولاتورهای گازی در سایز های مختلف نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه خرید رگولاتورهای گازی در سایز های مختلف نوبت دوم
 98. فراخوان تصفیه خاکهای آلوده به ترکیبات نفتی نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان تصفیه خاکهای آلوده به ترکیبات نفتی نوبت دوم
 99. مناقصه خرید تعداد 5 عدد شیر خودکار ایمنی نوبت دوم / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه, مناقصه خرید تعداد 5 عدد شیر خودکار ایمنی نوبت دوم
 100. مزایده ششدانگ ملک مساحت 117 متر / مزایده,مزایده ششدانگ ملک مساحت 117 متر
 101. مزایده فروش خودرو زانتیا و ششداگ یک واحد مسکونی / آگهی مزایده , مزایده فروش خودرو زانتیا و ششداگ یک واحد مسکونی
 102. مزایده ششدانگ پلاک 39 فرعی از 42 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 39 فرعی از 42 اصلی
 103. تجدید مزایده واگذاری بوفه نوبت دوم / آگهی تجدید مزایده , تجدید مزایده واگذاری بوفه نوبت دوم
 104. تجدید مناقصه بهسازی و ایمن سازی معابر اصلی شهر نوبت دوم / تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه بهسازی و ایمن سازی معابر اصلی شهر نوبت دوم
 105. مناقصه خرید کیسه خالی دو لایه 90×60 / مناقصه , مناقصه خرید کیسه خالی دو لایه 90×60 ... نوبت اول
 106. مناقصه خدمات نظافت امور انتقال نیروی البرز / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خدمات نظافت امور انتقال نیروی البرز
 107. فراخوان مناقصه خدمات مدیریت بهره برداری شهرستان سرعین و روستاهای تابعه نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه خدمات مدیریت بهره برداری شهرستان سرعین و روستاهای تابعه نوبت دوم
 108. مناقصه خریداری یکدستگاه رادیوگرافی پرتابل X-REY نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خریداری یکدستگاه رادیوگرافی پرتابل X-REY نوبت دوم
 109. تجدید مناقصه رفع آبگرفتگی زیرگذرها و هدایت آبهای سطحی محورها نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی,مناقصه رفع آبگرفتگی زیرگذرها و هدایت آبهای سطحی محورها نوبت دوم
 110. مناقصه تعداد 70 تن آند روی و 5 تن آند آلومینیوم و 1 تن آند منیزیم نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تعداد 70 تن آند روی و 5 تن آند آلومینیوم و 1 تن آند منیزیم نوبت دوم
 111. مناقصه یک دستگاه آبشیرین کن 50 تنی ...نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه یک دستگاه آبشیرین کن 50 تنی ...نوبت دوم
 112. مناقصه خرید خدمات تخصصی بهداشتی و درمانی / مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید خدمات تخصصی بهداشتی و درمانی
 113. نخستین جشنواره ملی طراحی جلد قرآن کریم و کتب ادعیه / نخستین جشنواره ملی طراحی جلد قرآن کریم و کتب ادعیه
 114. تمدید و اصلاحیه خدمات مراقبت های اولیه سلامت برخی از مراکز / تمدید و اصلاحیه آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ,تمدید و اصلاحیه خدمات مراقبت های اولیه سلامت برخی از مراکز
 115. مزایده یکدستگاه اتومبیل سواری / آگهی مزایده ,مزایده یکدستگاه اتومبیل سواری
 116. مزایده فیلتر / آگهی مزایده ,مزایده فیلتر
 117. مزایده یک دستگاه خودرو سمند سواری مدل 1382 / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو سمند سواری مدل 1382
 118. مناقصه امورات جایگاه های مرزی باشماق و سیرانبند بانه نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه امورات جایگاه های مرزی باشماق و سیرانبند بانه نوبت دوم
 119. مناقصه خرید 250 عدد رینگ و لاستیک / مناقصه,مناقصه خرید 250 عدد رینگ و لاستیک
 120. مناقصه اداره امور و اجرای حجمی زمانی عملیات جایگاه شرکتی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اداره امور و اجرای حجمی زمانی عملیات جایگاه شرکتی نوبت دوم
 121. فراخوان تهیه مصالح و اجرای 55 کیلومتر شبکه توزیع به همراه 100 انشعاب نوبت دوم / فراخوان آگهی ارزیابی کیفی, فراخوان تهیه مصالح و اجرای 55 کیلومتر شبکه توزیع به همراه 100 انشعاب نوبت دوم
 122. مزایده فروش تعدادی سنگ بریده شده / مزایده,مزایده فروش تعدادی سنگ بریده شده
 123. مناقصه تکمیل سوله بحران پردیسان- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه تکمیل سوله بحران پردیسان- نوبت دوم
 124. مزایده فروش یک دستگاه کامیون کشنده / مزایده,مزایده فروش یک دستگاه کامیون کشنده
 125. مناقصه عملیات اجرایی بخشی از فاضلاب شهر خوانسار 1 / مناقصه ، مناقصه عملیات اجرایی بخشی از فاضلاب شهر خوانسار 1
 126. مزایده سند ثبتی شماره 103 فرعی از 286 اصلی / مزایده,مزایده سند ثبتی شماره 103 فرعی از 286 اصلی
 127. مزایده یکدستگاه سواری پیکان / مزایده,مزایده یکدستگاه سواری پیکان
 128. تجدید مناقصه تجهیزات ایمنی جرثقیل نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی تامین کنندگان ,تجدید مناقصه تجهیزات ایمنی جرثقیل نوبت دوم
 129. تجدید فراخوان ارائه خدمات نظارت کارگاهی و عالیه نوبت دوم / تجدید فراخوان ارزیابی و انتخاب مشاور، تجدید فراخوان ارائه خدمات نظارت کارگاهی و عالیه نوبت دوم
 130. مجدد ارزیابی کیفی مناقصه گران قطعات یدکی شیرهای توپی PERAR / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران , مجدد ارزیابی کیفی مناقصه گران قطعات یدکی شیرهای توپی PERAR
 131. مناقصه تعمیر و بازسازی هشت باب از منازل سازمانی- نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه تعمیر و بازسازی هشت باب از منازل سازمانی- نوبت دوم
 132. مزایده یکدستگاه خودرو سواری پژو پارس / مزایده یکدستگاه خودرو سواری پژو پارس
 133. مناقصه احداث مرمت و بهسازی معابر سطح منطقه... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث مرمت و بهسازی معابر سطح منطقه...
 134. مزایده تعداد 251658 سهم ده هزار ریالی از شرکت تعاونی 545 روغن نباتی / آگهی مزایده , مزایده تعداد 251658 سهم ده هزار ریالی از شرکت تعاونی 545 روغن نباتی
 135. مزایده ملک ششدانگ زمین قطعه نهم نوبت دوم تجدید / مزایده,مزایده ملک ششدانگ زمین قطعه نهم نوبت دوم تجدید
 136. مناقصه روکش آسفالت، ماسه آسفالت و لکه گیری محور - تجدید / فراخوان تجدید مناقصه , مناقصه روکش آسفالت، ماسه آسفالت و لکه گیری محور - تجدید
 137. مزایده زمینی مساحت چهل هزار مترمربع / مزایده,مزایده زمینی مساحت چهل هزار مترمربع
 138. مزایده ساختمان مسکونی مساحت دویست مترمربع / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی مساحت دویست مترمربع
 139. مناقصه مرمت و بهسازی جاده و محوطه چاه 34 بی بی حکیمه - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه مرمت و بهسازی جاده و محوطه چاه 34 بی بی حکیمه - نوبت دوم
 140. مزایده ششدانگ خودروی سواری پژو پارس- نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ خودروی سواری پژو پارس- نوبت دوم
 141. مناقصه اجرای عملیات خاکبرداری، مخلوط ریزی (زیرسازی و راهسازی) ادامه بلوار... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات خاکبرداری، مخلوط ریزی (زیرسازی و راهسازی) ادامه بلوار... نوبت دوم
 142. مناقصه اجرای عملیات خاکبرداری، مخلوط ریزی (زیرسازی و راهسازی) معابر ...نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات خاکبرداری، مخلوط ریزی (زیرسازی و راهسازی) معابر ...نوبت دوم
 143. حراج عمومی واگذاری اجاره تعداد 2 مورد از املاک نوبت دوم / آگهی حراج عمومی , حراج عمومی واگذاری اجاره تعداد 2 مورد از املاک نوبت دوم
 144. مناقصه انجام خدمات کارشناسی و تصدی گری- 96.04.15 / آگهی دعوت به دریافت اسناد مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات کارشناسی و تصدی گری
 145. مناقصه انجام امور خدمات ایستگاهی / آگهی دعوت به دریافت اسناد مناقصه عمومی, مناقصه انجام امور خدمات ایستگاهی
 146. فراخوان عمومی مشارکت در احداث مجتمع تجاری - اداری نوبت دوم / آگهی فراخوان,فراخوان عمومی مشارکت در احداث مجتمع تجاری - اداری نوبت دوم
 147. مناقصه خرید لوازم ورزشی مورد نیاز / مناقصه , مناقصه خرید لوازم ورزشی مورد نیاز نوبت اول
 148. مزایده ملک یک واحد مسکونی 50 مترمربع نوبت اول / مزایده,مزایده ملک یک واحد مسکونی 50 مترمربع نوبت اول
 149. مناقصه واگذاری تهیه و توزیع خدمات دارویی برنامه بیمه روستایی - نوبت دوم / مناقصه , مناقصه واگذاری تهیه و توزیع خدمات دارویی برنامه بیمه روستایی نوبت دوم
 150. مزایده فروش 12 قطعه زمین از زمینهای شهرداری نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش 12 قطعه زمین از زمینهای شهرداری نوبت دوم
 151. مناقصه حمل گندم -نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه حمل گندم -نوبت دوم
 152. فراخوان مناقصه سیمان حفاری کلاس E نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه سیمان حفاری کلاس E نوبت دوم
 153. تجدید مناقصه دوم چاپ بنر ... تجدید نوبت دوم / تجدید آگهی مناقصه دوم ,تجدید مناقصه دوم چاپ بنر ...-تجدید نوبت دوم
 154. فراخوان پروژه اجرای خطوط و نصب و راه اندازی ایستگاه C.G.S 600 نوبت دوم / آگهی مناقصه ، فراخوان پروژه اجرای خطوط و نصب و راه اندازی ایستگاه C.G.S 600 نوبت دوم
 155. مزایده ششدانگ قطعه 4 تفکیکی قدمت 33 ساله / مزایده,مزایده ششدانگ قطعه 4 تفکیکی قدمت 33 ساله
 156. مزایده مجموعه بازی پارک شادی شهر مراغه -مرحله دوم نوبت اول / آگهی مزایده عمومی , مزایده مجموعه بازی پارک شادی شهر مراغه مرحله دوم نوبت اول
 157. مزایده اجاره و نصب بیلبوردهای سطح شهر نوبت دوم / آگهی شرکت در مزایده عمومی , مزایده اجاره و نصب بیلبوردهای سطح شهر نوبت دوم
 158. مناقصه اجرای روشنایی پیاده راه خیابان... تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه اجرای روشنایی پیاده راه خیابان... تجدید نوبت دوم
 159. مناقصه خرید لوازم و تجهیزات شبکه / آگهی مناقصه عمومی،مناقصه خرید لوازم و تجهیزات شبکه
 160. مزایده ششدانگ اعیان آپارتمان مساحت 58.132متر / مزایده,مزایده ششدانگ اعیان آپارتمان مساحت 58.132متر
 161. مزایده یک قطعه باغ 25671متر / مزایده,مزایده یک قطعه باغ 25671متر
 162. مزایده آپارتمان مشاعی مساحت 45 متر / مزایده,مزایده آپارتمان مشاعی مساحت 45 متر
 163. مزایده 177089 کیلوگرم ورق آهنی / مزایده , مزایده 177089 کیلوگرم ورق آهنی نوبت اول
 164. مزایده یک قطعه زمین به مساحت 198مترمربع / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به مساحت 198مترمربع
 165. مزایده ششدانگ یکباب خانه با قدمت هجده سال / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه با قدمت هجده سال
 166. مزایده 12 هکتار زمین زراعی نوبت دوم / مزایده,مزایده 12 هکتار زمین زراعی نوبت دوم
 167. مزایده ساختمان مسکونی به شماره پلاک ثبتی 24809 فرعی / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی به شماره پلاک ثبتی 24809 فرعی
 168. مناقصه خرید کنتورهای گازیG4 G2/5 نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه خرید کنتورهای گازیG4 G2/5 نوبت دوم
 169. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش 5 مشهد / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش 5 مشهد
 170. مزایده اپارتمان مساحت 176.60متر / مزایده,مزایده اپارتمان مساحت 176.60متر
 171. استعلام قیمت عملیات دیواره سازی ، تثبیت بستر رودخانه قره چای / استعلام، استعلام قیمت عملیات دیواره سازی ، تثبیت بستر رودخانه قره چای
 172. استعلام قیمت مطالعه مرحله دوم تعیین حد بستر و حریم رودخانه خرمارود / استعلام، استعلام قیمت مطالعه مرحله دوم تعیین حد بستر و حریم رودخانه خرمارود
 173. استعلام مطالعه پتانسیل یابی مصالح رودخانه زرینگل / استعلام مطالعه پتانسیل یابی مصالح رودخانه زرینگل
 174. مزایده اپارتمان تجاری مساحت 159.90متر / مزایده,مزایده اپارتمان تجاری مساحت 159.90متر
 175. اصلاحیه مناقصه واگذاری خدمات مدارک پزشکی بیمارستان شهید رهنمون / اصلاحیه مناقصه واگذاری خدمات مدارک پزشکی بیمارستان شهید رهنمون
 176. فراخوان مناقصه عملیات اجرایی شفته , فونداسیون , اسکلت تا پایان سقف ساختمان .... / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه عملیات اجرایی شفته , فونداسیون , اسکلت تا پایان سقف ساختمان ....
 177. تجدید مناقصه کامپیوتر و لوازم جانبی- نوبت اول 96.4.15 / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه کامپیوتر و لوازم جانبی- تجدید نوبت اول 96.4.15
 178. فراخوان مناقصه تامین نیوجرسی مفصلی، حمل و نصب در راه های حوزه استحفاظی نوبت دوم / فراخوان مناقصه یک مرحله ای ، فراخوان مناقصه تامین نیوجرسی مفصلی، حمل و نصب در راه های حوزه استحفاظی نوبت دوم
 179. مناقصه بهره برداری و نگهداری از تاسیسات شبکه فاضلاب نقده / مناقصه, مناقصه بهره برداری و نگهداری از تاسیسات شبکه فاضلاب نقده
 180. استعلام اجرای ساخت و نصب کلکتور و پایپینگ ایستگاه پمپاژ تصفیه خانه و ... / استعلام , استعلام اجرای ساخت و نصب کلکتور و پایپینگ ایستگاه پمپاژ تصفیه خانه و ...
 181. استعلام اتیکت مقوایی زونکن ... / استعلام اتیکت مقوایی زونکن ...
 182. استعلام سند فاکتور فروش و ... / استعلام, استعلام سند فاکتور فروش و ...
 183. استعلام موکت پالاز موکت و ... / استعلام , استعلام موکت پالاز موکت و ...
 184. استعلام نوک پیچگوشتی ... / استعلام , استعلام نوک پیچگوشتی ...
 185. استعلام میکروسویچ پاراشوت آسانسور و میکروسویچ گاورنر آسانسور / استعلام, استعلام میکروسویچ پاراشوت آسانسور و میکروسویچ گاورنر آسانسور
 186. استعلام درب چوبی اچ دی اف و ... / استعلام , استعلام درب چوبی اچ دی اف و ...
 187. استعلام چراغ فلورسنت کامل ضد گرد غبار .... / استعلام , استعلام چراغ فلورسنت کامل ضد گرد غبار ....
 188. استعلام لوازم یدکی لیفتراک کنارک... / استعلام لوازم یدکی لیفتراک کنارک...
 189. استعلام شیلنگ yasung / استعلام, استعلام شیلنگ yasung
 190. استعلام خرید کمپرسور کولر / استعلام, استعلام خرید کمپرسور کولر
 191. استعلام پیراهن هتلی و ... / استعلام , استعلام پیراهن هتلی و ...
 192. استعلام​ ​رنگ زرد کاترپیلاری / استعلام ​​رنگ زرد کاترپیلاری
 193. استعلام​ ​دستگاه سنجش عایقی / استعلام ​​دستگاه سنجش عایقی
 194. استعلام​ ​​ولو اول ایگنیشن / استعلام ​​ولو اول ایگنیشن
 195. استعلام ولو دوم ایگنیشن / استعلام , استعلام ولو دوم ایگنیشن
 196. استعلام سلونوئیدولو بلو آف / استعلام , استعلام سلونوئیدولو بلو آف
 197. استعلام دوچرخه کوهستان 26 / استعلام, استعلام دوچرخه کوهستان 26
 198. استعلام سلونوئیدولو دوم ایکنیشن / استعلام, استعلام سلونوئیدولو دوم ایکنیشن
 199. مزایده یک دستگاه لودر مدل 645 / مزایده,مزایده یک دستگاه لودر مدل 645
 200. استعلام دستگاه ضخامت سنج مارک SIUT / استعلام, استعلام دستگاه ضخامت سنج مارک SIUT
 201. استعلام الکتروموتور ضد انفجار / استعلام , استعلام الکتروموتور ضد انفجار
 202. استعلام الکتروموتور / استعلام , استع

اطلاعات مناقصه پیمانکاری مخابرات تاریخ 96.4.14 در سایت

 1. مناقصه واگذاری نگهداری شبکه کابل و هوایی و سیستمهای Pg / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه واگذاری نگهداری شبکه کابل و هوایی و سیستمهای Pg
 2. استعلام خرید ملزومات و اجرای طرح تبدیل کافو مسی به کافوی نوری 96.4.14 / استعلام , استعلام خرید ملزومات و اجرای طرح تبدیل کافو مسی به کافوی نوری-نوبت اول 96.4.14
 3. مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی با مصالح / آگهی مناقصه, مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی با مصالح
 4. تجدید مناقصه خرید ملزومات و اجرای طرح تبدیل کافو مسی به کافوی نوری / مناقصه , مناقصه خرید ملزومات و اجرای طرح تبدیل کافو مسی به کافوی نوری
 5. تجدید مناقصه خرید ملزومات و اجرای طرح تبدیل کافو مسی به کافوی نوری - نوبت دوم / مناقصه , مناقصه خرید ملزومات و اجرای طرح تبدیل کافو مسی به کافوی نوری - نوبت دوم
 6. شناسایی پیمانکار جهت انجام خدمات مشاوره و خدمات تخصصی مهندسی شبکه / شناسایی پیمانکار جهت انجام خدمات مشاوره و خدمات تخصصی مهندسی شبکه
 7. استعلام پشتیبانی شبکه رایانه ای داخلی و دیسپاچینگ / استعلام , استعلام پشتیبانی شبکه رایانه ای داخلی و دیسپاچینگ
 8. استعلام خرید و نصب 2 عدد راک ODF و خرید و فیوژن 144 رشته پیک تیل DIN / استعلام, استعلام خرید و نصب 2 عدد راک ODF و خرید و فیوژن 144 رشته پیک تیل DIN
 9. استعلام قرارداد پشتیبانی خطوط تلفنهای داخلی / استعلام قرارداد پشتیبانی خطوط تلفنهای داخلی
 10. استعلام تهیه و اجرای عملیات بهسازی و نوسازی / استعلام, استعلام تهیه و اجرای عملیات بهسازی و نوسازی
 11. استعلام تهیه و اجرای عملیات بهسازی و نوسازی / استعلام, استعلام تهیه و اجرای عملیات بهسازی و نوسازی
 12. استعلام ترمیم فونداسیون دکل / استعلام ترمیم فونداسیون دکل
 13. استعلام ارائه خدمات پشتیبانی و نگهداری و تعمیر و نصب و توسعه مخابرات / استعلام ارائه خدمات پشتیبانی و نگهداری و تعمیر و نصب و توسعه مخابرات

مناقصات پیمانکاری مخابرات پارس نماد

اطلاعات مناقصات پیمانکاری مخابرات تاریخ 96.5.15 در سایت

اطلاعات مناقصات استعلام تاریخ 96.5.26 در سایت

 1. استعلام قوطی و صفحه پلیت و نبش و فنس / استعلام قوطی و صفحه پلیت و نبش و فنس
 2. استعلام دستگاه ویدئو کنفرانس / استعلام دستگاه ویدئو کنفرانس
 3. استعلام سیستم صوتی و تصویری کنفرانس / استعلام سیستم صوتی و تصویری کنفرانس
 4. استعلام هارد دیسک / استعلام هارد دیسک
 5. استعلام سانترال مرکزی / استعلام, استعلام سانترال مرکزی
 6. استعلام سرویس نگه داری سیستم سرمایشی و گرمایش / استعلام, استعلام سرویس نگه داری سیستم سرمایشی و گرمایش
 7. استعلام امور تاسیساتی / استعلام امور تاسیساتی
 8. استعلام لب تاپ / استعلام, استعلام لب تاپ
 9. استعلام یک دستگاه اسکنر / استعلام ,استعلام یک دستگاه اسکنر
 10. استعلام ماشین لباسشویی تمام اتوماتیک ... / استعلام , استعلام ماشین لباسشویی تمام اتوماتیک ...
 11. استعلام پرینتر HP 5225N / استعلام , استعلام پرینتر HP 5225N
 12. استعلام میز کنفرانس / استعلام, استعلام میز کنفرانس
 13. استعلام تجهیزات blade storage / استعلام, استعلام تجهیزات blade storage
 14. استعلام تهیه گازوئیل / استعلام ,استعلام تهیه گازوئیل
 15. استعلام تهیه لوازم التحریر / استعلام ,استعلام تهیه لوازم التحریر
 16. استعلام پاک کن نوع مرغوب... / استعلام، استعلام پاک کن نوع مرغوب...
 17. استعلام تهیه کاغذ a4 با برش لیزری / استعلام، استعلام تهیه کاغذ a4 با برش لیزری
 18. استعلام تهیه اقلام کامپیوتر / استعلام، استعلام تهیه اقلام کامپیوتر
 19. استعلام تهیه صندلی ثابت / استعلام, استعلام تهیه صندلی ثابت
 20. استعلام شارژ کپسول آتش نشانی / استعلام , استعلام شارژ کپسول آتش نشانی
 21. استعلام لوازم تاسیسات / استعلام ، لوازم تاسیسات
 22. استعلام اجرای کابلی خط 20 کیلوولت / استعلام اجرای کابلی خط 20 کیلوولت
 23. استعلام خرید کابل آلومینیومی 35+3*70 / استعلام ,استعلام خرید کابل آلومینیومی 35+3*70
 24. استعلام خرید اتصالات پلی اتیلن و اجرای لوله کشی / استعلام ,استعلام خرید اتصالات پلی اتیلن و اجرای لوله کشی
 25. استعلام تهیه و نصب ایزوگام پشت بام .... / استعلام , استعلام تهیه و نصب ایزوگام پشت بام ....
 26. استعلام دو دستگاه کولر گازی 12000 lg ... / استعلام , استعلام دو دستگاه کولر گازی 12000 lg ...
 27. استعلام تعمیر و سرویس مانیتور خودرو بنز آکتروس ... / استعلام تعمیر و سرویس مانیتور خودرو بنز آکتروس ...
 28. استعلام تهیه و نصب کمد میز فایل و... / استعلام تهیه و نصب کمد میز فایل و...
 29. استعلام انواع البسه ورزشی و لوازم ورزشی ... / استعلام , استعلام انواع البسه ورزشی و لوازم ورزشی ...
 30. استعلام فعالیت های حسابداری , دفتر داری و حسابرسی و مشاوره مالیاتی / استعلام فعالیت های حسابداری , دفتر داری و حسابرسی و مشاوره مالیاتی
 31. استعلام نصب تجهیزات برق اتاق سرور / استعلام ,استعلام نصب تجهیزات برق اتاق سرور
 32. استعلام دیگ آب گرم سوپر اکتیو گاز سوز / استعلام ,استعلام دیگ آب گرم سوپر اکتیو گاز سوز
 33. استعلام مایع ظرفشویی / استعلام ,استعلام مایع ظرفشویی
 34. استعلام توسعه و بهینه سازی برق روستایی / استعلام ,استعلام توسعه و بهینه سازی برق روستایی
 35. استعلام چسب زخم / استعلام, استعلام چسب زخم
 36. استعلام قرارداد اجاره خودرو از طریق آژانسهای تاکسی تلفنی / استعلام قرارداد اجاره خودرو از طریق آژانسهای تاکسی تلفنی
 37. استعلام سرویس دهی به مامورین احضار اداره سیر و حرکت / استعلام, استعلام سرویس دهی به مامورین احضار اداره سیر و حرکت
 38. استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام, استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان
 39. استعلام اجرای کانتر ... / استعلام, استعلام اجرای کانتر ...
 40. استعلام نصب و راه اندازی تجهیزات سیستم های اعلام و اطفاء حریق / استعلام, استعلام نصب و راه اندازی تجهیزات سیستم های اعلام و اطفاء حریق
 41. استعلام دوربین تلسکوپی / استعلام, استعلام دوربین تلسکوپی
 42. استعلام مانیتور صنعتی / استعلام ,استعلام مانیتور صنعتی
 43. استعلام لوازم مصرفی گرافیک / استعلام ,استعلام لوازم مصرفی گرافیک
 44. استعلام لوازم مصرفی رشته کابینت سازی / استعلام ,استعلام لوازم مصرفی رشته کابینت سازی
 45. استعلام لوازم مصرفی صافکاری / استعلام ,استعلام لوازم مصرفی صافکاری
 46. استعلام لوازم مصرفی رشته اتصالات چوبی / استعلام ,استعلام لوازم مصرفی رشته اتصالات چوبی
 47. استعلام لوازم مصرفی رشته نقاشی / استعلام لوازم مصرفی رشته نقاشی
 48. استعلام لوازم مصرفی کنترل صنعتی / استعلام ,استعلام لوازم مصرفی کنترل صنعتی
 49. استعلام لوازم مصرفی رشته صافکاری / استعلام لوازم مصرفی رشته صافکاری
 50. استعلام کنترل صنعتی / استعلام کنترل صنعتی
 51. استعلام لوازم مصرفی ساخت و تولید / استعلام لوازم مصرفی ساخت و تولید
 52. استعلام لوازم مصرفی رشته مد / استعلام لوازم مصرفی رشته مد
 53. استعلام سیستم اعلان و اطفاء حریق جهت مراکز فنی / استعلام ,استعلام سیستم اعلان و اطفاء حریق جهت مراکز فنی
 54. استعلام کارت سی پی یو گاونر توربین / استعلام کارت سی پی یو گاونر توربین
 55. استعلام شبکه مسیریاب مرکزی / استعلام ، شبکه مسیریاب مرکزی
 56. استعلام هارد دیسک سرور / استعلام, استعلام هارد دیسک سرور
 57. استعلام ریبون چاپگر مدل ERX43 ... / استعلام, استعلام ریبون چاپگر مدل ERX43 ...
 58. استعلام دستگاه خردکن کاغذ / استعلام، استعلام دستگاه خردکن کاغذ
 59. استعلام لپ تاپ 14 اینچی ایسوس / استعلام, استعلام لپ تاپ 14 اینچی ایسوس
 60. استعلام رایانه کامل / استعلام , استعلام رایانه کامل
 61. استعلام چاپگر لیزری مدل M402 DN / استعلام, استعلام چاپگر لیزری مدل M402 DN
 62. استعلام پیاز درشت درجه یک / استعلام، استعلام پیاز درشت درجه یک
 63. استعلام سیب زمینی درشت تازه / استعلام ، استعلام سیب زمینی درشت تازه
 64. استعلام گسکت دیالیزسل DUUR... / استعلام گسکت دیالیزسل DUUR....
 65. استعلام اقلام یدکی FIVES - CINETIC / استعلام اقلام یدکی FIVES - CINETIC
 66. استعلام ساخت چرخ دنده و کرانوبل تیپ درسر... / استعلام ساخت چرخ دنده و کرانوبل تیپ درسر...
 67. استعلام خرید کاشی و سرامیک / استعلام, استعلام خرید کاشی و سرامیک
 68. استعلام کارت ورودی و خروجی دیجیتال / استعلام ,استعلام کارت ورودی و خروجی دیجیتال
 69. استعلام پمپ وکیوم / استعلام ,استعلام پمپ وکیوم
 70. استعلام اقلام اداری (میز-کمد-فایل) و ... / استعلام, استعلام اقلام اداری (میز-کمد-فایل) و ...
 71. استعلام 2 آیتم ماژول و شستی اعلام حریق با مارک detectomat ... / استعلام 2 آیتم ماژول و شستی اعلام حریق با مارک detectomat ...
 72. استعلام​ سنسور آنالیزور کنداکت متر اسید / استعلام​ سنسور آنالیزور کنداکت متر اسید
 73. استعلام کنترل والو پنوماتیکی 1 / استعلام , استعلام کنترل والو پنوماتیکی 1
 74. استعلام کارت انتقال اطلاعات cpu دمپر .... / استعلام ​کارت انتقال اطلاعات cpu دمپر ...
 75. استعلام بوبین سولونید والو... / استعلام ​بوبین سولونید والو...
 76. استعلام دستگاه ذخیره ساز دوربین , هارد ... / استعلام, استعلام دستگاه ذخیره ساز دوربین , هارد ...
 77. استعلام نمک طعام دانه بندی شده ... / استعلام، استعلام نمک طعام دانه بندی شده ...
 78. استعلام کارتریج شارپ مدل AR016 ... / استعلام ,استعلام کارتریج شارپ مدل AR016 ...
 79. استعلام موس و کیبرد یو اس پی / استعلام ,استعلام موس و کیبرد یو اس پی
 80. استعلام لوازم التحریر / استعلام ,استعلام لوازم التحریر
 81. استعلام کرباس درجه یک / استعلام ,استعلام کرباس درجه یک
 82. استعلام دستگاه کامپیوتر / استعلام ,استعلام دستگاه کامپیوتر
 83. استعلام کیت psa / استعلام , استعلام کیت psa
 84. استعلام رابط آبرسانی پلی اتیلن و ... / استعلام, استعلام رابط آبرسانی پلی اتیلن و ...
 85. استعلام بازسازی و بهسازی سالن مسافری ایستگاه راه آهن / استعلام, استعلام بازسازی و بهسازی سالن مسافری ایستگاه راه آهن
 86. استعلام احداث خط انتقال / استعلام، استعلام احداث خط انتقال
 87. استعلام 50 دستگاه صندلی چرخ دار پارچه ای مشکی و... / استعلام, استعلام 50 دستگاه صندلی چرخ دار پارچه ای مشکی و...
 88. استعلام خرید یک دستگاه دیگ فولادی / استعلام , استعلام خرید یک دستگاه دیگ فولادی
 89. استعلام برچسب RFID عوارض بزرگراه / استعلام برچسب RFID عوارض بزرگراه
 90. استعلام مخزن 200 لیتری عمودی سه لایه پلی اتیلن / آگهی استعلام, استعلام مخزن 200 لیتری عمودی سه لایه پلی اتیلن
 91. استعلام مرکز تلفن سانترال دیجیتال / استعلام , استعلام مرکز تلفن سانترال دیجیتال
 92. استعلام بیمه مسئولیت مدنی کارفرما / استعلام، استعلام بیمه مسئولیت مدنی کارفرما
 93. استعلام بیمه عمر و حادثه گروهی / استعلام، استعلام بیمه عمر و حادثه گروهی
 94. استعلام بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل کارکنان / استعلام, استعلام بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل کارکنان
 95. استعلام 1920 کیلو پروفیل / استعلام, استعلام 1920 کیلو پروفیل
 96. استعلام یک دستگاه کولر ایستاده 48000 / استعلام, استعلام یک دستگاه کولر ایستاده 48000
 97. استعلام اجرای تعمیرات و بهسازی و زیباسازی یک واحد ساختمان / استعلام , استعلام اجرای تعمیرات و بهسازی و زیباسازی یک واحد ساختمان
 98. استعلام کاغذa4 / استعلام ,استعلام کاغذa4
 99. استعلام کاغذ / استعلام ,استعلام کاغذ
 100. استعلام خرید برنج بهارنارنج به مقدار 6000 کیلوگرم / استعلام ,استعلام خرید برنج بهارنارنج به مقدار 6000 کیلوگرم
 101. استعلام خرید روغن نباتی خوراکی ورامین ... / استعلام ,استعلام خرید روغن نباتی خوراکی ورامین ...
 102. استعلام اجرای شناژ دیوار مجموعه ورزشی ... / استعلام ,استعلام اجرای شناژ دیوار مجموعه ورزشی ...
 103. استعلام ساخت و نصب با قوطی 2*2 ... / استعلام ,استعلام ساخت و نصب با قوطی 2*2 ...
 104. استعلام درخواست خرید 12 عدد هارد اکسترنال / استعلام، استعلام درخواست خرید 12 عدد هارد اکسترنال
 105. استعلام بهاء خرید باطری سیلد اسید 3000 آمپر / آگهی استعلام بهاء, استعلام بهاء خرید باطری سیلد اسید 3000 آمپر
 106. فراخوان واگذاری تامین خودرو در اختیار طرح تحول سلامت شبکه بهداشت و درمان آباده / فراخوان واگذاری تامین خودرو در اختیار طرح تحول سلامت شبکه بهداشت و درمان آباده
 107. استعلام پروانه کولینگ تاور از جنس فایبرگلاس همراه با هاب استیل / استعلام پروانه کولینگ تاور از جنس فایبرگلاس همراه با هاب استیل
 108. استعلام گاردان کامپوزیتی / استعلام گاردان کامپوزیتی
 109. استعلام تابلو كنترل الكتريكي / استعلام، استعلام تابلو كنترل الكتريكي
 110. استعلام آب بند فنردار مسلح / استعلام, استعلام آب بند فنردار مسلح
 111. استعلام خرید تایر جرثقیل / استعلام, استعلام خرید تایر جرثقیل
 112. استعلام سه ردیف زنجیر / استعلام، استعلام سه ردیف زنجیر
 113. استعلام خرید کابل مسی / استعلام خرید کابل مسی
 114. استعلام 5 ردیف آببند مکانیکی پمپ / استعلام 5 ردیف آببند مکانیکی پمپ
 115. استعلام چهار ردیف بیرینگ / استعلام ,استعلام چهار ردیف بیرینگ
 116. استعلام اتصالات ریل / استعلام اتصالات ریل
 117. استعلام كلكتور پمپ گازوئیل لکوموتیو روسی / استعلام ، استعلام كلكتور پمپ گازوئیل لکوموتیو روسی
 118. استعلام تعیین میزان ناخالصی فولاد مطابق استاندارد DINEN 10247 / استعلام، استعلام تعیین میزان ناخالصی فولاد مطابق استاندارد DINEN 10247
 119. استعلام آزمون تعیین سرعت رشد ترک خستگی / استعلام، استعلام آزمون تعیین سرعت رشد ترک خستگی
 120. استعلام آزمون تعیین چقرمگی شکست / استعلام آزمون تعیین چقرمگی شکست
 121. استعلام آزمون تعیین تنش باقیمانده / استعلام آزمون تعیین تنش باقیمانده
 122. استعلام آزمون خستگی محوری / استعلام آزمون خستگی محوری
 123. استعلام تاثیر فرایند تولید بر میزان گازهای n,o,h در محصول ریل / استعلام، استعلام تاثیر فرایند تولید بر میزان گازهای n,o,h در محصول ریل
 124. استعلام آشنایی و بازآموزی نحوه عملکرد در صحنه تصادف / استعلام , استعلام آشنایی و بازآموزی نحوه عملکرد در صحنه تصادف
 125. استعلام CCNA SECURITY / استعلام CCNA SECURITY
 126. استعلام دوره جامع امنیت دفاع و نفوذ / استعلام، استعلام دوره جامع امنیت دفاع و نفوذ
 127. استعلام GISPORCISSP / استعلام GISPORCISSP
 128. استعلام اصول و فنون عکاسی / استعلام اصول و فنون عکاسی
 129. استعلام گرافیک کامپیوتر 96.5.26 / استعلام گرافیک کامپیوتر 96.5.26
 130. استعلام اصول و فنون فیلمبرداری 96.5.26 / استعلام اصول و فنون فیلمبرداری 96.5.26
 131. استعلام ایزوگام / استعلام ایزوگام
 132. استعلام اصلاح و بهینه سازی شهری گچساران / آگهی استعلام , استعلام اصلاح و بهینه سازی شهری گچساران
 133. استعلام ارائه خدمات دفتری، امور کارشناسی و ... / استعلام ,استعلام ارائه خدمات دفتری، امور کارشناسی و ...
 134. استعلام ارائه خدمات فضای سبز / استعلام ,استعلام ارائه خدمات فضای سبز
 135. مناقصه کابین جهت یابی حفاری / آگهی فراخوان جهت مناقصه، مناقصه کابین جهت یابی حفاری
 136. استعلام ارائه خدمات پذیرایی ، تشریفات و امور تنظیفاتی / استعلام ارائه خدمات پذیرایی ، تشریفات و امور تنظیفاتی

مناقصات پیمانکاری مخابرات پارس نماد

مناقصه پیمانکاری مخابرات تاریخ 96.6.11 در سایت

 1. آگهی فراخوان شناسایی پیمانکار انجام پروژه پیشگیرانه از تقلب FM / آگهی فراخوان شناسایی پیمانکار ،آگهی انجام پروژه پیشگیرانه از تقلب FM
 2. مناقصه خرید و نصب و راه اندازی سیستم SNG - نوبت دوم / آگهی مناقصه ,مناقصه خرید و نصب و راه اندازی سیستم SNG- نوبت دوم
 3. مناقصه انجام عملیات اجرایی و خرید تجهیزات فیبر نوری / مناقصه , مناقصه انجام عملیات اجرایی و خرید تجهیزات فیبر نوری
 4. مناقصه خدمات راهبری امور اداری، کالیبراسیون / مناقصه ، مناقصه خدمات راهبری امور اداری، کالیبراسیون
 5. مناقصه پاسخگویی اطلاعات 118 در سطح استان / آگهی مناقصه یک مرحله ای,مناقصه پاسخگویی اطلاعات 118 در سطح استان
 6. استعلام خرید ملزومات و اجرای طرح جابجایی مرکز گلیداغ / استعلام بهاء, استعلام خرید ملزومات و اجرای طرح جابجایی مرکز گلیداغ
 7. استعلام نصب تجهیزات GSM روستایی / استعلام ,استعلام نصب تجهیزات GSM روستایی
 8. استعلام نصب و SWAP سایت های فاز 7 / استعلام نصب و SWAP سایت های فاز 7

مناقصات پیمانکاری مخابرات پارس نماد

اطلاعات استعلام تاریخ 96.6.09 در سایت

 1. استعلام تامین امنیت بر روی وب سایتهای شرکت / آگهی استعلام عمومی , استعلام تامین امنیت بر روی وب سایتهای شرکت
 2. استعلام هیپوکلراید کلسیم / استعلام ,استعلام هیپوکلراید کلسیم
 3. استعلام درب ریلی فلزی .... / استعلام درب ریلی فلزی ...
 4. استعلام دو ردیف حلقه اصلی زنجیر کروزبی و ... / استعلام ,استعلام دو ردیف حلقه اصلی زنجیر کروزبی و ...
 5. استعلام چهارردیف گاز مخلوط / استعلام, استعلام چهارردیف گاز مخلوط
 6. استعلام لوله فولادی بدون درز / استعلام, استعلام لوله فولادی بدون درز
 7. استعلام تغذیه کننده گریس / استعلام ,استعلام تغذیه کننده گریس
 8. تجدید استعلام پروژه های توسعه و احداث شهری و روستایی مارگون سقاوه / تجدید ، تجدید استعلام پروژه های توسعه و احداث شهری و روستایی مارگون سقاوه
 9. فراخوان استعلام انجام امور تنظیفات دانشکده پرستاری / آگهی فراخوان استعلام, فراخوان استعلام انجام امور تنظیفات دانشکده پرستاری
 10. استعلام خرید دو دستگاه سرور / آگهی استعلام ,استعلام خرید دو دستگاه سرور
 11. استعلام خرید یک دستگاه آنالیزر کیفیت توان / استعلام خرید یک دستگاه آنالیزر کیفیت توان
 12. استعلام خرید 172 عدد باتری سیلد اسیدی / استعلام خرید 172 عدد باتری سیلد اسیدی
 13. استعلام توسعه و اصلاح شبکه جمع آوری فاضلاب منطقه 4 / استعلام ,استعلام توسعه و اصلاح شبکه جمع آوری فاضلاب منطقه 4
 14. استعلام تعمیرات و ایرادات اساسی آسانسور / استعلام تعمیرات و ایرادات اساسی آسانسور
 15. استعلام چاپگر رنگی / استعلام چاپگر رنگی
 16. استعلام مانیتور 34 ال جی / استعلام , استعلام مانیتور 34 ال جی
 17. استعلام دستگیره درب چوبی همراه با قفل / استعلام ,استعلام دستگیره درب چوبی همراه با قفل
 18. استعلام سیستم اعلان و نمایش شرایط محیطی سالن های دیتا / استعلام ,استعلام سیستم اعلان و نمایش شرایط محیطی سالن های دیتا
 19. استعلام رم نوت بوک / استعلام, استعلام رم نوت بوک
 20. استعلام ذخیره ساز شبکه رایانه / استعلام، استعلام ذخیره ساز شبکه رایانه
 21. استعلام کتاب ضرایب تشخیص درآمد / استعلام ,استعلام کتاب ضرایب تشخیص درآمد
 22. استعلام طراحی و ساخت سنسور سرعت / استعلام طراحی و ساخت سنسور سرعت
 23. استعلام تجهیز دیتا سنتر / استعلام ,استعلام تجهیز دیتا سنتر
 24. استعلام اکسید آلومینیوم / استعلام اکسید آلومینیوم
 25. استعلام کامپیوتر / استعلام, استعلام کامپیوتر
 26. استعلام لوله گذاری فاضلاب / استعلام لوله گذاری فاضلاب
 27. مناقصه عملیات لوله گذاری آب شهرک صنعتی نائین / آگهی مناقصه ,مناقصه عملیات لوله گذاری آب شهرک صنعتی نائین
 28. استعلام خرید صندلی های اداری Raino / استعلام، استعلام خرید صندلی های اداری Raino
 29. استعلام تهیه و نصب و راه اندازی سه دستگاه راک مبدل / استعلام تهیه و نصب و راه اندازی سه دستگاه راک مبدل
 30. استعلام خرید انواع هارد سرور / استعلام ,استعلام خرید انواع هارد سرور
 31. استعلام ملزومات پزشکی / استعلام ملزومات پزشکی
 32. استعلام لوله گذاری آب، اصلاح و توسعه شبکه آب منطقه پنج / استعلام، استعلام لوله گذاری آب، اصلاح و توسعه شبکه آب منطقه پنج
 33. تجدید استعلام فنس کشی و احداث اتاقک سرچاه / آگهی تجدید استعلام عمومی , فنس کشی و احداث اتاقک سرچاه
 34. استعلام نصب و راه اندازی دیزل ژنراتور / استعلام , استعلام نصب و راه اندازی دیزل ژنراتور
 35. استعلام ریبون سوزنی / استعلام، استعلام ریبون سوزنی
 36. استعلام ملزومات پزشکی / استعلام ملزومات پزشکی
 37. استعلام شستی کور کن پنل کابین آسانسور / استعلام ,استعلام شستی کور کن پنل کابین آسانسور
 38. استعلام استیپ امرجنسی BANNER ... / استعلام ,استعلام استیپ امرجنسی BANNER ...
 39. استعلام اصلاح خط آب 600 میلیمتر فولادی زیر پل بزرگمهر / استعلام، استعلام اصلاح خط آب 600 میلیمتر فولادی زیر پل بزرگمهر
 40. استعلام تهیه و طراحی نقشه هایی اجرایی معماری و سازه و تاسیسات / استعلام بها,استعلام تهیه و طراحی نقشه هایی اجرایی معماری و سازه و تاسیسات
 41. استعلام ارائه خدمات پشتیبانی و نگهداری تخصصی سخت افزاری و نرم افزاری / استعلام ارائه خدمات پشتیبانی و نگهداری تخصصی سخت افزاری و نرم افزاری
 42. مناقصه عملیات لوله گذاری فاضلاب شهرک / مناقصه , مناقصه عملیات لوله گذاری فاضلاب شهرک
 43. استعلام دو عدد دیزل ژنراتور برقی گازوییلی / استعلام , استعلام دو عدد دیزل ژنراتور برقی گازوییلی
 44. استعلام رایانه همراه / استعلام , استعلام رایانه همراه
 45. استعلام خرید نرم افزار اتوماسیون اداری و مالی / استعلام خرید نرم افزار اتوماسیون اداری و مالی
 46. استعلام کاتریج hp53a / استعلام کاتریج hp53a
 47. استعلام تامین غذای آماده / استعلام تامین غذای آماده
 48. استعلام ماوس رایانه مدل Touch / استعلام، استعلام ماوس رایانه مدل Touch
 49. استعلام تخریب دو چشمه سرویس بهداشتی و ... / استعلام , استعلام تخریب دو چشمه سرویس بهداشتی و ...
 50. استعلام خدمات مددکاری خارج از مرکز و ... / استعلام ,استعلام خدمات مددکاری خارج از مرکز و ...
 51. استعلام یک آیتم ته بند ترمینال با برند رعد .. / استعلام ,استعلام یک آیتم ته بند ترمینال با برند رعد ..
 52. استعلام کفپوش کرانولی شانه تخم مرغی / استعلام ,استعلام کفپوش کرانولی شانه تخم مرغی
 53. استعلام صندلی کارشناسی / استعلام صندلی کارشناسی
 54. استعلام مودم / استعلام , استعلام مودم
 55. استعلام اسکنر دبیرخانه ای و بایگانی پر سرعت رنگی و سیاه سفید / استعلام , استعلام اسکنر دبیرخانه ای و بایگانی پر سرعت رنگی و سیاه سفید
 56. استعلام رایانه و نمایشگر ایرانی / استعلام, استعلام رایانه و نمایشگر ایرانی
 57. استعلام کامپیوتر جیبی / استعلام، استعلام کامپیوتر جیبی
 58. استعلام بیسیم باند هوایی sk-icom-ic / استعلام بیسیم باند هوایی sk-icom-ic
 59. استعلام کانتینر / استعلام ,استعلام کانتینر
 60. استعلام میز اداری / استعلام میز اداری
 61. استعلام اسکنر / استعلام, استعلام اسکنر
 62. استعلام لباس و شورت ورزشی دست کامل / استعلام , استعلام لباس و شورت ورزشی دست کامل
 63. استعلام صندلی اداری / استعلام صندلی اداری
 64. استعلام خرید و نصب تعویض کفپوش / استعلام ,استعلام خرید و نصب تعویض کفپوش
 65. استعلام ترمینال توزیع برق / استعلام ، استعلام ترمینال توزیع برق
 66. استعلام WAK- CHEMIE- از کمپانی DMSO-SEX 40 ML8 / استعلام , استعلام WAK- CHEMIE- از کمپانی DMSO-SEX 40 ML8
 67. استعلام محفظه کنتور / استعلام محفظه کنتور
 68. استعلام اجاره ۷ دستگاه خودروی سواری / استعلام ,استعلام اجاره ۷ دستگاه خودروی سواری
 69. استعلام بیمه نامه شخص ثالث / استعلام ,استعلام بیمه نامه شخص ثالث
 70. استعلام احداث سایبان جهت خودروسواری / استعلام , استعلام احداث سایبان جهت خودروسواری
 71. استعلام قطعات یدکی تجهیز 50 دستگاه خودرو / استعلام ,استعلام قطعات یدکی تجهیز 50 دستگاه خودرو
 72. استعلام فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام، استعلام فعالیت های تخصصی ساختمان
 73. استعلام پنجره کشویی آلومینیومی... / استعلام، استعلام پنجره کشویی آلومینیومی....
 74. استعلام لباس کار یکسره مخصوص واکسیناسیون دام / استعلام لباس کار یکسره مخصوص واکسیناسیون دام
 75. استعلام ویدیو پروژکتور اپسون X03 / استعلام ، استعلام ویدیو پروژکتور اپسون X03
 76. استعلام خازن سه فاز / استعلام, استعلام خازن سه فاز
 77. استعلام موس گرین 301 / استعلام ، استعلام موس گرین 301
 78. استعلام ساخت و نصب پنجره یو پی وی سی .... / استعلام ,استعلام ساخت و نصب پنجره یو پی وی سی ....
 79. استعلام لوله پلی اتیلن / استعلام ,استعلام لوله پلی اتیلن
 80. استعلام منبع تغذیه گرین 330 / استعلام ، استعلام منبع تغذیه گرین 330
 81. استعلام سوئیچ دیتا شبکه رایانه / استعلام , استعلام سوئیچ دیتا شبکه رایانه
 82. استعلام تیغه لارنگسکوپ فایبر / استعلام , استعلام تیغه لارنگسکوپ فایبر
 83. استعلام صندلی اداری دنا / استعلام, استعلام صندلی اداری دنا
 84. استعلام تهیه و حمل ماسه زمستانی / استعلام, استعلام تهیه و حمل ماسه زمستانی
 85. استعلام لاستیک برای وسایل نقلیه / استعلام , استعلام لاستیک برای وسایل نقلیه
 86. استعلام تهیه و حمل نمک زمستانی / استعلام, استعلام تهیه و حمل نمک زمستانی
 87. استعلام دستگاه ضبط و پخش و .. / استعلام دستگاه ضبط و پخش و ..
 88. استعلام رایانه کامل- کیبورد و ماوس بیسیم / استعلام, استعلام رایانه کامل- کیبورد و ماوس بیسیم
 89. استعلام اجرای تاسیسات سیستم گرمایش و موتورخانه / استعلام, استعلام اجرای تاسیسات سیستم گرمایش و موتورخانه
 90. استعلام کرایه یک دستگاه ماشین جهت گشت نامحسوس / استعلام کرایه یک دستگاه ماشین جهت گشت نامحسوس
 91. استعلام خرید اقلام آزمایشگاهی مصرفی / استعلام, استعلام خرید اقلام آزمایشگاهی مصرفی
 92. استعلام تجهیز چاه ناحیه صنعتی / استعلام , استعلام تجهیز چاه ناحیه صنعتی
 93. استعلام کامپیوتر رومیزی ... / استعلام کامپیوتر رومیزی ...
 94. استعلام کامپیوتر رومیزی ... / استعلام کامپیوتر رومیزی ...
 95. استعلام شش حلقه لاستیک / استعلام شش حلقه لاستیک
 96. استعلام کابل ، فیوز ، تابلو ، کنتاکتور ، میل ارت و سیم مسی / استعلام کابل ، فیوز ، تابلو ، کنتاکتور ، میل ارت و سیم مسی
 97. استعلام لوازم خانگی / استعلام، استعلام لوازم خانگی
 98. استعلام درب اتوماتیک شیشه ای / استعلام , استعلام درب اتوماتیک شیشه ای
 99. استعلام اسکنر اسناد ... / استعلام اسکنر اسناد ...
 100. استعلام یخچال / آگهی استعلام ,استعلام یخچال

مناقصات پیمانکاری مخابرات پارس نماد

اطلاعات مناقصات وم زایدات ثبت شده تاریخ 96.6.16در سایت

 1. استعلام خرید لامپ کم مصرف / استعلام خرید لامپ کم مصرف
 2. استعلام خرید ایگناتور / استعلام, استعلام خرید ایگناتور
 3. مناقصه خرید انواع لوله گالوانیزه / آگهی مناقصه ,مناقصه خرید انواع لوله گالوانیزه
 4. استعلام خرید کاور برقگیر و کاور قطع کننده / استعلام, استعلام خرید کاور برقگیر و کاور قطع کننده
 5. استعلام خرید دستک / استعلام, استعلام خرید دستک
 6. استعلام خرید پشتی ارگونومیک / استعلام, استعلام خرید پشتی ارگونومیک
 7. استعلام1 عدد خازن فشار فوی شرح فنی 133k var / استعلام,استعلام1 عدد خازن فشار فوی شرح فنی 133k var
 8. استعلام ۲ ست پکینگ کامل مکانیک سیل پمپ و ... / استعلام ,استعلام ۲ ست پکینگ کامل مکانیک سیل پمپ و ...
 9. استعلام 30 عدد تریستور THYISTOR/SEMIKRON SKK250/18E / استعلام,استعلام 30 عدد تریستور THYISTOR/SEMIKRON SKK250/18E
 10. فراخوان استعلام انجام امور تنظیفات - بیمارستان امام حسن عسکری (ع) / آگهی فراخوان استعلام، فراخوان استعلام انجام امور تنظیفات - بیمارستان امام حسن عسکری (ع)
 11. فراخوان استعلام انجام امور تنظیفات / آگهی فراخوان استعلام، فراخوان استعلام انجام امور تنظیفات
 12. فراخوان استعلام ایاب و ذهاب حجمی / آگهی فراخوان استعلام، فراخوان استعلام ایاب و ذهاب حجمی
 13. مناقصه حفاظت و قرق مناطق چهارگانه / آگهی مناقصه ,مناقصه حفاظت و قرق مناطق چهارگانه
 14. مناقصه عمومی یک مرحله ای محوطه سازی و روسازی و آسفالت معابر فرستنده رادیویی / مناقصه عمومی,مناقصه عمومی یک مرحله ای محوطه سازی و روسازی و آسفالت معابر فرستنده رادیویی
 15. مناقصه آسفالت معابر روستا / مناقصه ,مناقصه آسفالت معابر روستا
 16. استعلام تاسیسات / استعلام تاسیسات
 17. استعلام امور تاسیساتی / استعلام ، استعلام امور تاسیساتی
 18. استعلام تعمیر یو پی اس 10 و 5 کاوا / استعلام تعمیر یو پی اس 10 و 5 کاوا
 19. استعلام Case Green CPU INTEL I5 6400.... / استعلام Case Green CPU INTEL I5 6400....
 20. استعلام چاپ فرم اهدای خون / استعلام چاپ فرم اهدای خون
 21. استعلام الکتروپمپ شناور / استعلام الکتروپمپ شناور
 22. استعلام خرید محفظه اسناد PVC / استعلام خرید محفظه اسناد PVC
 23. استعلام خرید و لوازم تجهیزات کمک توانبخشی / استعلام ,استعلام خرید و لوازم تجهیزات کمک توانبخشی
 24. استعلام هارد سرور / استعلام ,استعلام هارد سرور
 25. استعلام خرید لوله پلی اتیلن / استعلام خرید لوله پلی اتیلن
 26. استعلام تهیه و اجرای آسفالت بیندر 19-0 / استعلام ,استعلام تهیه و اجرای آسفالت بیندر 19-0
 27. استعلام خرید آسفالت بیندر 19-0 / استعلام ,استعلام خرید آسفالت بیندر 19-0
 28. استعلام فعالیت های سازمانی دارای عضو مربوط به کسب و کار / استعلام ,استعلام فعالیت های سازمانی دارای عضو مربوط به کسب و کار
 29. استعلام درزگیری آسفالت / استعلام ,استعلام درزگیری آسفالت
 30. استعلام پرینتر / استعلام ,استعلام پرینتر
 31. استعلام کپسول خاموش کننده حریق / استعلام , استعلام کپسول خاموش کننده حریق
 32. استعلام صندلی سه نفره سالن انتظار مسافری / استعلام , استعلام صندلی سه نفره سالن انتظار مسافری
 33. استعلام مانیتور LED / استعلام ,استعلام مانیتور LED
 34. استعلام سیستم صوت و تصویر سالن جلسات / استعلام ,استعلام سیستم صوت و تصویر سالن جلسات
 35. استعلام تعمیرات اساسی مدارس / استعلام ,استعلام تعمیرات اساسی مدارس
 36. استعلام تعمیرات اساسی / استعلام ,استعلام تعمیرات اساسی
 37. استعلام تعمیرات اساسی مدارس / استعلام ,استعلام تعمیرات اساسی مدارس
 38. استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام ,استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان
 39. استعلام 5505.1تعمیرات اساسی دبستانهای آزادگان روستای ... / استعلام ,استعلام5505.1 تعمیرات اساسی دبستانهای آزادگان روستای ...
 40. استعلام 5505.2تعمیرات اساسی دبستانهای آزادگان روستای ... / استعلام ,استعلام5505.2 تعمیرات اساسی دبستانهای آزادگان روستای ...
 41. استعلام تعمیرات اساسی دبیرستان / استعلام ,استعلام تعمیرات اساسی دبیرستان
 42. استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام ,استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان
 43. استعلام تعمیرات اساسی مدارس راهنمایی روستایی / استعلام تعمیرات اساسی مدارس راهنمایی روستایی
 44. استعلام تعمیرات اساسی دبستانهای شهید حسینی... / استعلام تعمیرات اساسی دبستانهای شهید حسینی...
 45. استعلام تعداد 5 دستگاه کولر گازی / استعلام تعداد 5 دستگاه کولر گازی
 46. استعلام باطری سمعک / استعلام باطری سمعک
 47. استعلام سپتی سیدین جی 5 لیتری ضد عفونی کننده دست / استعلام , استعلام سپتی سیدین جی 5 لیتری ضد عفونی کننده دست
 48. استعلام اسپری ضد عفونی کننده الوئه ورا 125 سی سی / استعلام , استعلام اسپری ضد عفونی کننده الوئه ورا 125 سی سی
 49. استعلام بادگیر ، روپوش سفید و شلوار سفید بیلرسوت قابل شستشو / استعلام , بادگیر ، روپوش سفید و شلوار سفید بیلرسوت قابل شستشو
 50. استعلام لباس فرم نظارت - کلاه پارچه ای / استعلام , لباس فرم نظارت - کلاه پارچه ای
 51. استعلام سرسوزن 16 پایه کوتاه ... / استعلام , استعلام سرسوزن 16 پایه کوتاه ...
 52. استعلام لباس کار - کلاه یکبار مصرف / استعلام , استعلام لباس کار - کلاه یکبار مصرف
 53. استعلام لوله خونگیری - سرسوزن لوله خونگیری / استعلام , استعلام لوله خونگیری - سرسوزن لوله خونگیری
 54. استعلام سرنگ اتوماتیک فایبرگلاس / استعلام , استعلام سرنگ اتوماتیک فایبرگلاس
 55. استعلام پنس پلاک گوش گوسفندی / استعلام , استعلام پنس پلاک گوش گوسفندی
 56. استعلام لپ تاپ 15 اینچی لنوو / استعلام، استعلام لپ تاپ 15 اینچی لنوو
 57. استعلام یونیت ویندوزی / استعلام، استعلام یونیت ویندوزی
 58. استعلام چاپگر لیزری Brother 5450D / استعلام، استعلام چاپگر لیزری Brother 5450D
 59. استعلام لوله سبز و... / استعلام ، استعلام لوله سبز و...
 60. استعلام دستگاه نانوایی گردان (لواش) / استعلام، دستگاه نانوایی گردان (لواش)
 61. استعلام دستگاه سه کاره نانوایی / استعلام ، استعلام دستگاه سه کاره نانوایی
 62. استعلام خرید قطعات سرور / استعلام خرید قطعات سرور
 63. استعلام خرید تجهیزات جهت چاه شهرک صنعتی / استعلام خرید تجهیزات جهت چاه شهرک صنعتی
 64. استعلام اجرای پارکینگ 96.6.16 / استعلام اجرای پارکینگ 96.6.16
 65. استعلام سقف کاذب / استعلام,استعلام سقف کاذب
 66. استعلام رگولاتور خورشیدی / استعلام ,استعلام رگولاتور خورشیدی
 67. استعلام دستگاه رادیو / استعلام ,استعلام دستگاه رادیو
 68. استعلام خرید تجهیزات کنترل تردد / استعلام ,استعلام خرید تجهیزات کنترل تردد
 69. استعلام انجام عملیات حفاری و کابل کشی برق... / استعلام, استعلام انجام عملیات حفاری و کابل کشی برق...
 70. استعلام تعمیرات اساسی و خرید قطعات مورد نیاز موتورهای اصلی ... / استعلام, استعلام تعمیرات اساسی و خرید قطعات مورد نیاز موتورهای اصلی ...
 71. استعلام بهاء کاغذهای ATM / استعلام, استعلام بهاء کاغذهای ATM
 72. استعلام لینک رادیو / استعلام, استعلام لینک رادیو
 73. استعلام VHF gm 338 به همراه آنتن آهنربایی و متعلقات نصب / استعلام, استعلام VHF gm 338 به همراه آنتن آهنربایی و متعلقات نصب
 74. استعلام راهبند درب ورود و خروج / استعلام ,استعلام راهبند درب ورود و خروج
 75. استعلام خدمات مشاورهای اشتغال و خودکفایی / استعلام ,استعلام خدمات مشاورهای اشتغال و خودکفایی
 76. استعلام مخزن 220 لیتری عمودی کوشا پلاست / استعلام ,استعلام مخزن 220 لیتری عمودی کوشا پلاست
 77. استعلام پنکه ایستاده / استعلام ,استعلام پنکه ایستاده
 78. استعلام میز و صندلی / استعلام ,استعلام میز و صندلی
 79. استعلام آبسردکن ، کولر گازی و... / استعلام ,استعلام آبسردکن ، کولر گازی و...
 80. استعلام خرید هارد سرور / استعلام ,استعلام خرید هارد سرور
 81. استعلام آنزیم / استعلام , استعلام آنزیم
 82. استعلام لوازم مصرفی آزمایشگاهی 8بسته / استعلام , استعلام لوازم مصرفی آزمایشگاهی 8 بسته
 83. استعلام فلاسک / استعلام , استعلام فلاسک
 84. استعلام کاغذ آ4/دبل a / استعلام کاغذ آ4/دبل a
 85. استعلام کاغذ آ4/دبل a / استعلام کاغذ آ4/دبل a
 86. استعلام انجام پشتیبانی و توسعه نرم افزار / استعلام انجام پشتیبانی و توسعه نرم افزار
 87. استعلام سوییچ ۲ پورت / استعلام ,استعلام سوییچ ۲ پورت
 88. استعلام کولر گازی ایستاده ... / استعلام , استعلام کولر گازی ایستاده ...
 89. استعلام تهیه خاک گل و گل / استعلام ,استعلام تهیه خاک گل و گل
 90. استعلام لایسنس و هارد / استعلام, استعلام لایسنس و هارد
 91. استعلام چای کیسه ای - قند - کافی میت - نسکافه - شکر - چای / استعلام ,استعلام چای کیسه ای - قند - کافی میت - نسکافه - شکر - چای
 92. استعلام کیس برای دوربین مدار بسته / استعلام, استعلام کیس برای دوربین مدار بسته
 93. استعلام لوازم و قطعات مورد نیاز آسانسور / استعلام, استعلام لوازم و قطعات مورد نیاز آسانسور
 94. استعلام کارت pvc / استعلام, استعلام کارت pvc
 95. استعلام کفپوش آلومینیومی / استعلام ,استعلام کفپوش آلومینیومی
 96. استعلام پرده لوردراپه / استعلام ,استعلام پرده لوردراپه
 97. استعلام دوربین اکسیس / استعلام, استعلام دوربین اکسیس
 98. استعلام سوییچ جایگزین سوییچ مرکزی / استعلام سوییچ جایگزین سوییچ مرکزی
 99. استعلام یو پی اس / استعلام یو پی اس
 100. استعلام SERVER HP PROLIANT DL380 GEN9 / استعلام SERVER HP PROLIANT DL380 GEN9
 101. استعلام بیمه / استعلام , استعلام بیمه
 102. استعلام خرید چاپگر لیزری / استعلام , استعلام خرید چاپگر لیزری
 103. استعلام محصولات الکترونیکی / استعلام , استعلام محصولات الکترونیکی
 104. استعلام لوازم التحریر و تونر / استعلام , استعلام لوازم التحریر و تونر
 105. استعلام مانیتور / استعلام , استعلام مانیتور
 106. استعلام خدمات مهندسی توسعه دو فیدر خط 400 کیلوولت / استعلام , استعلام خدمات مهندسی توسعه دو فیدر خط 400 کیلوولت
 107. اسعلام تولید، انتقال و توزیع برق 96.6.16 / استعلام, استعلام تولید، انتقال و توزیع برق 96.6.16
 108. استعلام سرویس و نگهداری آسانسور / استعلام, استعلام سرویس و نگهداری آسانسور
 109. استعلام داشبورد مدیریتی 96.6.16 / استعلام داشبورد مدیریتی 96.6.16
 110. استعلام نرم افزار سیستم ساز 96.6.16 / استعلام نرم افزار سیستم ساز 96.6.16
 111. استعلام بیمه یک فروند بالگرد (هلیکوپتر) / استعلام,استعلام بیمه یک فروند بالگرد (هلیکوپتر)
 112. استعلام تهیه و نصب سیستم اعلان و نمایش شرایط محیطی سالن های دیتا / استعلام, استعلام تهیه و نصب سیستم اعلان و نمایش شرایط محیطی سالن های دیتا
 113. استعلام صندلی و میز اداری / استعلام, استعلام صندلی و میز اداری
 114. استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام, استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان
 115. استعلام خرید پاکت / استعلام, استعلام خرید پاکت
 116. استعلام تبلت / استعلام, استعلام تبلت
 117. استعلام تهیه و نصب سیستم اعلام حریق / استعلام, استعلام تهیه و نصب سیستم اعلام حریق
 118. استعلام تین کلاینت اینتل / استعلام, استعلام تین کلاینت اینتل
 119. استعلام ماشین حساب رومیزی / استعلام, استعلام ماشین حساب رومیزی
 120. استعلام چاپ 1000 جلد کتاب / استعلام چاپ 1000 جلد کتاب
 121. استعلام بروز رسانی مطالعات خوشه های کسب و کار / استعلام، استعلام بروز رسانی مطالعات خوشه های کسب و کار
 122. استعلام مجموعه قطعات منفصله کاربرد هارد دیسک... / استعلام ,استعلام مجموعه قطعات منفصله کاربرد هارد دیسک...
 123. میز اداری کارمندی ساده - ام دی اف- قهوه ای یا ... / استعلام ,استعلام میز اداری کارمندی ساده - ام دی اف- قهوه ای یا ...
 124. استعلام احداث ایستگاه پمپاژ روستای باغچه 96.6.16 / استعلام, احداث ایستگاه پمپاژ روستای باغچه 96.6.16
 125. استعلام پروفیل تو خالی فولادی و ... / استعلام , استعلام پروفیل تو خالی فولادی و ...
 126. استعلام خرید کالا و خدمات مورد نیاز جهت حمل، نصب ، راه اندازی و برقدار کردن / استعلام , استعلام خرید کالا و خدمات مورد نیاز جهت حمل، نصب ، راه اندازی و برقدار کردن
 127. استعلام عملیات نصب کامل لوله پلی اتیلن و ... / استعلام، استعلام عملیات نصب کامل لوله پلی اتیلن و ...
 128. استعلام چای / استعلام , استعلام چای
 129. استعلام قند شکسته / استعلام , استعلام قند شکسته
 130. استعلام واگذاری امور خدماتی انتشارات (تایپ و کپی) / استعلام, استعلام واگذاری امور خدماتی انتشارات (تایپ و کپی)
 131. استعلام واگذاری تهیه غذای موردی سازمان / استعلام, استعلام واگذاری تهیه غذای موردی سازمان
 132. استعلام خرید کفش چرمی / استعلام، استعلام خرید کفش چرمی
 133. استعلام سیم کارت دائمی همراه اول با قابلیت ارسال اطلاعات / استعلام، استعلام سیم کارت دائمی همراه اول با قابلیت ارسال اطلاعات
 134. استعلام درب آلومینیوم سرویس بهداشتی / استعلام ، استعلام درب آلومینیوم سرویس بهداشتی
 135. استعلام دوربین / استعلام , استعلام دوربین
 136. استعلام اجرای کانتر فیس تو فیس / استعلام، استعلام اجرای کانتر فیس تو فیس
 137. استعلام اجرای کانتر فیس تو فیس / استعلام، استعلام اجرای کانتر فیس تو فیس
 138. استعلام خرید ملزومات اداری / استعلام, استعلام خرید ملزومات اداری
 139. استعلام سیستم کنفرانس هوراند / استعلام , استعلام سیستم کنفرانس هوراند
 140. استعلام فنس کشی / استعلام, استعلام فنس کشی
 141. استعلام لوازم التحریر / استعلام, استعلام لوازم التحریر
 142. فراخوان انجام امور ایاب و ذهاب و تنظیفات / فراخوان , فراخوان انجام امور ایاب و ذهاب و تنظیفات نوبت اول
 143. استعلام یک دستگاه پخت نان / استعلام یک دستگاه پخت نان
 144. استعلام etu tester & ct tester کلیدهای زیمنس / استعلام etu tester & ct tester کلیدهای زیمنس
 145. استعلام ترانسدیوسر ساخت taik / استعلام, استعلام ترانسدیوسر ساخت taik
 146. استعلام سنگ سنباده وپارچه پولیش پشت دار / استعلام سنگ سنباده وپارچه پولیش پشت دار
 147. استعلام لوله فولادی بدون درز / استعلام, استعلام لوله فولادی بدون درز
 148. استعلام ابزارآلات مدیریت ابرسانی / استعلام ابزارآلات مدیریت ابرسانی
 149. استعلام ده ردیف تیغچه الماس / استعلام ده ردیف تیغچه الماس
 150. استعلام فکس و پرینتر / استعلام, استعلام فکس و پرینتر
 151. استعلام میلگرد فولادی / استعلام, استعلام میلگرد فولادی
 152. استعلام خرید لایسنس سوئیچ 3850 / استعلام, استعلام خرید لایسنس سوئیچ 3850
 153. استعلام تست و بازرسی لوازم اندازه گیری / استعلام, استعلام تست و بازرسی لوازم اندازه گیری
 154. استعلام نظارت بر فعالیتهای برنامه ریزی و مهندسی (نظارت بر طرحهای کاهش تلفات) / استعلام, استعلام نظارت بر فعالیتهای برنامه ریزی و مهندسی (نظارت بر طرحهای کاهش تلفات)
 155. استعلام خرید میز تست کنتور / استعلام, استعلام خرید میز تست کنتور
 156. استعلام خرید قطعات یدکی ترانس / استعلام خرید قطعات یدکی ترانس
 157. استعلام خرید ترانس جریان / استعلام خرید ترانس جریان
 158. استعلام خرید باطری رکلوزر / استعلام خرید باطری رکلوزر

مناقصات پیمانکاری مخابرات پارس نماد

اطلاعات مناقصات وم زایدات ثبت شده تاریخ 96.8.21 در سایت

 1. مناقصه ورق آجدار نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه ورق آجدار نوبت دوم
 2. استعلام تخته وایت برد / استعلام ,استعلام تخته وایت برد
 3. استعلام کاغذ پرینتر / استعلام ,استعلام کاغذ پرینتر
 4. استعلام آببند و واشر سیلیکونی / استعلام ، استعلام آببند و واشر سیلیکونی
 5. استعلام الکتروپمپ کفکش / استعلام , استعلام الکتروپمپ کفکش
 6. استعلام کلروفریک صنعتی / استعلام، استعلام کلروفریک صنعتی
 7. فراخوان استعلام واگذاری داروخانه بیمارستان / آگهی فراخوان عمومی شرکت در استعلام قیمت ، فراخوان استعلام واگذاری داروخانه بیمارستان
 8. استعلام 2000 عدد شیشه ماسک سفید / استعلام, استعلام 2000 عدد شیشه ماسک سفید
 9. استعلام 2 ردیف شافت و گلدانی پمپ فولاد سازی / استعلام، استعلام 2 ردیف شافت و گلدانی پمپ فولاد سازی
 10. استعلام الکتروپمپ پیستونی برودتی ژاکت دار / استعلام الکتروپمپ پیستونی برودتی ژاکت دار
 11. استعلام فلودیوایدر مارک casappa / استعلام , استعلام فلودیوایدر مارک casappa
 12. استعلام میکروسوئیچ / استعلام, استعلام میکروسوئیچ
 13. استعلام پمپ دنده ای روغن 96.8.23 / استعلام پمپ دنده ای روغن 96.8.23
 14. استعلام خرید دو ردیف صفحه جذب / استعلام ، استعلام خرید دو ردیف صفحه جذب
 15. استعلام فیلتر / استعلام, استعلام فیلتر
 16. استعلام شوفاژ روغن 2000 وات 96.8.23 / استعلام، استعلام شوفاژ روغن 2000 وات 96.8.23
 17. استعلام MARK: YUKEN والو / استعلام, استعلام MARK: YUKEN والو
 18. استعلام ترانسهای جریانی 20 و 63 کیلوولت / استعلام, استعلام ترانسهای جریانی 20 و 63 کیلوولت
 19. استعلام پلاستیک زباله / استعلام, استعلام پلاستیک زباله
 20. استعلام مخزن کوئل دار , سامانه تدارکات الکترونیکی دولت / استعلام ,استعلام مخزن کوئل دار , سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
 21. استعلام لوازم اداری , سایت ستاد / استعلام ,استعلام لوازم اداری , سایت ستاد
 22. استعلام تعویض زنجیره مقره , سامانه ستاد / استعلام ,استعلام تعویض زنجیره مقره , سامانه ستاد
 23. استعلام خرید انواع قطع کننده / استعلام , استعلام خرید انواع قطع کننده
 24. استعلام تهیه و نصب یک دستگاه داکت اسپی / استعلام , استعلام تهیه و نصب یک دستگاه داکت اسپی
 25. استعلام رله oc/ef تکفاز / استعلام ,استعلام رله oc/ef تکفاز
 26. استعلام نیاز به تامین کنندگان گاردریل / استعلام, استعلام نیاز به تامین کنندگان گاردریل
 27. استعلام کامپیوتر و فناوری / استعلام ,استعلام کامپیوتر و فناوری
 28. استعلام کشمش سبز قلمی درجه یک / استعلام, استعلام کشمش سبز قلمی درجه یک
 29. استعلام کامپیوتر و فناوری / استعلام ,استعلام کامپیوتر و فناوری
 30. استعلام ​چرخ خیاطی صنعتی / استعلام , استعلام ​چرخ خیاطی صنعتی
 31. استعلام تعمیرو سرویس سیستم آبرسانیم مرکز / استعلام , استعلام تعمیرو سرویس سیستم آبرسانیم مرکز
 32. استعلام تهیه و تعویض قطعات آسانسور / استعلام , استعلام تهیه و تعویض قطعات آسانسور
 33. استعلام خرید 250 عدد خار ضد برند / استعلام , استعلام خرید 250 عدد خار ضد برند
 34. استعلام ​کلاسور سه گوش و بزرگ و وسایل تن... / استعلام , استعلام ​کلاسور سه گوش و بزرگ و وسایل تن...
 35. استعلام خرید برقگیر 66 کیلوولت و 230 / استعلام , استعلام خرید برقگیر 66 کیلوولت و 230
 36. استعلام اجرای جدولگذاری روستا ... / استعلام, استعلام اجرای جدولگذاری روستا...
 37. استعلام دوربین درخشندگی سنج روشنایی / استعلام، استعلام دوربین درخشندگی سنج روشنایی
 38. استعلام ​تجهیزات خانگی ، اد... / استعلام , استعلام ​تجهیزات خانگی ، اد...
 39. استعلام لوازم برق / استعلام,استعلام لوازم برق
 40. استعلام ​اجرای پیاده روسازی روستای... / استعلام، استعلام ​اجرای پیاده روسازی روستای...
 41. استعلام اجرای جدولگذاری روستا ... / استعلام, استعلام اجرای جدولگذاری روستا...
 42. استعلام تاسیسات و مصالح / استعلام ,استعلام تاسیسات و مصالح
 43. استعلام ​تهیه لپ تاپ / استعلام, استعلام ​تهیه لپ تاپ
 44. استعلام کابل کشی ساختار یافته بانک ملی... / استعلام، استعلام کابل کشی ساختار یافته بانک ملی...
 45. استعلام پودر لباسشویی دستی 96.8.21 / استعلام , استعلام پودر لباسشویی دستی 96.8.21
 46. استعلام تهیه کیس کامپیوتر / استعلام , استعلام تهیه کیس کامپیوتر
 47. استعلام خرید مبلمان مارک nilper / استعلام ,استعلام خرید مبلمان مارک nilper
 48. استعلام دستگاه ups فاراتل / استعلام ,استعلام دستگاه ups فاراتل
 49. استعلام ​طراحی لیبل و چسباندن آن بر روی... / استعلام، استعلام ​طراحی لیبل و چسباندن آن بر روی...
 50. استعلام اجرای جدولگذاری روستا ... / استعلام, استعلام اجرای جدولگذاری روستا...
 51. استعلام ​نظافت 8 طبقه ساختمان و محوطه ح ... / استعلام , استعلام ​نظافت 8 طبقه ساختمان و محوطه ح ...
 52. استعلام صابون حمام 75 گرمی / استعلام , استعلام صابون حمام 75 گرمی
 53. استعلام اجرای جدولگذاری روستا ... / استعلام, استعلام اجرای جدولگذاری روستا...
 54. استعلام خرید ۶ آیتم سیم / استعلام ,استعلام خرید ۶ آیتم سیم
 55. استعلام هارد و سوییچ / استعلام , استعلام هارد و سوییچ
 56. استعلام اجرای جدولگذاری و پیاده روساز... / استعلام, استعلام اجرای جدولگذاری و پیاده روساز...
 57. استعلام کالای ورزشی / استعلام, استعلام کالای ورزشی
 58. استعلام میز کارمندی ، و صندلی / استعلام , استعلام میز کارمندی ، و صندلی
 59. استعلام خرید بلیط هواپیما / استعلام, استعلام خرید بلیط هواپیما
 60. استعلام سه چرخ جترو 200CC دارای دنده.... / استعلام , استعلام سه چرخ جترو 200CC دارای دنده....
 61. استعلام کابل / استعلام, استعلام کابل
 62. استعلام تعمیر دیگ چدنی / استعلام ,استعلام تعمیر دیگ چدنی
 63. استعلام اجرای جدولگذاری روستا ... / استعلام, استعلام اجرای جدولگذاری روستا...
 64. استعلام چاپ به صورت رنگی دیجیتال A4 / استعلام , استعلام چاپ به صورت رنگی دیجیتال A4
 65. استعلام ​لوازم التحریر / استعلام ,استعلام ​لوازم التحریر
 66. استعلام رله ov/uv / استعلام ,استعلام رله ov/uv
 67. استعلام تعمیر و تعویض کفپوش سالن اسکوا / استعلام, استعلام تعمیر و تعویض کفپوش سالن اسکوا
 68. استعلام تعویض زنجیر مقره و یراق آلات / استعلام, استعلام تعویض زنجیر مقره و یراق آلات
 69. استعلام اجرای جدولگذاری و پیاده روساز... / استعلام, استعلام اجرای جدولگذاری و پیاده روساز...
 70. استعلام سوییچ گرافیک 96.8.21 / استعلام,استعلام سوییچ گرافیک 96.8.21
 71. استعلام لوازم یدک اتوماسیون پست / استعلام ,استعلام لوازم یدک اتوماسیون پست
 72. استعلام تجهیزات خانگی / استعلام , استعلام تجهیزات خانگی
 73. استعلام ست سمبلر متغیر / استعلام, استعلام ست سمبلر متغیر
 74. استعلام لباس نظامی / استعلام, استعلام لباس نظامی
 75. استعلام درخواست مبلمان / استعلام ,استعلام درخواست مبلمان
 76. استعلام تعمیر سقف سفالی / استعلام , استعلام تعمیر سقف سفالی
 77. استعلام ورق کشی دور کار - اصلاح سیستم / استعلام, استعلام ورق کشی دور کار - اصلاح سیستم
 78. استعلام لوازم مرکز تلفن ۷ آیتم / استعلام ,استعلام لوازم مرکز تلفن ۷ آیتم
 79. استعلام مایع ظرفشویی 20 لیتری نازلی / استعلام, استعلام مایع ظرفشویی 20 لیتری نازلی
 80. استعلام اجرای جدولگذاری روستای.... / استعلام, استعلام اجرای جدولگذاری روستای...
 81. استعلام سرویس و آورهال تب چنجر ترانس / استعلام, استعلام سرویس و آورهال تب چنجر ترانس
 82. استعلام هشت سلول باتری 42 آمپر / استعلام , استعلام هشت سلول باتری 42 امپر
 83. استعلام جرمگیر 96.8.21 / استعلام , استعلام جرمگیر 96.8.21
 84. استعلام اجرای جدولگذاری و پیاده روساز... / استعلام, استعلام اجرای جدولگذاری و پیاده روساز...
 85. استعلام 2 عدد ترانسمیتر جریان ریکلایمر و ... / استعلام ، استعلام 2 عدد ترانسمیتر جریان ریکلایمر و ...
 86. استعلام کامپیوتر و فناوری / استعلام , استعلام کامپیوتر و فناوری
 87. استعلام 30 عدد فیلتر المنت یونیت شوبیرینگ آسیاب سیمان ... / استعلام 30 عدد فیلتر المنت یونیت شوبیرینگ آسیاب سیمان ...
 88. استعلام تهیه و نصب کفپوش 96.8.21 / استعلام,تهیه و نصب کفپوش 96.8.21
 89. استعلام پیچ و مهره تمام رزوه / استعلام , استعلام پیچ و مهره تمام رزوه
 90. استعلام تعمیر و نگهداری / استعلام، استعلام تعمیر و نگهداری
 91. استعلام روتور / استعلام ,استعلام روتور
 92. استعلام 30 دستگاه یونیت / استعلام, استعلام 30 دستگاه یونیت
 93. استعلام کارت صدا TMOD تعداد 12 عدد / استعلام , استعلام کارت صدا TMOD تعداد 12 عدد
 94. استعلام قند شکسته / استعلام ,استعلام قند شکسته
 95. استعلام شامپو و ... 96.8.21 / استعلام شامپو و ... 96.8.21
 96. استعلام اجرای سقف کاذب کناف / استعلام ,استعلام اجرای سقف کاذب کناف
 97. استعلام لوبیا چیتی فله درجه یک / استعلام، استعلام لوبیا چیتی فله درجه یک
 98. استعلام اجرای جدولگذاری روستای عنبر / استعلام,استعلام اجرای جدولگذاری روستای عنبر
 99. استعلام سوئیچ - منبع تغذیه - ماژول / استعلام , استعلام سوئیچ - منبع تغذیه - ماژول
 100. استعلام دوربین داهوا / استعلام ,استعلام دوربین داهوا
 101. استعلام اجرای جدولگذاری و پیاده روساز / استعلام,استعلام اجرای جدولگذاری و پیاده روساز
 102. استعلام عایق پشت بام... / استعلام، استعلام عایق پشت بام...
 103. استعلام سرویس و اورهال تب چنجرهای ON L / استعلام , استعلام سرویس و اورهال تب چنجرهای ON L
 104. استعلام وایتکس / استعلام, استعلام وایتکس
 105. استعلام احیاء و غنی سازی جنگل / استعلام ,استعلام احیاء و غنی سازی جنگل
 106. استعلام عدس سبز درجه یک / استعلام، استعلام عدس سبز درجه یک
 107. استعلام عملیات تسطیح لیزری اراضی کشاورزی / استعلام,استعلام عملیات تسطیح لیزری اراضی کشاورزی
 108. استعلام تمدید بسته آنتی ویروس کسپرسکی / استعلام,استعلام تمدید بسته آنتی ویروس کسپرسکی
 109. استعلام ویدیو پروژکتور و پرده نمایش / استعلام, استعلام ویدیو پروژکتور و پرده نمایش
 110. استعلام دستگاه ups فاراتل مدل SDC1500 / استعلام , استعلام دستگاه ups فاراتل مدل SDC1500
 111. استعلام عملیات آبخیزداری احدا بند سنگ / استعلام ,استعلام عملیات آبخیزداری احدا بند سنگ
 112. استعلام 7ردیف شیلنگ وسرشیلنگی / مناقصه, استعلام 7ردیف شیلنگ وسرشیلنگی
 113. استعلام اجرای طرح هادی روستایی / استعلام, استعلام اجرای طرح هادی روستایی
 114. استعلام تهیه غذای سلف آزاد دانشگاه / استعلام, استعلام تهیه غذای سلف آزاد دانشگاه
 115. استعلام کیسه زباله / استعلام ,استعلام کیسه زباله
 116. استعلام عملیات آبخیزداری احدا بند / استعلام ,استعلام عملیات آبخیزداری احدا بند
 117. استعلام درب اتاقی MDF با روکش PVC / استعلام، استعلام درب اتاقی MDF با روکش PVC
 118. استعلام مایع دستشویی 20 لیتری / استعلام,استعلام مایع دستشویی 20 لیتری
 119. استعلام ​گوشت گوساله و مرغ منجمد / استعلام, استعلام ​گوشت گوساله و مرغ منجمد
 120. استعلام 2 عدد شیر برقی کامل دریچه / استعلام, استعلام 2 عدد شیر برقی کامل دریچه
 121. استعلام خرید تجهیزات شامل لب تاب... / استعلام, استعلام خرید تجهیزات شامل لب تاب...
 122. استعلام دستگاه کنترل و تنظیم کلر (CL) ... 96.8.21 / استعلام, استعلام دستگاه کنترل و تنظیم کلر (CL) ... 96.8.21
 123. استعلام خرید 17 عدد صندلی گردان مدیریتی / استعلام, استعلام خرید 17 عدد صندلی گردان مدیریتی
 124. استعلام جلد کارت بانکی دو جیب مصنوعی / استعلام، استعلام جلد کارت بانکی دو جیب مصنوعی
 125. استعلام اجرای اورااسپین خط 63 کیلوولت / استعلام, استعلام اجرای اورااسپین خط 63 کیلوولت
 126. استعلام ​سرامیک و کاشی / استعلام , استعلام ​سرامیک و کاشی
 127. استعلام انجام ممیزی جهت اخذ گواهینامه / استعلام, استعلام انجام ممیزی جهت اخذ گواهینامه
 128. استعلام لایروبی یک حلقه چاه دستگاهی / استعلام، استعلام لایروبی یک حلقه چاه دستگاهی
 129. استعلام ​ابزارآلات / استعلام , استعلام ​ابزارآلات
 130. استعلام کاتریج مدل جی اند بی / استعلام، استعلام کاتریج مدل جی اند بی
 131. استعلام خرید و نصب تجهیزات / استعلام, استعلام خرید و نصب تجهیزات
 132. استعلام خرید 10 دستگاه کامپیوتر / استعلام، استعلام خرید 10 دستگاه کامپیوتر
 133. استعلام اورکت حریق / استعلام , استعلام اورکت حریق
 134. استعلام 1400 عدد کیسه فیلتربگ هوس... / استعلام, استعلام 1400 عدد کیسه فیلتربگ هوس....
 135. استعلام اجاره یک دستگاه لودر / استعلام، استعلام اجاره یک دستگاه لودر
 136. استعلام قطعات کامپیوتر / استعلام, استعلام قطعات کامپیوتر
 137. استعلام آرمورگذاری برای کابل های فرمان / استعلام , استعلام آرمورگذاری برای کابل های فرمان
 138. استعلام ALL IN ONE / استعلام ALL IN ONE
 139. استعلام منبع تغذیه... / استعلام , استعلام منبع تغذیه...
 140. استعلام 10 دستگاه اسکنر AVISION FB1000 / استعلام , استعلام 10 دستگاه اسکنر AVISION FB1000
 141. استعلام تعمیر و سرویس دستگاههای upvc / استعلام, استعلام تعمیر و سرویس دستگاههای upvc
 142. استعلام تهیه و نصب تابلو برق سافت استارت تمام دیجیتالی / استعلام , استعلام تهیه و نصب تابلو برق سافت استارت تمام دیجیتالی
 143. استعلام خدمات آموزشی / استعلام ، استعلام خدمات آموزشی
 144. استعلام تهیه ، تامین و نصب و راه اندازی ... / استعلام , استعلام تهیه ، تامین و نصب و راه اندازی ...
 145. استعلام اجاره یک دستگاه لودر 90 / استعلام, استعلام اجاره یک دستگاه لودر 90
 146. استعلام بشکه ایمنی مارک بارز پلاستیک تهران / استعلام , استعلام بشکه ایمنی مارک بارز پلاستیک تهران
 147. استعلام ۵ قلم کالا با مارک و ... / استعلام ,استعلام ۵ قلم کالا با مارک و ...
 148. استعلام 5 دستگاه چاپگر لیزری مدل M402... / استعلام ,استعلام 5 دستگاه چاپگر لیزری مدل M402...
 149. استعلام اجاره یک دستگاه تانکر آبرسان / استعلام,استعلام اجاره یک دستگاه تانکر آبرسان
 150. استعلام 7 قلم کابل و ... / استعلام , استعلام 7 قلم کابل و ...
 151. استعلام اجاره یک دستگاه بیل مکانیکی / استعلام, استعلام اجاره یک دستگاه بیل مکانیکی
 152. استعلام ترمیم آسفالت حوادث و انشعابات لوله گذاری آب و فاضلاب / استعلام , استعلام ترمیم آسفالت حوادث و انشعابات لوله گذاری آب و فاضلاب
 153. استعلام مبل استیل نه نفره 96.8.21 / استعلام ,استعلام مبل استیل نه نفره 96.8.21
 154. استعلام اجاره یک دستگاه تانکر آبرسان / استعلام,استعلام اجاره یک دستگاه تانکر آبرسان
 155. استعلام اجاره یک دستگاه گریدر / استعلام, استعلام اجاره یک دستگاه گریدر
 156. استعلام ​گوشت منجمد سردست بدون استخوان / استعلام ,استعلام ​گوشت منجمد سردست بدون استخوان
 157. استعلام اجاره یک دستگاه گریدر به مدت ... / استعلام, استعلام اجاره یک دستگاه گریدر به مدت ...
 158. استعلام اجاره یک دستگاه تراکتور / استعلام, استعلام اجاره یک دستگاه تراکتور
 159. استعلام دستگاه های پزشکی و ... / استعلام ,استعلام دستگاه های پزشکی و ...
 160. استعلام اجاره یک دستگاه تانکر آبرسان / استعلام,استعلام اجاره یک دستگاه تانکر آبرسان
 161. استعلام اجرای عملیات آنالیز ارتعاشات الکتروفن های سالن رنگ 2 و ... / استعلام, استعلام اجرای عملیات آنالیز ارتعاشات الکتروفن های سالن رنگ 2 و ...
 162. استعلام اجاره یک دستگاه تانکر آبرسان / استعلام,استعلام اجاره یک دستگاه تانکر آبرسان
 163. استعلام ورق- تسمه - قوطی... / استعلام, استعلام ورق- تسمه - قوطی...
 164. استعلام اجاره یک دستگاه لودر 90 / استعلام, استعلام اجاره یک دستگاه لودر 90
 165. استعلام پروژه بازنگری و اصلاح و تکمیل / استعلام ,استعلام پروژه بازنگری و اصلاح و تکمیل
 166. استعلام انژیوکت ایمن صورتی پزشکی PRO S / استعلام,استعلام انژیوکت ایمن صورتی پزشکی PRO S
 167. استعلام برگزاری سمینارها و بازدیدها... / استعلام, استعلام برگزاری سمینارها و بازدیدها...
 168. استعلام پروژه بازنگری و اصلاح و تکمیل / استعلام ,استعلام پروژه بازنگری و اصلاح و تکمیل
 169. استعلام 250 متر پارچه مبلی نارنجی / استعلام, استعلام 250 متر پارچه مبلی نارنجی
 170. استعلام خرید و نصب یک دستگاه راه بند / استعلام ,استعلام خرید و نصب یک دستگاه راه بند
 171. استعلام کفپوش وینفکس / استعلام ,استعلام کفپوش وینفکس
 172. استعلام 100 بسته 5 کیلویی قند / استعلام ، استعلام 100 بسته 5 کیلویی قند
 173. استعلام GALAXY TAB / استعلام ,استعلام GALAXY TAB
 174. استعلام اجرای طرح کود سبز / استعلام ,استعلام اجرای طرح کود سبز
 175. استعلام سرویس و آورهال تب چنجر ترانس / استعلام, استعلام سرویس و آورهال تب چنجر ترانس
 176. استعلام اجاره یک دستگاه تانکر آبرسان / استعلام,استعلام اجاره یک دستگاه تانکر آبرسان
 177. استعلام لیتیوم بروماید 96.8.21 / استعلام, استعلام لیتیوم بروماید 96.8.21
 178. استعلام پرینتر لیزری اچ پی مدل m402n / استعلام، استعلام پرینتر لیزری اچ پی مدل m402n
 179. استعلام قند بسته بندی / استعلام ,استعلام قند بسته بندی
 180. استعلام هوزینگ مارک PALL / استعلام , استعلام هوزینگ مارک PALL
 181. استعلام طراحی و ساخت مودم صنعتی مخابراتی / استعلام, استعلام طراحی و ساخت مودم صنعتی مخابراتی
 182. استعلام کفپوش 90*15 / استعلام , استعلام کفپوش 90*15
 183. استعلام تن ماهی 180 گرمی درب آسان بازشو / استعلام , استعلام تن ماهی 180 گرمی درب آسان بازشو
 184. استعلام 3 عدد کیس اسمبل شده ... 96.8.21 / استعلام 3 عدد کیس اسمبل شده ... 96.8.21
 185. استعلام تعویض 9 دستگاه سکسیونر / استعلام, استعلام تعویض 9 دستگاه سکسیونر
 186. استعلام ​لوازم باغی و کاشت فضای سبز / استعلام، استعلام ​لوازم باغی و کاشت فضای سبز
 187. استعلام ابزارآلات الکتریکی / استعلام ,استعلام ابزارآلات الکتریکی
 188. استعلام ​نصب چهار دستگاه تابلو پارس / استعلام, استعلام ​نصب چهار دستگاه تابلو پارس
 189. استعلام رایانه کامل / استعلام ,استعلام رایانه کامل
 190. استعلام میز و صندلی / استعلام، استعلام میز و صندلی
 191. استعلام خرید 4000 متر کابل نیمه افشان / استعلام , استعلام خرید 4000 متر کابل نیمه افشان
 192. استعلام مانیتور / استعلام , استعلام مانیتور
 193. استعلام احداث فونداسیون تامین و نصب دکل / استعلام ,استعلام احداث فونداسیون تامین و نصب دکل
 194. استعلام بهسازی ساختمان کاشان / استعلام,استعلام بهسازی ساختمان کاشان
 195. استعلام تن ماهی 120گرمی درب آسان / استعلام , استعلام تن ماهی 120گرمی درب آسان
 196. استعلام ریبون چاپگر / استعلام, استعلام ریبون چاپگر
 197. استعلام کف شکنی چاه دستی آب آشامیدنی / استعلام، استعلام کف شکنی چاه دستی آب آشامیدنی
 198. استعلام رایانه کامل / استعلام ,استعلام رایانه کامل
 199. استعلام ریبون چاپگر 5000 / استعلام , استعلام ریبون چاپگر 5000
 200. استعلام ​خرید میتر و کانورتور و قفل سخت / استعلام, استعلام ​خرید میتر و کانورتور و قفل سخت
 201. استعلام شیرآلات و پیچ و مهره / استعلام ,استعلام شیرآلات و پیچ و مهره
 202. استعلام تهیه و چاپ کتاب / استعلام ، استعلام تهیه و چاپ کتاب
 203. استعلام ریبون چاپگر 4318 / استعلام, استعلام ریبون چاپگر 4318
 204. استعلام حمل 500 تن سویا / استعلام , استعلام حمل 500 تن سویا
 205. استعلام 30 دستگاه یونیت / استعلام, استعلام 30 دستگاه یونیت
 206. استعلام تابلوی تبلیغاتی / استعلام، استعلام تابلوی تبلیغاتی
 207. استعلام سیستم ذخیره ساز STORAGE / استعلام ,استعلام سیستم ذخیره ساز STORAGE
 208. استعلام دارو ، پزشکی و سلامت / استعلام , استعلام دارو ، پزشکی و سلامت
 209. استعلام ریبون چاپگر 2180 / استعلام, استعلام ریبون چاپگر 2180
 210. استعلام ​نصب ، تست و راه اندازی یک دستگاه / استعلام, استعلام ​نصب ، تست و راه اندازی یک دستگاه
 211. استعلام کاتریج تونر چاپگر 8220 / استعلام , استعلام کاتریج تونر چاپگر 8220
 212. استعلام ​لوله گذاری خط انتقال و ساختمان / استعلام، استعلام ​لوله گذاری خط انتقال و ساختمان
 213. استعلام ریبون چاپگر PR2 / استعلام, استعلام ریبون چاپگر PR2
 214. استعلام ​کلاه مردانه نقاب دار / استعلام, استعلام ​کلاه مردانه نقاب دار
 215. استعلام آموزش رشته های صنایع دستی / استعلام, استعلام آموزش رشته های صنایع دستی
 216. استعلام حفر و لوله گذاری و آزمایش پمپاژ / استعلام , استعلام حفر و لوله گذاری و آزمایش پمپاژ
 217. استعلام دستگاه چرخ گوشت صنعتی / استعلام ,استعلام دستگاه چرخ گوشت صنعتی
 218. استعلام لباس نظامی سریازی / استعلام, استعلام لباس نظامی سریازی
 219. استعلام خرید تجهیزات شامل تلویزیون...96.8.21 / استعلام, استعلام خرید تجهیزات شامل تلویزیون... 96.8.21
 220. استعلام خرید مصالح ساختمانی درجه یک / استعلام، استعلام خرید مصالح ساختمانی درجه یک
 221. استعلام لباس ورزشی / استعلام ,استعلام لباس ورزشی
 222. استعلام یونیت درام چاپگر 5340 brother / استعلام , استعلام یونیت درام چاپگر 5340 brother
 223. استعلام ریبون چاپگر SP40 / استعلام, استعلام ریبون چاپگر SP40
 224. استعلام مربای تک نفره 25 گرمی / استعلام, استعلام مربای تک نفره 25 گرمی
 225. استعلام حفر و لوله گذاری و آزمایش پمپاژ / استعلام , استعلام حفر و لوله گذاری و آزمایش پمپاژ
 226. استعلام ​خرید 40 دستگاه کنتور اندازه گیر / استعلام, استعلام ​خرید 40 دستگاه کنتور اندازه گیر
 227. استعلام انجام خدمات حمل و نقل / استعلام، استعلام انجام خدمات حمل و نقل
 228. استعلام خرید 7 دستگاه کیوسک بانکی / استعلام , استعلام خرید 7 دستگاه کیوسک بانکی
 229. استعلام ​لوبیا چیتی ایرانی درجه یک / استعلام, استعلام ​لوبیا چیتی ایرانی درجه یک
 230. استعلام موکت ظریف مصور / استعلام , استعلام موکت ظریف مصور
 231. استعلام مواد مصرفی پزشکی / استعلام, استعلام مواد مصرفی پزشکی
 232. استعلام دوربین سونی با وسایل جانبی / استعلام, استعلام دوربین سونی با وسایل جانبی
 233. استعلام لوله گذاری با لوله فولادی / استعلام , استعلام لوله گذاری با لوله فولادی
 234. استعلام ​لوبیا قرمز درجه یک ایرانی / استعلام, استعلام ​لوبیا قرمز درجه یک ایرانی
 235. استعلام یکدستگاه Nas Storage / استعلام، استعلام یکدستگاه Nas Storage
 236. استعلام فن سانتریفیوژ / استعلام، استعلام فن سانتریفیوژ
 237. استعلام ست کامل کامپیوتر : کیس + مونیتور / استعلام , استعلام ست کامل کامپیوتر : کیس + مونیتور
 238. استعلام 14 عدد جک بازوئی 96.8.21 / استعلام,استعلام 14 عدد جک بازوئی 96.8.21
 239. استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات / استعلام, استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات
 240. استعلام اجاق گاز سه شعله / استعلام , استعلام اجاق گاز سه شعله
 241. استعلام دستگاه چاپگر اپسون مدل epson L / استعلام, استعلام دستگاه چاپگر اپسون مدل epson L
 242. استعلام ایجاد شبکه محلی کامپیوتری پست / استعلام، استعلام ایجاد شبکه محلی کامپیوتری پست
 243. استعلام دوربین فیلمبرداری و عکاسی / استعلام, استعلام دوربین فیلمبرداری و عکاسی
 244. استعلام تعمیرات سالن مناقصات / استعلام, استعلام تعمیرات سالن مناقصات
 245. استعلام تجهیزات خنک کننده / استعلام, استعلام تجهیزات خنک کننده
 246. استعلام CPU BOARD / استعلام , استعلام CPU BOARD
 247. استعلام کنتور الکترومغناطیس 4 اینچ / استعلام, استعلام کنتور الکترومغناطیس 4 اینچ
 248. استعلام پشتیبانی دو دستگاه فایروال فورت / استعلام, استعلام پشتیبانی دو دستگاه فایروال فورت
 249. استعلام کولر گازی اسپیلت دو فصل / استعلام, استعلام کولر گازی اسپیلت دو فصل
 250. استعلام تامین و ارسال اثاثیه 96.8.21 / استعلام,استعلام تامین و ارسال اثاثیه 96.8.21
 251. استعلام پشتیبانی دو دستگاه فایروال فورت مدل... / استعلام, استعلام پشتیبانی دو دستگاه فایروال فورت مدل...
 252. استعلام رله دیفرانسیل / استعلام, استعلام رله دیفرانسیل
 253. استعلام داکت کشی کنار لدرهای اطاق ماکس 96.8.21 / استعلام، استعلام داکت کشی کنار مسیر لدرهای اطاق ماکس 96.8.21
 254. استعلام چاپ رنگی A3 / استعلام, استعلام چاپ رنگی A3
 255. استعلام کارت یدکی تجهیزات فیبر نوری / استعلام, استعلام کارت یدکی تجهیزات فیبر نوری
 256. استعلام چاپگر brother HL - 5450DN / استعلام, استعلام چاپگر brother HL - 5450DN
 257. استعلام صفحه برنجی / استعلام , استعلام صفحه برنجی
 258. استعلام پنجره های دو جداره upvc / استعلام ,استعلام پ

اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.7.25 در سایت

 1. مناقصه پروژه احداث شبکه توزیع گاز 17 روستای ... - نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه, مناقصه پروژه احداث شبکه توزیع گاز 17 روستای ... - نوبت دوم
 2. مناقصه عملیات اجرایی خط انتقال آب نوبت دوم / مناقصه , مناقصه عملیات اجرایی خط انتقال آب نوبت دوم
 3. مناقصه تامین سی و پنج دستگاه اتومبیل سواری / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه تامین سی و پنج دستگاه اتومبیل سواری
 4. مناقصه فلورین 80 درصد / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه فلورین 80 درصد
 5. مناقصه خرید کنتور ارتقاء یافته G6 , G10 ... نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه , مناقصه خرید کنتور ارتقاء یافته G6 , G10 ... نوبت دوم
 6. فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه بهسازی و آسفالت راه روستایی حسین آباد گاران / مناقصه, فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه بهسازی و آسفالت راه روستایی حسین آباد گاران
 7. مناقصه خریداری شیر ایمنی خط خروجی کمپرسور گازی و ... / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خریداری شیر ایمنی خط خروجی کمپرسور گازی و ...
 8. تجدید مناقصه خرید 2 سری راک شارژ پلانت 3000 نوبت دوم مرحله دوم / آگهی تجدید مناقصه دو مرحله ای ، تجدید مناقصه خرید 2 سری راک شارژ پلانت 3000 نوبت دوم مرحله دوم
 9. فراخوان مناقصه تهیه و حمل شیرآلات و اتصالات و ... نوبت دوم / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه تهیه و حمل شیرآلات و اتصالات و ... نوبت دوم
 10. فراخوان PLEUGER SUBMERSIBLE ELECTRICAL PUMP -نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی, فراخوان PLEUGER SUBMERSIBLE ELECTRICAL PUMP -نوبت دوم
 11. مناقصه احداث ترانسفورماتورها جهت رفع فولباری ترانس های موجود و شبکه مورد نیاز ... - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث ترانسفورماتورها جهت رفع فولباری ترانس های موجود و شبکه مورد نیاز ... - نوبت دوم
 12. مناقصه اجرای عملیات احداث یک باب سالن ورزشی چند منظوره نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات احداث یک باب سالن ورزشی چند منظوره نوبت دوم
 13. تجدید مناقصه خرید 9 دستگاه ماشین زیرکوب .. / مناقصه , تجدید مناقصه خرید 9 دستگاه ماشین زیرکوب ..
 14. مناقصه خدمات حمل و نقل خودروهای استیجاری نوبت دوم / آگهی شناسایی پیمانکار ,مناقصه خدمات حمل و نقل خودروهای استیجاری نوبت دوم
 15. مناقصه اجرای عملیات احداث یک باب زمین چمن مصنوعی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات احداث یک باب زمین چمن مصنوعی نوبت دوم
 16. فراخوان, فراخوان عملیات تکمیلی ابنیه ، تاسیسات الکتریکی و مکانیکی موزه هنرهای معاصر / فراخوان, فراخوان عملیات تکمیلی ابنیه ، تاسیسات الکتریکی و مکانیکی موزه هنرهای معاصر
 17. فراخوان ارزیابی کیفی پروزه بهسازی و آسفالت راههای روستایی - نوبت دوم / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان ارزیابی کیفی پروزه بهسازی و آسفالت راههای روستایی - نوبت دوم
 18. مناقصه طبخ، سرو وتوزیع غذای نیمروزی نوبت دوم / آگهی شناسایی پیمانکار ,مناقصه طبخ، سرو وتوزیع غذای نیمروزی نوبت دوم
 19. فراخوان آماده سازی ، باطله برداری و استخراج ماده معدنی معدن / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران ، فراخوان آماده سازی ، باطله برداری و استخراج ماده معدنی معدن
 20. فراخوان اصلاح و بازسازی ایستگاههای پمپاژ شماره 1 و 2 لاورمیستان -نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان اصلاح و بازسازی ایستگاههای پمپاژ شماره 1 و 2 لاورمیستان -نوبت دوم
 21. تجدید مناقصه عمومی تهیه مصالح و ساخت مخزن بتنی آب / آگهی تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه عمومی تهیه مصالح و ساخت مخزن بتنی آب
 22. مناقصه احداث ساختمان ستادی فاز مسکونی -نوبت دوم / آگهی برگزاری مناقصه عمومی، مناقصه احداث ساختمان ستادی فاز مسکونی -نوبت دوم
 23. فراخوان ساماندهی و ارائه خدمات سرویس مدارس / فراخوان , فراخوان ساماندهی و ارائه خدمات سرویس مدارس
 24. مناقصه واگذاری خرید خدمات حسابداری ... نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری خرید خدمات حسابداری مالی کنترلی و نظارتی نوبت دوم
 25. مناقصه پروژه بهسازی و روکش آسفالت راه روستایی محورها- نوبت دوم / مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی به صورت فشرده , مناقصه پروژه بهسازی و روکش آسفالت راه روستایی محورها- نوبت دوم
 26. مناقصه جهت عملیات زیرسازی و سنگ فرش معابر - مرحله سوم / آگهی مناقصه , مناقصه جهت عملیات زیرسازی و سنگ فرش معابر - مرحله سوم
 27. مناقصه خدمات پشتیبانی / آگهی فراخوان مناقصه عمومی ,مناقصه خدمات پشتیبانی
 28. مناقصه عملیات حمل دستگاه حفاری پروژه خط 2 قطار شهری نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه عملیات حمل دستگاه حفاری پروژه خط 2 قطار شهری نوبت دوم
 29. فراخوان احداث و تجهیز جایگاه سوخت مسقف بنزین به صورت مشارکتی BOT / فراخوان ,فراخوان احداث و تجهیز جایگاه سوخت مسقف بنزین به صورت مشارکتی BOT
 30. فراخوان الکتروپمپ گلایکول یونیت کامل نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان الکتروپمپ گلایکول یونیت کامل نوبت دوم
 31. فراخوان تامین مالی و اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب - نوبت دوم / فراخوان ارزیابی کیفی ، فراخوان تامین مالی و اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب - نوبت دوم
 32. آگهی مناقصه ارزیابی کیفی مشاور 96/3 / مناقصه, آگهی مناقصه ارزیابی کیفی مشاور 96/3
 33. مناقصه خرید فرم های مورد نیاز بیمارستان / آگهی ارزیابی کیفی, مناقصه خرید فرم های مورد نیاز بیمارستان
 34. مناقصه بهره برداری از واحدهای صافکاری، نقاشی، آپاراتی، رادیاتورسازی... / آگهی مناقصه، مناقصه بهره برداری از واحدهای صافکاری، نقاشی، آپاراتی، رادیاتورسازی...
 35. فراخوان کاهش تولید زباله، تفکیک از مبدا...نوبت دوم / آگهی فراخوان, فراخوان کاهش تولید زباله، تفکیک از مبدا...نوبت دوم
 36. تجدید فراخوان مناقصه خرید انواع ترانسفورماتورهای قدرت و کمکی - زمین / آگهی تجدید فراخوان ارزیابی کیفی , تجدید فراخوان مناقصه خرید انواع ترانسفورماتورهای قدرت و کمکی - زمین
 37. مناقصه تهیه مصالح و اجرای گازرسانی- نوبت دوم / آگهی برگزاری مناقصه عمومی، مناقصه تهیه مصالح و اجرای گازرسانی- نوبت دوم
 38. استعلام بهاء سرویس و نگهداری لندری تجهیزات رختشویخانه / استعلام بهاء, استعلام بهاء سرویس و نگهداری لندری تجهیزات رختشویخانه
 39. مناقصه ایاب و ذهاب مراکز انتقال نفت - نوبت دوم / مناقصه ، مناقصه ایاب و ذهاب مراکز انتقال نفت - نوبت دوم
 40. آگهی مناقصه انجام امور خدمات شهر و فضای سبز کل - نوبت دوم / آگهی مناقصه ،آگهی مناقصه انجام امور خدمات شهر و فضای سبز کل - نوبت دوم
 41. مناقصه خرید تجهیزات و ملحقات RTU / فراخوان مناقصه, مناقصه خرید تجهیزات و ملحقات RTU ...
 42. مناقصه احداث بوستان هرمی بافت / آگهی مناقصه , مناقصه احداث بوستان هرمی بافت
 43. مناقصه خرید حدود 400.000 سبد پلاستیکی جای میوه مجدد / آگهی مناقصه یک مرحله ای ، مناقصه خرید حدود 400.000 سبد پلاستیکی جای میوه مجدد
 44. مناقصه خرید 3 دستگاه ترانس جریان 400 کیلو ولت با بهره گیری / مناقصه , مناقصه خرید 3 دستگاه ترانس جریان 400 کیلو ولت با بهره گیری
 45. مناقصه تهیه ، حمل ، تخلیه ، نصب و راه اندازی سیستم سرمایش سالن ژیمناستیک / مناقصه عمومی ، مناقصه تهیه ، حمل ، تخلیه ، نصب و راه اندازی سیستم سرمایش سالن ژیمناستیک
 46. مناقصه اجرای عملیات تولید جدول پرسی ، وبیره و ...96.7.25 / مناقصه , مناقصه اجرای عملیات تولید جدول پرسی ، وبیره و ... 96.7.25
 47. مناقصه تکمیل راه روستایی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تکمیل راه روستایی
 48. مناقصه خرید 18 دستگاه ماشین آبفشان خطی (لینیر) / آگهی مناقصه یک مرحله ای ، مناقصه خرید 18 دستگاه ماشین آبفشان خطی (لینیر)
 49. مناقصه انجام عملیات اجرایی محوطه سازی کارخانه تغلیظ - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام عملیات اجرایی محوطه سازی کارخانه تغلیظ - نوبت دوم
 50. مناقصه انجام عملیات اجرایی احداث ساختمان اداری کارخانه - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام عملیات اجرایی احداث ساختمان اداری کارخانه - نوبت دوم
 51. مناقصه تکمیل راه روستایی چاه کل- دق فینو / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تکمیل راه روستایی چاه کل- دق فینو
 52. مناقصه انجام امور بیمه ، درمان تکمیلی پرسنل شرکت / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه انجام امور بیمه ، درمان تکمیلی پرسنل شرکت
 53. مناقصه نصب و اجرای مخزن هوایی فلزی منطقه ویژه اقتصادی - نوبت سوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه نصب و اجرای مخزن هوایی فلزی منطقه ویژه اقتصادی - نوبت سوم
 54. مناقصه خرید یک دستگاه میکسر / مناقصه, مناقصه خرید یک دستگاه میکسرمناقصه خرید یک دستگاه میکسر
 55. مناقصه واگذاری احداث، تجهیز و بهره برداری از یک دستگاه باسکول / مناقصه , مناقصه واگذاری احداث، تجهیز و بهره برداری از یک دستگاه باسکول
 56. مناقصه عمومی اجرای عملیات بهسازی راههای دسترسی به چاههای...نوبت دوم / آگهی فراخوان، مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات بهسازی راههای دسترسی به چاههای...نوبت دوم
 57. مناقصه عملیات تهیه ، ساخت ، حمل ، نصب ، راه اندازی، آزمایش و بهره برداری آزمایشی تجهیزات مکانیکی... نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی, مناقصه عملیات تهیه ، ساخت ، حمل ، نصب ، راه اندازی، آزمایش و بهره برداری آزمایشی تجهیزات مکانیکی... نوبت دوم
 58. تجدید مناقصه انجام عملیات نگهداری بهینه و بازسازی شبکه کابل نوری و مسی... نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه انجام عملیات نگهداری بهینه و بازسازی شبکه کابل نوری و مسی... نوبت دوم
 59. مناقصه تامین تجهیزات هواووی ADSL DSLAM... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه تامین تجهیزات هواووی ADSL DSLAM... نوبت دوم
 60. مناقصه خرید ، نصب و راه اندازی 5 دستگاه اکسیژن ساز / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید ، نصب و راه اندازی 5 دستگاه اکسیژن ساز
 61. مناقصه حمل مواد اولیه موردنیاز / مناقصه ، مناقصه حمل مواد اولیه موردنیاز
 62. فراخوان مناقصه تهیه و اجرای خط انتقال و شبکه داخلی آبرسانی / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه تهیه و اجرای خط انتقال و شبکه داخلی آبرسانی
 63. مناقصه تهیه پکیج انشعاب آب (لوازم انشعاب آب و کنتور) - نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی و شناسایی مناقصه گران, مناقصه تهیه پکیج انشعاب آب (لوازم انشعاب آب و کنتور) - نوبت دوم
 64. مناقصه خرید انواع کابل فشار ضعیف ... نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه خرید انواع کابل فشار ضعیف ... نوبت دوم
 65. مناقصه خرید سامانه جامع ذخیره سازی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید سامانه جامع ذخیره سازی
 66. تجدید ارزیابی کیفی وصول مطالبات معوقه آب بهاء و .... (نوبت دوم) / فراخوان ، تجدید ارزیابی کیفی وصول مطالبات معوقه آب بهاء و .... (نوبت دوم)
 67. استعلام بکارگیری پزشک متخصص طب کار / آگهی استعلام , استعلام بکارگیری پزشک متخصص طب کار
 68. مناقصه احداث پروژه طرح توسعه ایستگاه 32 سازمان / مناقصه ، مناقصه احداث پروژه طرح توسعه ایستگاه 32 سازمان
 69. تجدید مناقصه اجرای عملیات بیس و آسفالت و... / آگهی تجدید مناقصه عمومی، تجدید مناقصه اجرای عملیات بیس و آسفالت و...
 70. مناقصه خرید تجهیزات و خودروهای آتش نشانی / مناقصه ، مناقصه خرید تجهیزات و خودروهای آتش نشانی
 71. مناقصه اجرای سیستم حفاظت الکترونیک نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای سیستم حفاظت الکترونیک نوبت دوم
 72. مناقصه خرید 23 قلم مواد غذایی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه خرید 23 قلم مواد غذایی
 73. مناقصه خرید 3000 متر لوله چدن داکتیل ضدزلزله / فراخوان ارزیابی توان انجام تعهدات, مناقصه خرید 3000 متر لوله چدن داکتیل ضدزلزله
 74. مناقصه خرید انواع ترانسفورماتور / مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید انواع ترانسفورماتور
 75. مناقصه PARTS FOR CENTRIFUGAL COMPRESSOR نوبت دوم / فراخوان ارزیابی کیفی, مناقصه PARTS FOR CENTRIFUGAL COMPRESSOR نوبت دوم
 76. مناقصه خرید 2 دستگاه پست سیار / آگهی مناقصه,مناقصه خرید 2 دستگاه پست سیار
 77. مناقصه جمع آوری زباله و رفت و روب / مناقصه عمومی , مناقصه جمع آوری زباله و رفت و روب
 78. مناقصه خرید 15 قلم از اقلام مواد غذایی... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه خرید 15 قلم از اقلام مواد غذایی...
 79. مناقصه واگذاری بخشی از فعالیتهای حوزه خدمات شهری تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری بخشی از فعالیتهای حوزه خدمات شهری تجدید
 80. مناقصه خرید کابل و ... / مناقصه های عمومی, مناقصه خرید کابل و ...
 81. آگهی مناقصه عمومی خرید ماشین آلات / آگهی مناقصه ،آگهی مناقصه عمومی خرید ماشین آلات
 82. مناقصه انجام امور خدماتی و نگهداری فضای سبز / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام امور خدماتی و نگهداری فضای سبز
 83. مناقصه تامین خودروهای سبک و سنگین استیجاری / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تامین خودروهای سبک و سنگین استیجاری
 84. مناقصه 9 دستگاه پمپ andrtiz و پروانه های مورد نیاز- نوبت دوم / آگهی مناقصه ، مناقصه 9 دستگاه پمپ andrtiz و پروانه های مورد نیاز- نوبت دوم
 85. استعلام لوازم یدکی بلدوزر, سامانه تدارکات الکترونیکی دولت / استعلام ,استعلام لوازم یدکی بلدوزر
 86. مناقصه جداسازی ، جمع آوری و انتقال پسماندهای صنعتی پالایشگاه- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه جداسازی ، جمع آوری و انتقال پسماندهای صنعتی پالایشگاه- نوبت دوم
 87. مناقصه خرید لوله های پلی اتیلن موردنیاز شبکه / آگهی ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید لوله های پلی اتیلن موردنیاز شبکه
 88. فراخوان مشاوران جهت مدیریت طرح ساخت بیمارستانهای بزرگ نوبت دوم / آگهی فراخوان مشاوران , فراخوان مشاوران جهت مدیریت طرح ساخت بیمارستانهای بزرگ نوبت دوم
 89. استعلام کیسه زباله و ..., سایت ستاد / استعلام ,استعلام کیسه زباله و ...
 90. تجدید فراخوان تامین زیرساخت CND و فضای ذخیره سازی ابری / تجدید آگهی فراخوان, فراخوان تامین زیرساخت CND و فضای ذخیره سازی ابری
 91. استعلام یک خودرو جهت سرویس , سامانه ستاد / استعلام ,استعلام یک خودرو جهت سرویس , سامانه ستاد
 92. مناقصه فروش ، شارژ و توزیع کارت بلیت الکترونیک سازمان- نوبت دوم / آگهی مناقصه,مناقصه فروش ، شارژ و توزیع کارت بلیت الکترونیک سازمان- نوبت دوم
 93. مناقصه خرید یک دستگاه اندازه گیری ظرفیت خازنی و ... - نوبت دوم / مناقصه,مناقصه خرید یک دستگاه اندازه گیری ظرفیت خازنی و ...- نوبت دوم
 94. مناقصه اجرای سیستم حفاظت الکترونیک مرکز انتقال نفت رفسنجان - نوبت دوم / مناقصه ، مناقصه اجرای سیستم حفاظت الکترونیک مرکز انتقال نفت رفسنجان - نوبت دوم
 95. مناقصه واگذاری امور خرید یک دستگاه HPLC / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه واگذاری امور خرید یک دستگاه HPLC
 96. مناقصه طراحی سامانه سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS تحت وب ... / مناقصه عمومی , مناقصه طراحی سامانه سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS تحت وب ...
 97. تجدید مناقصه خرید گوشت قرمز مصرفی / اگهی مناقصه , تجدید مناقصه خرید گوشت قرمز مصرفی
 98. فراخوان دعوت به مشارکت در ساخت / فراخوان دعوت به مشارکت در ساخت
 99. مناقصه کلیه واحدهای مسکونی و تجاری به همراه اثاثیه و لوازم مربوط / مناقصه, مناقصه کلیه واحدهای مسکونی و تجاری به همراه اثاثیه و لوازم مربوط
 100. مناقصه تامین نیروی انسانی کارگری جهت حفظ و نگهداری فضای سبز و ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تامین نیروی انسانی کارگری جهت حفظ و نگهداری فضای سبز و ... نوبت دوم
 101. فراخوان ساماندهی حاشیه شهرها / فراخوان مناقصه, فراخوان ساماندهی حاشیه شهرها
 102. مناقصه واگذاری بخش دندانپزشکی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری بخش دندانپزشکی نوبت دوم
 103. مناقصه اجرای سیستم برق و ابزار دقیق (بدون متریال) / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای سیستم برق و ابزار دقیق (بدون متریال)
 104. مناقصه نگهداری و پشتیبانی فنی مراکز روستایی شهرستان های ملایر، کبودرآهنگ و رزن / مناقصه, مناقصه نگهداری و پشتیبانی فنی مراکز روستایی شهرستان های ملایر، کبودرآهنگ و رزن
 105. مناقصه تعداد سه 3 دستگاه کوئل مسی / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه تعداد سه 3 دستگاه کوئل مسی
 106. فراخوان مناقصه ارائه خدمات تهیه ، طبخ و پذیرایی سه وعده غذای کارکنان نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه ارائه خدمات تهیه ، طبخ و پذیرایی سه وعده غذای کارکنان نوبت دوم
 107. مناقصه حفاظت و حراست از اماکن، ابنیه، تجهیزات و تاسیسات ساختمان ستاد... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه حفاظت و حراست از اماکن، ابنیه، تجهیزات و تاسیسات ساختمان ستاد... نوبت دوم
 108. مناقصه خرید پانزده 15 تن میلگرد برنجی / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خرید پانزده 15 تن میلگرد برنجی
 109. مناقصه عملیات نشت یابی از شبکه و تاسیسات گازرسانی... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه عملیات نشت یابی از شبکه و تاسیسات گازرسانی... نوبت دوم
 110. مناقصه عملیات پیگیری و وصول مطالبات آبفا استان البرز در منطقه 2 ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه عملیات پیگیری و وصول مطالبات آبفا استان البرز در منطقه 2 ... نوبت دوم
 111. مناقصه واگذاری تامین نیروی انسانی / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری تامین نیروی انسانی
 112. مناقصه محوطه سازی و بتن ریزی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه محوطه سازی و بتن ریزی
 113. مناقصه تخلیه و بارگیری محموله ها ، خدمات نظافت / آگهی مناقصه , مناقصه تخلیه و بارگیری محموله ها ، خدمات نظافت
 114. مناقصه عملیات راهبری و هدایت سامانه ارتباط مردمی / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه عملیات راهبری و هدایت سامانه ارتباط مردمی
 115. تجدید فراخوان طرح و ساخت جهت احداث واحدهای 7 و 8 تصفیه خانه / آگهی تجدید فراخوان ارزیابی کیفی شناسایی پیمانکاران، تجدید فراخوان طرح و ساخت جهت احداث واحدهای 7 و 8 تصفیه خانه
 116. مناقصه خرید ، حمل ، نظارت بر نصب و راه اندازی دو دستگاه چیلر جذبی / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید ، حمل ، نظارت بر نصب و راه اندازی دو دستگاه چیلر جذبی
 117. فراخوان دوم ارزیابی کیفی تجدید مناقصه خرید 3 دستگاه ماشین سوزنکوب / مناقصه, فراخوان دوم ارزیابی کیفی تجدید مناقصه خرید 3 دستگاه ماشین سوزنکوب
 118. مناقصه خرید یراق آلات سیم هادی... نوبت دوم / مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه خرید یراق آلات سیم هادی... نوبت دوم
 119. مناقصه عملیات نگهداری فضای سبز پارک جنگلی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات نگهداری فضای سبز پارک جنگلی
 120. مناقصه فراخوان پیمانکاران مجرب ساختمانی / مناقصه, مناقصه فراخوان پیمانکاران مجرب ساختمانی
 121. فراخوان انتخاب پیمانکاران برگزارکننده هفدهمین همایش روز ملی / فراخوان , فراخوان انتخاب پیمانکاران برگزارکننده هفدهمین همایش روز ملی
 122. مناقصه نصب 1500 انشعاب شهر و روستاهای.... - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه نصب 1500 انشعاب شهر و روستاهای.... - نوبت دوم
 123. مناقصه foxboro & masoneilan نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی ,مناقصه foxboro & masoneilan نوبت دوم
 124. مناقصه تهیه ، طبخ و توزیع غذا نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تهیه ، طبخ و توزیع غذا نوبت دوم
 125. ارزیابی کیفی مشاوران جهت نظارت بر اجرای عملیات های اجرایی بازسازی و احداث انهار / آگهی ارزیابی کیفی مشاوران , ارزیابی کیفی مشاوران جهت نظارت بر اجرای عملیات های اجرایی بازسازی و احداث انهار
 126. مناقصه منو آمونیوم فسفات و ... / مناقصه , مناقصه منو آمونیوم فسفات و ...
 127. مناقصه تکمیل راه روستایی نساء ، بندکوه و نارمند / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تکمیل راه روستایی نساء ، بندکوه و نارمند
 128. مناقصه گازرسانی... نوبت دوم / آگهی برگزاری مناقصه عمومی ، مناقصه گازرسانی... نوبت دوم
 129. فراخوان عملیات دیواره سازی رودخانه قلی تپه نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران , فراخوان عملیات دیواره سازی رودخانه قلی تپه نوبت دوم
 130. فراخوان بازسازی 17 دستگاه hvac های مجتمع / فراخوان مناقصه , فراخوان بازسازی 17 دستگاه hvac های مجتمع
 131. فراخوان خرید 284/600 کیلومتر سیم محافظ opgw ... / فراخوان , فراخوان خرید 284/600 کیلومتر سیم محافظ opgw ... نوبت اول
 132. مناقصه انجام خدمات قرائت کنتور و توزیع قبض مشترکین / مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه انجام خدمات قرائت کنتور و توزیع قبض مشترکین
 133. مناقصه تکمیل راه روستایی ماشاری - درگیران / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تکمیل راه روستایی ماشاری - درگیران
 134. مناقصه ارایه خدمات آتش نشانی در شهرک صنعتی قنوات / آگهی مناقصه , مناقصه ارایه خدمات آتش نشانی در شهرک صنعتی قنوات
 135. مناقصه واگذاری پروژه ساخت پایانه مسافربری / مناقصه, مناقصه واگذاری پروژه ساخت پایانه مسافربری
 136. مناقصه تهیه ، خرید و نصب پوشش دیوارهای اطراف / آگهی مناقصه , مناقصه تهیه ، خرید و نصب پوشش دیوارهای اطراف
 137. مناقصه اجرای کامل دیوار محوطه ساختمان اداری شهرداری / آگهی مناقصه, مناقصه اجرای کامل دیوار محوطه ساختمان اداری شهرداری
 138. مناقصه خرید 6 دستگاه دیزل ژنراتور 40 KVA با متعلقات طبق LOM تجدید - نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه دو مرحله ای ، مناقصه خرید 6 دستگاه دیزل ژنراتور 40 KVA با متعلقات طبق LOM تجدید - نوبت دوم
 139. تجدید فراخوان انجام خدمات نگهبانی و حفاظت از کلیه ساختمانها و تاسیسات 96.7.25 / تجدید آگهی فراخوان مناقصه,فراخوان انجام خدمات نگهبانی و حفاظت از کلیه ساختمانها و تاسیسات تجدید نوبت اول 96.7.25
 140. مناقصه اجرای کفپوش محوطه و آبنمای ساختمان / آگهی مناقصه, مناقصه اجرای کفپوش محوطه و آبنمای ساختمان
 141. فراخوان نهالکاری ، آبیاری و مراقبت مناطق بیابانی نوبت دوم / فراخوان نهالکاری ، آبیاری و مراقبت مناطق بیابانی نوبت دوم
 142. مناقصه اجرای شبکه آب خام فضای سبز شهری / مناقصه, مناقصه اجرای شبکه آب خام فضای سبز شهری
 143. مناقصه تعمیر و نگهداری و محوطه های عمومی و بتن ریزی و جدول کاری / مناقصه , مناقصه تعمیر و نگهداری و محوطه های عمومی و بتن ریزی و جدول کاری
 144. مناقصه اجرای عملیات تکمیلی اسکلت ساختمانهای اصلی... / آگهی مناقصه، مناقصه اجرای عملیات تکمیلی اسکلت ساختمانهای اصلی...
 145. مناقصه آسفالت راه های دسترسی پست 230 کیلوولت شاهرود / مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه آسفالت راه های دسترسی پست 230 کیلوولت شاهرود
 146. مناقصه احداث پمپ بنزین و مجموعه وابسته به آن - مرحله دوم / آگهی مناقصه, مناقصه احداث پمپ بنزین و مجموعه وابسته به آن - مرحله دوم
 147. مناقصه انجام خدمات نگهبانی... / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه انجام خدمات نگهبانی...
 148. مناقصه واگذاری نگهداری با مصالح تاسیسات شبکه کابل و هوایی / آگهی مناقصه دو مرحله‌ ای,مناقصه واگذاری نگهداری با مصالح تاسیسات شبکه کابل و هوایی
 149. اگهی مناقصه حمل 11000 تن چغندر قند مزارع / اگهی مناقصه , مناقصه حمل 11000 تن چغندر قند مزارع
 150. آگهی مناقصه عمومی مدیریت اجرای طرح مطالعاتی کوهورت / آگهی مناقصه عمومی ,آگهی مناقصه عمومی مدیریت اجرای طرح مطالعاتی کوهورت
 151. تجدید فرآیند ارجاع عمومی ساخت 750 عدد باکس پالت - نوبت دوم / آگهی تجدید فرایند ارجاع عمومی، تجدید فرآیند ارجاع عمومی ساخت 750 عدد باکس پالت - نوبت دوم
 152. مناقصه انجام عملیات تخریب و دیوارکشی حیاط های شمالی خیابان شهید کاظمی / مناقصه, مناقصه انجام عملیات تخریب و دیوارکشی حیاط های شمالی خیابان شهید کاظمی
 153. تجدید مناقصه استخراج و بارگیری و باطله برداری سنگ آهن / آگهی تجدید مناقصه, مناقصه استخراج و بارگیری و باطله برداری سنگ آهن
 154. مناقصه لوله پلی اتیلن سایزهای 32 تا 315 میلیمتر و اتصالات / مناقصه ، مناقصه لوله پلی اتیلن سایزهای 32 تا 315 میلیمتر و اتصالات
 155. مناقصه عملیات بوجاری و پاکت گیری و پارت چینی.... سویا 96.7.25 / مناقصه, مناقصه عملیات بوجاری و پاکت گیری و پارت چینی.... سویا 96.7.25
 156. مناقصه آسفالت خیابان های سطح شهر - مرحله دوم - نوبت دوم / مناقصه, مناقصه آسفالت خیابان های سطح شهر - مرحله دوم - نوبت دوم
 157. مناقصه عملیات خشک کردن حدود 310 تن محصول بذری سویا ... / مناقصه عملیات خشک کردن حدود 310 تن محصول بذری سویا ...
 158. فراخوان مشارکت در 32 هکتار اراضی پسته کاری / مناقصه, فراخوان مشارکت در 32 هکتار اراضی پسته کاری
 159. مناقصه واگذاری کارهای حجمی / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری کارهای حجمی
 160. تجدید مناقصه عملیات آبخیزداری حوزه خالصی 96.7.25 / تجدید مناقصه عمومی , مناقصه عملیات آبخیزداری حوزه خالصی تجدید نوبت اول 96.7.25
 161. مناقصه نصب و اصلاح انشعابات آب و فاضلاب و تعویض کنتور آب / مناقصه عمومی ,مناقصه نصب و اصلاح انشعابات آب و فاضلاب و تعویض کنتور آب
 162. مناقصه تکمیل مدرسه 6 کلاسه خیری صدرای بناب.... / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای, مناقصه تکمیل مدرسه 6 کلاسه خیری صدرای بناب....
 163. مناقصه تامین خدمات ۴۳ دستگاه خودرو استیجاری -نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه تامین خدمات ۴۳ دستگاه خودرو استیجاری -نوبت دوم
 164. مناقصه اجرای حفره خالی شهرستان لنگرود 96.7.25 / فراخوان آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای حفره خالی شهرستان لنگرود نوبت اول 96.7.25
 165. مناقصه ساخت و تجهیز و بهره برداری از واحد فنی و آزمایشگاهی ... نوبت دوم / آگهی فراخوان شناسایی و جذب سرمایه گذار, مناقصه ساخت و تجهیز و بهره برداری از واحد فنی و آزمایشگاهی ... نوبت دوم
 166. مناقصه بیمه تکمیلی / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه بیمه تکمیلی
 167. مناقصه اجرای 20.000 مترمربع آسفالت گرم نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه اجرای 20.000 مترمربع آسفالت گرم نوبت دوم
 168. مناقصه اجرای نازک کاری ساختمان شهرداری / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای نازک کاری ساختمان شهرداری
 169. مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز ماهشهر منطقه یک ناحیه 4 مرحله دوم نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز ماهشهر منطقه یک ناحیه 4 مرحله دوم نوبت دوم
 170. مناقصه پروژه حفظ و نگهداری فضای سبز ماهشهر مرحله دوم نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پروژه حفظ و نگهداری فضای سبز ماهشهر مرحله دوم نوبت دوم
 171. مناقصه احداث 4 باب مخزن آب در روستاهای زلزله زده شهرستان ورزقان.... / مناقصه ، مناقصه احداث 4 باب مخزن آب در روستاهای زلزله زده شهرستان ورزقان....
 172. مناقصه عملیات تخریب درزهای انبساط آسیب دیده ... تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه عملیات تخریب درزهای انبساط آسیب دیده ... تجدید- نوبت دوم
 173. مناقصه اجرای عملیات روشنا

اطلاعات استعلام تاریخ 96.7.24 در سایت

 1. آگهی استعلام ارزیابی مشاور خدمات مراحل اول و دوم پروژه ساماندهی سردرب شرقی / آگهی استعلام ارزیابی،آگهی استعلام ارزیابی مشاور خدمات مراحل اول و دوم پروژه ساماندهی سردرب شرقی
 2. استعلام کابل RG11 کواکسیال ۷۵ اهم , سامانه تدارکات الکترونیکی دولت / استعلام ,استعلام کابل RG11 کواکسیال ۷۵ اهم
 3. استعلام ریل نگهدارنده , سامانه ستاد / استعلام ,استعلام ریل نگهدارنده
 4. استعلام یخچال فریزر , سایت ستاد / استعلام ,استعلام یخچال فریزر
 5. استعلام خرید ALSTOM / استعلام , استعلام خرید ALSTOM
 6. استعلام پلاستیک رول / استعلام,استعلام پلاستیک رول
 7. استعلام بوشینگ خازنی OIL-AIR / استعلام,استعلام بوشینگ خازنی OIL-AIR
 8. استعلام نصب دکل و گراند / استعلام , استعلام نصب دکل و گراند
 9. استعلام خاک اره / استعلام,استعلام خاک اره
 10. استعلام فن کویل سقفی / استعلام, استعلام فن کویل سقفی
 11. استعلام جاروبرقی 1800 وات پارس خزر / استعلام , استعلام جاروبرقی 1800 وات پارس خزر
 12. تجدید استعلام بالا آوردن سکو کافو نوری بدون ایجاد قطعی... / تجدید استعلام,استعلام بالا آوردن سکو کافو نوری بدون ایجاد قطعی...
 13. استعلام تلویزیون 24 اینچ برند ایکس ویژن یا ال جی یا برند ایرانی / استعلام , استعلام تلویزیون 24 اینچ برند ایکس ویژن یا ال جی یا برند ایرانی
 14. استعلام خرید ملزومات پکیج و اجرای سیستم گرمایشی / استعلام,استعلام خرید ملزومات پکیج و اجرای سیستم گرمایشی
 15. استعلام سرویس و نگهداری و تعمیر 8 دستگاه آسانسور / استعلام , استعلام سرویس و نگهداری و تعمیر 8 دستگاه آسانسور
 16. استعلام تهیه مصالح و اجرای 45 عدد محافظ اوت / استعلام,استعلام تهیه مصالح و اجرای 45 عدد محافظ اوت
 17. استعلام قطعات لکومویوهای چینی و آلمانی / استعلام, استعلام قطعات لکومویوهای چینی و آلمانی
 18. استعلام خرید ظرف یکبار مصرف غذا / استعلام , استعلام خرید ظرف یکبار مصرف غذا
 19. استعلام لوله 9ml ژل دار / استعلام ، لوله 9ml ژل دار
 20. استعلام گیت راه بند هوشمند پروانه ای تمام اتوماتیک / استعلام, استعلام گیت راه بند هوشمند پروانه ای تمام اتوماتیک
 21. استعلام نصب 38 عددد onu مراکز مخابرانی / استعلام,استعلام نصب 38 عددد onu مراکز مخابرانی
 22. استعلام خرید FILTER ELEMENT / استعلام، استعلام خرید FILTER ELEMENT
 23. استعلام لوله 9ml ژل دار از کمپانی GRAINER / استعلام ، لوله 9ml ژل دار از کمپانی GRAINER
 24. استعلام خرید 5200 لیتر ضد یخ / استعلام,استعلام خرید 5200 لیتر ضد یخ
 25. استعلام باتوم تونفا و ... / استعلام, استعلام باتوم تونفا و ...
 26. استعلام تهیه مصالح و اجرای 48 عدد محافظ اوت دور بی تی اس / استعلام,استعلام تهیه مصالح و اجرای 48 عدد محافظ اوت دور بی تی اس
 27. استعلام انواع فیلتر لکوموتیو / استعلام, استعلام انواع فیلتر لکوموتیو
 28. استعلام خرید 16 ردیف مواد شیمیایی / استعلام,استعلام خرید 16 ردیف مواد شیمیایی
 29. استعلام کتاب نامه شش توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی / استعلام, استعلام کتاب نامه شش توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی
 30. استعلام تابلو برق اندازه گیری غیر مستقیم بارانی / استعلام, استعلام تابلو برق اندازه گیری غیر مستقیم بارانی
 31. فراخوان عمومی شرکت در استعلام واگذاری انجام امور تایپ گزارش / فراخوان ,فراخوان عمومی شرکت در استعلام واگذاری انجام امور تایپ گزارش
 32. استعلام نمک غیر خوراکی / استعلام بها، استعلام نمک غیر خوراکی
 33. استعلام پیراهن جلیقه شلوار / استعلام ,استعلام پیراهن جلیقه شلوار
 34. استعلام لباس کار دو تیکه طرح بوفالو / استعلام ,استعلام لباس کار دو تیکه طرح بوفالو
 35. استعلام لباسکار کفش مردانه / استعلام ,استعلام لباسکار کفش مردانه
 36. استعلام پارتیشن / استعلام, استعلام پارتیشن
 37. استعلام احداث پست 63.20 کیلوولت / استعلام ,استعلام احداث پست 63.20 کیلوولت
 38. استعلام تولید، انتقال و توزیع برق / استعلام ,استعلام تولید، انتقال و توزیع برق
 39. استعلام لایسنس یک ساله / استعلام, استعلام لایسنس یک ساله
 40. استعلام مایع شیشه شور بطری پت 0.5 لیتری شبنم / استعلام، استعلام مایع شیشه شور بطری پت 0.5 لیتری شبنم
 41. استعلام خرید WOOD WARD GOVERNOR COMPLETE / استعلام، استعلام خرید WOOD WARD GOVERNOR COMPLETE
 42. استعلام مایع جرم گیر / استعلام، استعلام مایع جرم گیر
 43. استعلام ​​بلوک پکینگ / استعلام ​​بلوک پکینگ
 44. استعلام نگهداری و تعمیر ژنراتور ساختمان / استعلام , استعلام نگهداری و تعمیر ژنراتور ساختمان
 45. استعلام پرینتر مدل HP LASERJET PRO 400 M401 DN / استعلام , استعلام پرینتر مدل HP LASERJET PRO 400 M401 DN
 46. استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات / استعلام ,استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات
 47. استعلام اسکنر کنون مدل LIDE 120 / استعلام , استعلام اسکنر کنون مدل LIDE 120
 48. استعلام عملیات ساخت، حمل و نصب یک عدد تابلو چلنیوم / استعلام, استعلام عملیات ساخت، حمل و نصب یک عدد تابلو چلنیوم
 49. استعلام ست تختخواب و کمد پاتختی و میز آرایش / استعلام,استعلام ست تختخواب و کمد پاتختی و میز آرایش
 50. استعلام پروتئین ـ ماهی شیر / استعلام ,استعلام پروتئین ـ ماهی شیر
 51. استعلام تلفن پاناسونیک مدل KX-TGD312 / استعلام , استعلام تلفن پاناسونیک مدل KX-TGD312
 52. استعلام دستمال کاغذی / استعلام , استعلام دستمال کاغذی
 53. استعلام قند / استعلام , استعلام قند
 54. استعلام دتکتور دودی حرارتی و ... / استعلام , استعلام دتکتور دودی حرارتی و ...
 55. استعلام رادیاتورپره ای مدل کال 240 پره / استعلام ،استعلام رادیاتورپره ای مدل کال 240 پره
 56. استعلام کتابخانه اداری زوکن خور تمام طبقه جنس MDF / استعلام,استعلام کتابخانه اداری زوکن خور تمام طبقه جنس MDF
 57. استعلام سولفات آلومینیوم / استعلام، استعلام سولفات آلومینیوم
 58. استعلام فلاسک / استعلام , استعلام فلاسک
 59. استعلام تعمیر و تجهیز مرکز خدمات / استعلام , استعلام تعمیر و تجهیز مرکز خدمات
 60. استعلام تولید سایر تجهیزات برقی / استعلام، استعلام تولید سایر تجهیزات برقی
 61. استعلام ست لوازم التحریر / استعلام,استعلام ست لوازم التحریر
 62. استعلام مواد آزمایشگاهی / استعلام , استعلام مواد آزمایشگاهی
 63. استعلام نصب گیت کنترل تردد / استعلام, استعلام نصب گیت کنترل تردد
 64. استعلام خرید لب تاپ HP 450 / استعلام ،استعلام خرید لب تاپ HP 450
 65. استعلام خرید لوازم حفاظتی پست های انتقال / استعلام, استعلام خرید لوازم حفاظتی پست های انتقال
 66. استعلام تعمیرات 5 دستگاه بویه چراغهایی دریایی / استعلام، استعلام تعمیرات 5 دستگاه بویه چراغهایی دریایی
 67. استعلام هل و دارچین / استعلام ,استعلام هل و دارچین
 68. استعلام سوئیچ شبکه رایانه / استعلام,استعلام سوئیچ شبکه رایانه
 69. استعلام ,استعلام خرید راهبند و.... / استعلام ,استعلام خرید راهبند و....
 70. استعلام سوکت صنعتی / استعلام, استعلام سوکت صنعتی
 71. استعلام مایع ظرفشویی / استعلام ,استعلام مایع ظرفشویی
 72. استعلام محلول ضد عفونی کننده سطوح و تجهیزات نانوسیل دی 6 / استعلام ،استعلام محلول ضد عفونی کننده سطوح و تجهیزات نانوسیل دی 6
 73. استعلام فلاسک / استعلام , استعلام فلاسک
 74. استعلام ,استعلام خرید درب ضد سرقت و.... / استعلام ,استعلام خرید درب ضد سرقت و....
 75. استعلام خرید، حمل و نصب ۲ عدد دیگ آب داغ / استعلام ,استعلام خرید، حمل و نصب ۲ عدد دیگ آب داغ
 76. استعلام عملیات اصلاح خیابان ورودی شهرک صنعتی سوسنگرد / استعلام, استعلام عملیات اصلاح خیابان ورودی شهرک صنعتی سوسنگرد
 77. استعلام مانیتور LED ... / استعلام, استعلام مانیتور LED ...
 78. استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران / استعلام, ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران
 79. استعلام بنفشه / استعلام ,استعلام بنفشه
 80. استعلام کیس رایانه کامل / استعلام ، استعلام کیس رایانه کامل
 81. استعلام بها تعویض - تست - نصب تنظیم ادارات موسسات و بانکها / استعلام,استعلام استعلام بها تعویض - تست - نصب تنظیم ادارات موسسات و بانکها
 82. استعلام خاموش کننده حاوی پودر مخلوط / استعلام، استعلام خاموش کننده حاوی پودر مخلوط
 83. استعلام کیس کامپیوتر / استعلام , استعلام کیس کامپیوتر
 84. استعلام گز / استعلام,استعلام گز
 85. استعلام تجهیزات مصرفی اجرای شبکه / استعلام, استعلام تجهیزات مصرفی اجرای شبکه
 86. استعلام اثاثه اداری / استعلام, استعلام اثاثه اداری
 87. استعلام هارد دیسک رایانه / استعلام , استعلام هارد دیسک رایانه
 88. استعلام محصولات ارایشی و بهداشتی / استعلام ،استعلام محصولات ارایشی و بهداشتی
 89. استعلام کیت تشخیص آنتی ژن تب برفکی (ایسلر) / استعلام, استعلام کیت تشخیص آنتی ژن تب برفکی (ایسلر)
 90. استعلام ارسال ده میلیون پیامک / استعلام, استعلام ارسال ده میلیون پیامک
 91. استعلام آبمیوه / استعلام ,استعلام آبمیوه
 92. استعلام حفر چاه عمیق / استعلام, استعلام حفر چاه عمیق
 93. استعلام سرویس و شارژ یک مجموعه / استعلام, استعلام سرویس و شارژ یک مجموعه
 94. استعلام کیت EBV تشخیص آنتی بادی IGM / استعلام, استعلام کیت EBV تشخیص آنتی بادی IGM
 95. استعلام حفر چاه عمیق / استعلام, استعلام حفر چاه عمیق
 96. استعلام اجرای کامل اتاقک های نگهبانی / استعلام,استعلام اجرای کامل اتاقک های نگهبانی
 97. استعلام پیچ و پلاک ارتوپدی شامل پیچ کورتیکال و ... / استعلام, استعلام پیچ و پلاک ارتوپدی شامل پیچ کورتیکال و ...
 98. استعلام میکروفن مخصوص سامانه سوییچینگ SITTI / استعلام, استعلام میکروفن مخصوص سامانه سوییچینگ SITTI
 99. استعلام تامین پرینتر مدل EPSON LQ 2190 / استعلام, استعلام تامین پرینتر مدل EPSON LQ 2190
 100. استعلام دستمال حوله ای / استعلام ,استعلام دستمال حوله ای
 101. استعلام 200 کارتن - کاغذ بهم پیوسته / استعلام, استعلام 200 کارتن - کاغذ بهم پیوسته
 102. استعلام بررسی وضعیت قراردادهای غیر فعال و راکد درون شهرکها / استعلام بررسی وضعیت قراردادهای غیر فعال و راکد درون شهرکها
 103. استعلام کاور سیلیکونی کلمب آویزی - کاور سیلیکونی جمپر کششی / استعلام , استعلام کاور سیلیکونی کلمب آویزی - کاور سیلیکونی جمپر کششی
 104. استعلام ​فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو / استعلام, استعلام ​فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو
 105. استعلام دوربین، صوتی و تصویر / استعلام,استعلام دوربین، صوتی و تصویر
 106. استعلام دستگاه الایزا آزمایشگاهی / استعلام, استعلام دستگاه الایزا آزمایشگاهی
 107. استعلام کیت PSA کاست آزمایشگاه / استعلام, استعلام کیت PSA کاست آزمایشگاه
 108. استعلام بی سیم icom / استعلام، استعلام بی سیم دستی icom
 109. استعلام دوربین، صوتی و تصویر / استعلام, استعلام دوربین، صوتی و تصویر
 110. استعلام network cabel cat6 sftp / استعلام ,استعلام network cabel cat6 sftp
 111. استعلام 200 کارتن - کاغذ بهم پیوسته- 132 ستونی / استعلام, استعلام 200 کارتن - کاغذ بهم پیوسته- 132 ستونی
 112. استعلام عملیات قطعی فیبر نوری جاسک / استعلام, استعلام عملیات قطعی فیبر نوری جاسک
 113. استعلام خرید و نصب یک دستگاه آسانسور / استعلام ، خرید و نصب یک دستگاه آسانسور
 114. استعلام حمل ۲۰۰۰ تن سویا از مجتمع / استعلام استعلام حمل ۲۰۰۰ تن سویا از مجتمع
 115. استعلام خرید سیستم بایگانی ریلی / استعلام , استعلام خرید سیستم بایگانی ریلی
 116. استعلام شلوار فرم / استعلام , استعلام شلوار فرم
 117. استعلام انجام اورهال تپ چنجرهای 63 کیلوولت مدل MR / استعلام, استعلام انجام اورهال تپ چنجرهای 63 کیلوولت مدل MR
 118. استعلام تهیه و نصب سیستم اعلان و اطفاء حریق / استعلام , استعلام تهیه و نصب سیستم اعلان و اطفاء حریق
 119. استعلام hp lto-2 ultrium data / استعلام ,استعلام hp lto-2 ultrium data
 120. استعلام عملیات فن بازار منطقه ای / استعلام ، استعلام عملیات فن بازار منطقه ای
 121. استعلام تعداد 1600 رول رسید مشتری حرارتی وینکور 400 متری / استعلام, استعلام تعداد 1600 رول رسید مشتری حرارتی وینکور 400 متری
 122. استعلام خدمات مورد نیاز لوله کشی شوفاژ / استعلام ,استعلام خدمات مورد نیاز لوله کشی شوفاژ
 123. استعلام دستگاه OPG تجهیزات دندانپزشکی / استعلام, استعلام دستگاه OPG تجهیزات دندانپزشکی
 124. استعلام خرید 1 دستگاه سیستم / استعلام , استعلام خرید 1 دستگاه سیستم
 125. استعلام لوازم تنظیفات / استعلام , استعلام لوازم تنظیفات
 126. استعلام پیچ و پلاک ارتوپدی... / استعلام, استعلام پیچ و پلاک ارتوپدی...
 127. استعلام 50 عدد کاتریج ایرانی 3350 / استعلام, استعلام 50 عدد کاتریج ایرانی 3350
 128. استعلام تامین پهنای باند اینترنت و اینترنت / استعلام , استعلام تامین پهنای باند اینترنت و اینترنت
 129. استعلام blank panel 1unit / استعلام ,استعلام blank panel 1unit
 130. استعلام کالای رطوبتی و خدمات تخریب و آماده سازی و سایر فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام, استعلام کالای رطوبتی و خدمات تخریب و آماده سازی و سایر فعالیت های تخصصی ساختمان
 131. استعلام کارتن بسته بندی / استعلام, استعلام کارتن بسته بندی
 132. استعلام بازسازی و نوسازی دیوار و پارکینگ محوطه مرکز پی سی میاندوآب / استعلام , استعلام بازسازی و نوسازی دیوار و پارکینگ محوطه مرکز پی سی میاندوآب
 133. استعلام دوربین اسپیددام 96.7.24 / استعلام دوربین اسپیددام 96.7.24
 134. استعلام دمونتاژ دو عدد کانکس / استعلام ,استعلام دمونتاژ دو عدد کانکس
 135. استعلام بازسازی فونداسیون دکل مخابراتی / استعلام , استعلام بازسازی فونداسیون دکل مخابراتی
 136. استعلام تولید، انتقال و توزیع برق / استعلام , استعلام تولید، انتقال و توزیع برق
 137. استعلام چراغ خیابانی LED / استعلام, استعلام چراغ خیابانی LED
 138. استعلام صندلی اداری / استعلام, استعلام صندلی اداری
 139. استعلام آزمون پیشرفت تحصیلی / استعلام,استعلام آزمون پیشرفت تحصیلی
 140. استعلام تین کلاینت / استعلام ,استعلام تین کلاینت
 141. استعلام برگزاری آزمون پیشرفت تحصیلی دوره اول متوسطه / آگهی استعلام, استعلام برگزاری آزمون پیشرفت تحصیلی دوره اول متوسطه
 142. استعلام ​فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو / استعلام, استعلام ​فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو
 143. استعلام سوکت تلفن مدل BS001 / استعلام , استعلام سوکت تلفن مدل BS001
 144. استعلام نمایشگر داخل کابین / استعلام ,استعلام نمایشگر داخل کابین
 145. استعلام پروژه تعمیرات و بهسازی ساختمان / استعلام , استعلام پروژه تعمیرات و بهسازی ساختمان
 146. استعلام خدمات مشاوره ای طراحی نیروگاه برق فتوولتائیک متصل به شبکه / استعلام ,استعلام خدمات مشاوره ای طراحی نیروگاه برق فتوولتائیک متصل به شبکه
 147. استعلام تکرار کننده رادیویی... / استعلام , استعلام تکرار کننده رادیویی...
 148. استعلام پکیج شوفاژ / استعلام,استعلام پکیج شوفاژ
 149. استعلام SERVER HP و ... / استعلام, استعلام SERVER HP و ...
 150. استعلام جعبه خالی جواهرات / استعلام ,استعلام جعبه خالی جواهرات
 151. استعلام کولر گازی سرمایشی اسپلیت / استعلام , استعلام کولر گازی سرمایشی اسپلیت
 152. استعلام تهیه و نصب سیستم اعلان و اطفاء حریق مرکز PC / استعلام , استعلام تهیه و نصب سیستم اعلان و اطفاء حریق مرکز PC
 153. استعلام تجهیزات پزشکی / استعلام, استعلام تجهیزات پزشکی
 154. استعلام کامپیوتر all in one / استعلام, استعلام کامپیوتر all in one
 155. استعلام فن حلزونی / استعلام , استعلام فن حلزونی
 156. استعلام ظرف مخصوص حمل و تزریق روغن / استعلام , استعلام ظرف مخصوص حمل و تزریق روغن
 157. استعلام پمپ روغن بشکه ای و ... / استعلام, استعلام پمپ روغن بشکه ای و ...
 158. استعلام انجام امور تاسیساتی در سالن مخابرات / استعلام , استعلام انجام امور تاسیساتی در سالن مخابرات
 159. استعلام درپوش ظرف مخصوص حمل و تزریق روغن، پمپ روغن دستی و شلنگ فلکسیبل / استعلام, استعلام درپوش ظرف مخصوص حمل و تزریق روغن، پمپ روغن دستی و شلنگ فلکسیبل
 160. استعلام لیبل خام / آگهی استعلام, استعلام لیبل خام
 161. استعلام بهاء گوه خشتی سرند / استعلام بهاء , استعلام بهاء گوه خشتی سرند
 162. استعلام دستگاه تسمه کش نیمه اتوماتیک / استعلام,استعلام دستگاه تسمه کش نیمه اتوماتیک
 163. استعلام بشقاب میناکاری شده / استعلام , استعلام بشقاب میناکاری شده
 164. استعلام​ اسکراپر درام مگنت سه پراتور 96.7.24 / استعلام,استعلام​ اسکراپر درام مگنت سه پراتور 96.7.24
 165. استعلام پمپ پرکننده گریس گان، گریس پمپ دستی و گریس متر / استعلام بهای الکترونیکی, استعلام پمپ پرکننده گریس گان، گریس پمپ دستی و گریس متر
 166. استعلام لیبل خام / آگهی استعلام, استعلام لیبل خام
 167. استعلام هدرهای ورودی و خروجی سل های آب ژاول / استعلام , استعلام هدرهای ورودی و خروجی سل های آب ژاول
 168. استعلام مواد غذایی / استعلام, استعلام مواد غذایی
 169. استعلام درپوش پلاستیکی محافظ نازل گریس خور / استعلام, استعلام درپوش پلاستیکی محافظ نازل گریس خور
 170. استعلام لاستیک تیوپلس / استعلام بها , استعلام لاستیک تیوپلس
 171. استعلام برد الکترونیکی, رله و کارت کنترلی... / استعلام, استعلام برد الکترونیکی, رله و کارت کنترلی...
 172. استعلام خرید اجاق برقی، کولر گازی / استعلام، استعلام خرید اجاق برقی، کولر گازی
 173. استعلام انجام عملیات دیوارکشی پست / استعلام، استعلام انجام عملیات دیوارکشی پست
 174. استعلام گسکت گرافیتی بدون رینگ - 96.07.24 / استعلام,استعلام گسکت گرافیتی بدون رینگ- 96.07.24
 175. استعلام تهیه اثاثیه / آگهی استعلام, استعلام تهیه اثاثیه
 176. استعلام گلند آرمراد فلزی / استعلام , استعلام گلند آرمراد فلزی
 177. استعلام اجرای عملیات لکه گیری و آسفالت معابر / استعلام , استعلام اجرای عملیات لکه گیری و آسفالت معابر
 178. استعلام کاشی و سرامیک / استعلام , استعلام کاشی و سرامیک
 179. استعلام پیچ و پلاک ارتوپدی... / استعلام, استعلام پیچ و پلاک ارتوپدی...
 180. استعلام Temperature amot control valve complete 3way valve-type:4BFBB / استعلام , استعلام Temperature amot control valve complete 3way valve-type:4BFBB
 181. استعلام بهاء تهیه، نصب و راه اندازی سامانه جامع و هوشمند نظارت بر اجرای PM / فراخوان عمومی, استعلام بهاء تهیه، نصب و راه اندازی سامانه جامع و هوشمند نظارت بر اجرای PM
 182. استعلام شیشه سکوریت نورافکن / استعلام,استعلام شیشه سکوریت نورافکن
 183. استعلام کیف سلامت بیمار / استعلام، استعلام کیف سلامت بیمار
 184. استعلام لاستیک با تیوپ و نوار / استعلام، استعلام لاستیک با تیوپ و نوار
 185. استعلام کانکس bts مخابراتی / استعلام, استعلام کانکس bts مخابراتی
 186. استعلام پاور power رایانه 380 / استعلام , استعلام پاور power رایانه 380
 187. استعلام رولبرینگ / استعلام بها ,استعلام رولبرینگ
 188. استعلام خرید خدمات جهت کابلکشی.. / استعلام , استعلام خرید خدمات جهت کابلکشی...
 189. استعلام دوربین، صوتی و تصویر / استعلام , استعلام دوربین، صوتی و تصویر
 190. استعلام خرید سوئیچ سیسکو / استعلام, استعلام خرید سوئیچ سیسکو
 191. استعلام 20 عدد راک با کلیه متعلقات ... / استعلام , استعلام 20 عدد راک با کلیه متعلقات ...
 192. استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات - سخت افزار / استعلام, استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات - سخت افزار
 193. استعلام sodium metaperiodate / استعلام , استعلام sodium metaperiodate
 194. استعلام لوازم التحریر / استعلام , استعلام لوازم التحریر
 195. استعلام ICHROM S.AUREUS / استعلام , استعلام ICHROM S.AUREUS
 196. استعلام خرید خدمات جهت کابلکشی.. / استعلام , استعلام خرید خدمات جهت کابلکشی...
 197. استعلام دیگ آبگرم فولادی ساحل صنعت / استعلام, استعلام دیگ آبگرم فولادی ساحل صنعت
 198. استعلام رومیزی ترمه / استعلام ,استعلام رومیزی ترمه
 199. استعلام خرید یکدستگاه سرور HP / استعلام خرید یکدستگاه سرور HP
 200. استعلامichrom salmonella / استعلام , استعلام ichrom salmonella
 201. استعلام زونکن / استعلام , استعلام زونکن
 202. استعلام فلنج THICKNESS=10mm... / استعلام, استعلام فلنج THICKNESS=10mm...
 203. استعلام تهیه و آماده سازی میز کار آزمایشگاهی / استعلام,استعلام تهیه و آماده سازی میز کار آزمایشگاهی
 204. استعلام برگزاری آزمون پیشرفته تحصیلی دوره فنی و حرفه ای و کار و دانش / آگهی استعلام, استعلام برگزاری آزمون پیشرفته تحصیلی دوره فنی و حرفه ای و کار و دانش
 205. استعلام مانیتور- کیبورد / استعلام, استعلام مانیتور- کیبورد
 206. استعلام خرید تجهیزات آزمایشگاه پراتیک / استعلام خرید تجهیزات آزمایشگاه پراتیک
 207. استعلام اصلاح و بهینه سازی فونداسیون های معیوب... / استعلام , استعلام اصلاح و بهینه سازی فونداسیون های معیوب...
 208. استعلام خرید فوری چای سبز ایرانی / آگهی استعلام, استعلام خرید فوری چای سبز ایرانی
 209. استعلام خرید میکروکووت ... / استعلام ,استعلام خرید میکروکووت ...
 210. استعلام واگذاری رختشویخانه / استعلام، استعلام واگذاری رختشویخانه
 211. استعلام نخ جراحی / استعلام ،استعلام نخ جراحی
 212. استعلام بیرینگ MW33.C4 24024 و ... / استعلام, استعلام بیرینگ MW33.C4 24024 و ...
 213. استعلام ماژول مدل C6509-E-FAN / استعلام , استعلام ماژول مدل C6509-E-FAN
 214. استعلام لیوان یک بار مصرف کاغذی / آگهی استعلام, استعلام لیوان یک بار مصرف کاغذی
 215. استعلام 30 شاخه لوله بدون درز / استعلام ،استعلام 30 شاخه لوله بدون درز
 216. استعلام بهای تعمیر و نگهداری تاسیسات مکانیکی / استعلام , استعلام بهای تعمیر و نگهداری تاسیسات مکانیکی
 217. استعلام تهیه و طبخ و توزیع غذا / استعلام,استعلام تهیه و طبخ و توزیع غذا
 218. استعلام عدس / استعلام عدس
 219. استعلام 300.000 جلد کارت بانکی / استعلام ,استعلام 300.000 جلد کارت بانکی
 220. استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام، استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان
 221. استعلام هیتر فن دار 640W انرژی / استعلام, استعلام هیتر فن دار 640W انرژی
 222. استعلام ارائه خدمات گفتار درمانی / استعلام ,استعلام ارائه خدمات گفتار درمانی
 223. استعلام خدمات کار درمانی / استعلام استعلام خدمات کار درمانی
 224. استعلام نخود / استعلام, استعلام نخود
 225. استعلام البسه ورزشی / استعلام , استعلام البسه ورزشی
 226. استعلام اجرای کفپوش / استعلام , استعلام اجرای کفپوش
 227. استعلام باطری 12 ولت / استعلام,استعلام باطری 12 ولت
 228. استعلام اگزاست فن / استعلام, استعلام اگزاست فن
 229. استعلام مرغ منجمد / استعلام ، استعلام مرغ منجمد
 230. استعلام دستگاه چند کاره و ... / استعلام ,استعلام دستگاه چند کاره و ...
 231. استعلام سانترال تلفن / استعلام, استعلام سانترال تلفن
 232. استعلام تعمیرات اساسی اسلام اباد و حمیل / استعلام ,استعلام تعمیرات اساسی اسلام اباد و حمیل
 233. استعلام محوطه سازی دبستان روستای زنگی چقا ناحیه 2 / استعلام, استعلام محوطه سازی دبستان روستای زنگی چقا ناحیه 2
 234. استعلام دیوارکشی و محوطه سازی / استعلام ,استعلام دیوارکشی و محوطه سازی
 235. استعلام 65 عدد تابلوی آهنی / استعلام , استعلام 65 عدد تابلوی آهنی
 236. استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام, استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان
 237. استعلام جهت نصب و راه اندازی اتاق سرور / استعلام , استعلام جهت نصب و راه اندازی اتاق سرور
 238. استعلام برنج / استعلام ,استعلام برنج
 239. استعلام یک دستگاه ups رک تاور / استعلام,استعلام یک دستگاه ups رک تاور
 240. استعلام پمپ / استعلام, استعلام پمپ
 241. استعلام تجهیزات پزشکی / استعلام ،استعلام تجهیزات پزشکی
 242. استعلام دیوارکشی و محوطه سازی دبستان روستای پیرحیاتی - 96.7.24 / استعلام, استعلام دیوارکشی و محوطه سازی دبستان روستای پیرحیاتی - 96.7.24
 243. استعلام کارت Desfire4k- کارت PVC... / استعلام،استعلام کارت Desfire4k- کارت PVC...
 244. استعلام تعمیرات اساسی اسلام آباد و حمیل / استعلام, استعلام تعمیرات اساسی اسلام آباد و حمیل
 245. استعلام فعالیت های خدماتی سیستم های امنیتی / استعلام ، استعلام فعالیت های خدماتی سیستم های امنیتی
 246. استعلام خرید لوله ۵ لایه قطر ۲۰ / استعلام ,استعلام خرید لوله ۵ لایه قطر ۲۰
 247. استعلام ارائه خدمات شنوایی شناسایی / استعلام, استعلام ارائه خدمات شنوایی شناسایی
 248. استعلام 12 حلقه لاستیک / استعلام , استعلام 12 حلقه لاستیک
 249. استعلام خرید سی تن برنج تایلندی افتخار / استعلام , استعلام خرید سی تن برنج تایلندی افتخار

اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.7.13 درسایت

 1. استعلام شیرآلات و اتصالات, سایت ستاد / استعلام,استعلام شیرآلات و اتصالات
 2. استعلام سوئیچ شبکه , سامانه ستاد / استعلام,استعلام سوئیچ شبکه
 3. استعلام تن ماهی, سامانه تدارکات الکترونیکی دولت / استعلام,استعلام تن ماهی,
 4. استعلام گیربكس محرک دریچه هوای / استعلام , استعلام گیربكس محرک دریچه هوای
 5. استعلام وی بال والو استیل / استعلام , استعلام وی بال والو استیل
 6. استعلام تعمیر بالشتک مسی / استعلام ، استعلام تعمیر بالشتک مسی
 7. استعلام خرید 3 دستگاه تابلو فشار ضعیف و 4 دستگاه درایو / استعلام, استعلام خرید 3 دستگاه تابلو فشار ضعیف و 4 دستگاه درایو
 8. استعلام یکدستگاه لپ تاپ به همراه 2 عدد فلاش 16 گیگابایت / استعلام ، استعلام یکدستگاه لپ تاپ به همراه 2 عدد فلاش 16 گیگابایت
 9. استعلام خرید دو دستگاه اسپلیت / استعلام, استعلام خرید دو دستگاه اسپلیت
 10. استعلام لپ تاپ / استعلام، استعلام لپ تاپ
 11. استعلام خرید رنگ اپوکسی فنولیک / استعلام, استعلام خرید رنگ اپوکسی فنولیک
 12. استعلام 3 ردیف زانو جوشی / استعلام, استعلام 3 ردیف زانو جوشی
 13. استعلام مربای هویج تک نفره ... / استعلام، استعلام مربای هویج تک نفره ...
 14. استعلام ۵۸ ردیف پیچ و مهره و ... / استعلام,استعلام ۵۸ ردیف پیچ و مهره و ...
 15. استعلام نصب پمپ شافت و غلاف / استعلام, استعلام نصب پمپ شافت و غلاف
 16. استعلام یک دستگاه نوار قلب 6 کاناله / استعلام, استعلام یک دستگاه نوار قلب 6 کاناله
 17. استعلام surface pro4-e cpu / استعلام, استعلام surface pro4-e cpu
 18. استعلام 4 دستگاه سرنگ اتوماتیک / استعلام, استعلام 4 دستگاه سرنگ اتوماتیک
 19. استعلام نصب تابلو ترانسهای فاقد تابلو / استعلام,استعلام نصب تابلو ترانسهای فاقد تابلو
 20. استعلام تریستور / استعلام , استعلام تریستور
 21. استعلام لوله ای بیرونی و درونی دستگاه کک راکتیویته / استعلام , استعلام لوله ای بیرونی و درونی دستگاه کک راکتیویته
 22. استعلام ویلچر / استعلام , استعلام ویلچر
 23. استعلام لوله فولادی بدون درز / استعلام, استعلام لوله فولادی بدون درز
 24. استعلام مواد مصرفی دندانپزشکی / استعلام , استعلام مواد مصرفی دندانپزشکی
 25. استعلام فعالیت های مخابراتی / استعلام، استعلام فعالیت های مخابراتی
 26. استعلام اسید فسفریک / استعلام, استعلام اسید فسفریک
 27. استعلام سنجش سلامت کارکنان / استعلام,استعلام سنجش سلامت کارکنان
 28. استعلام سرنگ اتوماتیک / استعلام, استعلام سرنگ اتوماتیک
 29. استعلام خرید دو دستگاه server / استعلام, استعلام خرید دو دستگاه server
 30. استعلام انواع پیچ آلن و واشر / استعلام انواع پیچ آلن و واشر
 31. استعلام بهسازی و نوسازی ساختمان و تاسیسات بهداشتی / استعلام , استعلام بهسازی و نوسازی ساختمان و تاسیسات بهداشتی
 32. استعلام اصلاح و توسعه شبکه فاضلاب منطقه 5 قرارداد باز / استعلام , استعلام اصلاح و توسعه شبکه فاضلاب منطقه 5 قرارداد باز
 33. استعلام خرید 130 عدد واکسن آنفولانزا هلندی INFLUVAC / استعلام , استعلام خرید 130 عدد واکسن آنفولانزا هلندی INFLUVAC
 34. استعلام قند شکسته (بسته بندی) / استعلام, استعلام قند شکسته (بسته بندی)
 35. استعلام توسعه شبکه جمع آوری فاضلاب منطقه شش / استعلام , استعلام توسعه شبکه جمع آوری فاضلاب منطقه شش
 36. استعلام تهیه و نصب پرده کرکره تمام چوب / استعلام , استعلام تهیه و نصب پرده کرکره تمام چوب
 37. استعلام بهسازی و نوسازی ساختمان ایستگاه کوه نوا / استعلام , استعلام بهسازی و نوسازی ساختمان ایستگاه کوه نوا
 38. استعلام بهسازی و نوسازی ساختمان و تاسیسات بهداشتی و الکتریکی / استعلام , استعلام بهسازی و نوسازی ساختمان و تاسیسات بهداشتی و الکتریکی
 39. استعلام خرید و راه اندازی ۱۱ دستگاه هواساز / استعلام,استعلام خرید و راه اندازی ۱۱ دستگاه هواساز
 40. استعلام بهسازی و نوسازی تجهیزات تغذیه و نیرو / استعلام , استعلام بهسازی و نوسازی تجهیزات تغذیه و نیرو
 41. استعلام اقلام چاپی مربوط به طرح تنبلی چشم / استعلام, استعلام اقلام چاپی مربوط به طرح تنبلی چشم
 42. استعلام شیلنگ سیلکون زره دار / استعلام, استعلام شیلنگ سیلکون زره دار
 43. استعلام خرید اقلام صبحانه / استعلام، استعلام اقلام صبحانه
 44. استعلام لاستیک توپر و تیوپ لیفتراک و ... / استعلام, استعلام لاستیک توپر و تیوپ لیفتراک و ...
 45. استعلام مبدل شبکه صنعتی / استعلام,استعلام مبدل شبکه صنعتی
 46. استعلام انجام معاینات سلامت شغلی / استعلام , استعلام انجام معاینات سلامت شغلی
 47. استعلام تعمیر و راه اندازی یک دستگاه ترانسفورماتور / استعلام, استعلام تعمیر و راه اندازی یک دستگاه ترانسفورماتور
 48. استعلام سرنگ اتوماتیک / استعلام, استعلام سرنگ اتوماتیک
 49. استعلام چاپ طراحی کپی / استعلام,استعلام چاپ طراحی کپی
 50. استعلام کاپشن و شلوار بلند بادگیر دو لایه ضد آب / استعلام بها، استعلام کاپشن و شلوار بلند بادگیر دو لایه ضد آب
 51. استعلام لیوان یکبار مصرف گیاهی / استعلام, استعلام لیوان یکبار مصرف گیاهی
 52. استعلام hpe msa 800 gb 12 g sas mixed / استعلام,استعلام hpe msa 800 gb 12 g sas mixed
 53. استعلام بیمه تکمیلی جانبازان / استعلام، استعلام بیمه تکمیلی جانبازان
 54. استعلام منبع تغذیه قطعه رایانه / استعلام , استعلام منبع تغذیه قطعه رایانه
 55. استعلام سایر فعالیت های مربوط به تامین جا / استعلام,استعلام سایر فعالیت های مربوط به تامین جا
 56. استعلام اقلام تراش با برند maykestag اورجینال اتریش و ... / استعلام, استعلام اقلام تراش با برند maykestag اورجینال اتریش و ...
 57. استعلام اجرای کنسول میز مدیریت شبکه سیستم های انتقال / استعلام , استعلام اجرای کنسول میز مدیریت شبکه سیستم های انتقال
 58. استعلام احداث شیرخانه شرق / استعلام , استعلام احداث شیرخانه شرق
 59. استعلام صدا خفه کن و اگزوز و فیتینگ - مارک کاموزی / استعلام , استعلام صدا خفه کن و اگزوز و فیتینگ - مارک کاموزی
 60. استعلام مجموعه کامل جهت راه اندازی سیستم تزریق آب ژاول / استعلام,استعلام مجموعه کامل جهت راه اندازی سیستم تزریق آب ژاول
 61. استعلام قیمت برداشت مختصات مکانی و توصیفی تاسیسات آب و فاضلاب در 20 شهر / استعلام قیمت, استعلام قیمت برداشت مختصات مکانی و توصیفی تاسیسات آب و فاضلاب در 20 شهر
 62. استعلام نصب ایزوگام درجه یک ایرانی ... / استعلام , استعلام نصب ایزوگام درجه یک ایرانی ...
 63. استعلام ​ساخت سوئیت و نگهبانی منازل مسکونی / استعلام , استعلام ​ساخت سوئیت و نگهبانی منازل مسکونی
 64. استعلام خرید 6 عدد صندلی مدل 103 ایده آل صنعت / استعلام , استعلام خرید 6 عدد صندلی مدل 103 ایده آل صنعت
 65. استعلام میله پرچم 10 متری با فوندانسیون / استعلام , استعلام میله پرچم 10 متری با فوندانسیون
 66. استعلام 3 آیتم سوکت شیر برقی... / استعلام , استعلام 3 آیتم سوکت شیر برقی...
 67. استعلام شیلنگ فنری مارک MISUMI و ... / استعلام, استعلام شیلنگ فنری مارک MISUMI و ...
 68. مناقصه تهیه طرح جامع مدیریت پسماند - چاپ دوم / آگهی مناقصه , مناقصه تهیه طرح جامع مدیریت پسماند - چاپ دوم
 69. استعلام پشتیبانی سرویس ارتقاء و نگهداری بانکهای اطلاعاتی و ... / استعلام,استعلام پشتیبانی سرویس ارتقاء و نگهداری بانکهای اطلاعاتی و ...
 70. استعلام کاغذ a4 و کاغذ تذهیب / استعلام, استعلام کاغذ a4 و کاغذ تذهیب
 71. استعلام کیت کلر سنج چشمی / استعلام,استعلام کیت کلر سنج چشمی
 72. استعلام آنتی ویروس kaspersky endpoint security for business select / استعلام ,استعلام آنتی ویروس kaspersky endpoint security for business select
 73. استعلام لوله گذاری فاضلاب مسکن مهر / استعلامواستعلام لوله گذاری فاضلاب مسکن مهر
 74. استعلام اجرای آسفالت معابر روستای سید شهاب / استعلام , استعلام اجرای آسفالت معابر روستای سید شهاب
 75. استعلام ظروف / استعلام ، استعلام ظروف
 76. استعلام پروتز ارتوپدی مفصل زانو / استعلام , استعلام پروتز ارتوپدی مفصل زانو
 77. استعلام اجرای آسفالت معابر / استعلام , استعلام اجرای آسفالت معابر
 78. استعلام ماسه شکسته / استعلام , استعلام ماسه شکسته
 79. استعلام 8 قلم کابل با مارک کابل متال.... / استعلام, استعلام 8 قلم کابل با مارک کابل متال...
 80. استعلام تجهیزات مورد نیاز جهت نقشه برداری / استعلام, استعلام تجهیزات مورد نیاز جهت نقشه برداری
 81. استعلام گوشت / استعلام گوشت
 82. استعلام کمد MDF درب شیشه ای / استعلام , استعلام کمد MDF درب شیشه ای
 83. استعلام تهیه ، تامین ، نصب و راه اندازی شبکه و کابل کشی / استعلام, استعلام تهیه ، تامین ، نصب و راه اندازی شبکه و کابل کشی
 84. استعلام خرید دوربین / استعلام,استعلام خرید دوربین
 85. استعلام عملیات احداث انبار / استعلام , استعلام عملیات احداث انبار
 86. استعلام خرید بیس 0-25 جهت زیرسازی محور بارزو / استعلام، استعلام خرید بیس 0-25 جهت زیرسازی محور بارزو
 87. استعلام اجرای آسفالت معابر / استعلام , استعلام اجرای آسفالت معابر
 88. استعلام تجهیزات دندانپزشکی / استعلام , استعلام تجهیزات دندانپزشکی
 89. استعلام ترولی استیل / استعلام, استعلام ترولی استیل
 90. استعلام تعمیر و تجهیز آبنمای سازمان / استعلام, استعلام تعمیر و تجهیز آبنمای سازمان
 91. استعلام سیب زمینی / استعلام, استعلام سیب زمینی
 92. استعلام کمد استیل و فایل / استعلام, استعلام کمد استیل و فایل
 93. استعلام اجرای شبکه برق رسانی به تصفیه خانه / استعلام ، استعلام اجرای شبکه برق رسانی به تصفیه خانه
 94. استعلام اجرای آسفالت معابر / استعلام , استعلام اجرای آسفالت معابر
 95. استعلام سنجش سلامت کارکنان شرکت برق منطقه ای فارس حوزه بوشهر / استعلام, استعلام سنجش سلامت کارکنان شرکت برق منطقه ای فارس حوزه بوشهر
 96. استعلام لوازم ماشینهای اداری / استعلام, استعلام لوازم ماشینهای اداری
 97. استعلام نیمکت چدنی / استعلام، استعلام نیمکت چدنی
 98. استعلام صندوق صدقات / استعلام , استعلام صندوق صدقات
 99. استعلام آموزش قالیبافی / استعلام ، استعلام آموزش قالیبافی
 100. استعلام اجرای آسفالت معابر / استعلام , استعلام اجرای آسفالت معابر
 101. استعلام کابل و کابلشو / استعلام , استعلام کابل و کابلشو
 102. استعلام دستگاه چهار کاره کانن / استعلام ، استعلام دستگاه چهار کاره کانن
 103. استعلام پادری / استعلام، استعلام پادری
 104. استعلام لوله فولادی مشبک- زانو فولادی 90- شیر فلکه 110 و غیره / استعلام,استعلام لوله فولادی مشبک- زانو فولادی 90- شیر فلکه 110 و غیره
 105. استعلام پکیج تزریق مواد شیمیایی مجهز به مخزن 180 لیتری و ... / استعلام, استعلام پکیج تزریق مواد شیمیایی مجهز به مخزن 180 لیتری و ...
 106. استعلام لوله گذاری فاضلاب فاز دوم / استعلام , استعلام لوله گذاری فاضلاب فاز دوم
 107. استعلام پیاز / استعلام, استعلام پیاز
 108. استعلام اجرای عملیات جدول گذاری / استعلام , استعلام اجرای عملیات جدول گذاری
 109. استعلام مسواک انگشتی / استعلام , استعلام مسواک انگشتی
 110. استعلام خرید تعداد 25 عدد شیر دی ان 100 و ... / استعلام, استعلام خرید تعداد 25 عدد شیر دی ان 100
 111. استعلام کارتریج پرینتر رنگی / استعلام,استعلام کارتریج پرینتر رنگی
 112. استعلام لب تاب ایسوس / استعلام ، استعلام لب تاب ایسوس
 113. استعلام 1700 دست کاپشن شلوار / استعلام , استعلام 1700 دست کاپشن شلوار
 114. استعلام احداث خط انتقال / استعلام, استعلام احداث خط انتقال
 115. استعلام لوله مانسمان 4 اینچ با ضخامت 6 میلی متر / استعلامف استعلام لوله مانسمان 4 اینچ با ضخامت 6 میلی متر
 116. استعلام احداث خط انتقال / استعلام, استعلام احداث خط انتقال
 117. استعلام لامپ LED / استعلام، استعلام لامپ LED
 118. استعلام لیوان گیاهی / استعلام, استعلام لیوان گیاهی
 119. استعلام یخچال 15 فوت / استعلام , استعلام یخچال 15 فوت
 120. استعلام سنسور اکسیژن مربوط به گاز آنالایزر / استعلام,استعلام سنسور اکسیژن مربوط به گاز آنالایزر
 121. استعلام خرید رم کامپیوتر 5 عدد و رم سرور / استعلام, استعلام خرید رم کامپیوتر 5 عدد و رم سرور
 122. استعلام چای / استعلام, استعلام چای
 123. استعلام خرید تجهیزات و نصب و راه اندازی سیستم اعلام و اطفاء حریق / استعلام ,استعلام خرید تجهیزات و نصب و راه اندازی سیستم اعلام و اطفاء حریق
 124. استعلام فیلتر y شکل / استعلام,استعلام فیلتر y شکل
 125. استعلام لوله پلی اتیلن 50 فشار 10 اتمسفر pe100 و ... / استعلام, استعلام لوله پلی اتیلن 50 فشار 10 اتمسفر pe100 و ...
 126. استعلام 11 دستگاه کامپیوتر / استعلام , استعلام 11 دستگاه کامپیوتر
 127. استعلام لوازم التحریر / استعلام, استعلام لوازم التحریر
 128. استعلام طراحی ، نصب و راه اندازی سیستم اعلام حریق / استعلام , استعلام طراحی ، نصب و راه اندازی سیستم اعلام حریق
 129. استعلام قفل الکترونیکی مدل یوکا / استعلام, استعلام قفل الکترونیکی مدل یوکا
 130. استعلام تابلو سافت استارت 75 کیلووات / استعلام, استعلام تابلو سافت استارت 75 کیلووات
 131. استعلام تجهیزات نور پردازی عکاسی و فیلمبرداری / استعلام , استعلام تجهیزات نور پردازی عکاسی و فیلمبرداری
 132. استعلام کاغذ 80 گرمی A4 / استعلام, استعلام کاغذ 80 گرمی A4
 133. استعلام میکروفون بی سیم بدنی / استعلام , استعلام میکروفون بی سیم بدنی
 134. استعلام خرید نرم افزار نظام / استعلام، استعلام خرید نرم افزار نظام
 135. استعلام خرید کاپشن و شلوار ورزشی، کرونومتر / استعلام, استعلام خرید کاپشن و شلوار ورزشی، کرونومتر
 136. استعلام ۶ عدد دوربین ثابت مداربسته / استعلام,استعلام ۶ عدد دوربین ثابت مداربسته
 137. استعلام دوربین فیلم برداری.... / استعلام , استعلام دوربین فیلم برداری....
 138. استعلام انکوباتور یخچال دار / استعلام ,استعلام انکوباتور یخچال دار
 139. استعلام نمک جهت راهداری زمستانی / استعلام,استعلام نمک جهت راهداری زمستانی
 140. استعلام کاپشن دوپوش کوهنوردی / استعلام, استعلام کاپشن دوپوش کوهنوردی
 141. استعلام درب امنیتی ضد سرقت / استعلام,استعلام درب امنیتی ضد سرقت
 142. استعلام تمدید یکساله اعتبار لایسنس آنتی ویروس / استعلام، استعلام تمدید یکساله اعتبار لایسنس آنتی ویروس
 143. استعلام اتصالات چدنی و اتصالات شیرآلات آب منطقه ای / استعلام , استعلام اتصالات چدنی و اتصالات شیرآلات آب منطقه ای
 144. استعلام پکیج یونیت با کویل آبی تک کمپرسور / استعلام, استعلام پکیج یونیت با کویل آبی تک کمپرسور
 145. استعلام پوشک محافظ بزرگسال / استعلام،استعلام پوشک محافظ بزرگسال
 146. استعلام یک دستگاه ضبط دوربین مداربسته / استعلام, استعلام یک دستگاه ضبط دوربین مداربسته

مناقصات پیمانکاری مخابرات پارس نماد

اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.6.25 در سایت

 1. مناقصه PROCUREMENT , SHIPMENT, INSTALLATION و ... / مناقصه ,مناقصه PROCUREMENT , SHIPMENT, INSTALLATION و ...
 2. مناقصه PROCUREMENT , SHIPMENT, INSTALLATION, COMMISSIONING TRAINING &AFTER SALE و... / مناقصه ,مناقصه PROCUREMENT , SHIPMENT, INSTALLATION, COMMISSIONING TRAINING &AFTER SALE و...
 3. فراخوان استعلام شیفت عصر واحد دندانپزشکی شامل 9 دستگاه یونیت / فراخوان استعلام , فراخوان استعلام شیفت عصر واحد دندانپزشکی شامل 9 دستگاه یونیت
 4. استعلام حفاری و کابلکشی فیبرنوری خاکی و ترمیم مسیر BTS / استعلام حفاری و کابلکشی فیبرنوری خاکی و ترمیم مسیر BTS
 5. استعلام خرید بیست و پئج عدد ماژول سیسکو vic / استعلام خرید بیست و پئج عدد ماژول سیسکو vic
 6. استعلام دستگاه تنفسی آتش نشانی / استعلام, استعلام دستگاه تنفسی آتش نشانی
 7. استعلام لوله برق پی وی سی سخت / استعلام, استعلام لوله برق پی وی سی سخت
 8. استعلام تهیه چوب و ساخت درب / استعلام, استعلام تهیه چوب و ساخت درب
 9. استعلام آسفالت سطحی / استعلام ,استعلام آسفالت سطحی
 10. استعلام پالت باکس فلزی / استعلام, استعلام پالت باکس فلزی
 11. استعلام تعمیرات اساسی مدرسه روستای بانی هوان سرپلذهاب / استعلام,استعلام تعمیرات اساسی مدرسه روستای بانی هوان سرپلذهاب
 12. استعلام تعمیرات اساسی مدارس / استعلام,استعلام تعمیرات اساسی مدارس
 13. استعلام تعمیرات اساسی / استعلام ,استعلام تعمیرات اساسی
 14. استعلام تعمیرات اساسی مدارس / استعلام,استعلام تعمیرات اساسی مدارس
 15. استعلام تلویزیون LED سامسونگ / استعلام ،استعلام تلویزیون LED سامسونگ
 16. استعلام حوله دستی کوچک / استعلام, استعلام حوله دستی کوچک
 17. استعلام باتری قابل شارژ / استعلام باتری قابل شارژ
 18. استعلام واکر فلزی ... / استعلام ,استعلام واکر فلزی ...
 19. استعلام عملیات کنترل کیفیت آب شامل آزمایشگاه , بهره برداری و... / استعلام,استعلام عملیات کنترل کیفیت آب شامل آزمایشگاه , بهره برداری و...
 20. استعلام جمع آوری , تصفیه و تامین آب / استعلام,استعلام جمع آوری , تصفیه و تامین آب
 21. استعلام عملیات کنترل کیفیت آب شامل آزمایشگاه , بهره برداری و... / استعلام,استعلام عملیات کنترل کیفیت آب شامل آزمایشگاه , بهره برداری و...
 22. استعلام عملیات کنترل کیفیت آب شامل آزمایشگاه , بهره برداری و... / استعلام,استعلام عملیات کنترل کیفیت آب شامل آزمایشگاه , بهره برداری و...
 23. استعلام عملیات کنترل کیفیت آب شامل آزمایشگاه , بهره برداری.... / استعلام عملیات کنترل کیفیت آب شامل آزمایشگاه , بهره برداری....
 24. استعلام عملیات کنترل کیفیت آب شامل آزمایشگاه , بهره برداری و نگهداری.... / استعلام عملیات کنترل کیفیت آب شامل آزمایشگاه , بهره برداری و نگهداری....
 25. استعلام عملیات کنترل کیفیت آب شامل آزمایشگاه , بهره برداری و نگهداری از تاسیسات کلرزنی / استعلام,استعلام عملیات کنترل کیفیت آب شامل آزمایشگاه , بهره برداری و نگهداری از تاسیسات کلرزنی
 26. استعلام جمع آوری , تصفیه و تامین آب / استعلام,استعلام جمع آوری , تصفیه و تامین آب
 27. استعلام عملیات کنترل کیفیت آب شامل آزمایشگاه , بهره برداری و نگهداری از تاسیسات کلرزنی ... / استعلام عملیات کنترل کیفیت آب شامل آزمایشگاه , بهره برداری و نگهداری از تاسیسات کلرزنی ...
 28. استعلام عملیات کنترل کیفیت آب شامل آزمایشگاه، بهره برداری و نگهداری از تاسیسات / استعلام,استعلام عملیات کنترل کیفیت آب شامل آزمایشگاه، بهره برداری و نگهداری از تاسیسات
 29. استعلام عملیات کنترل کیفیت آب شامل آزمایشگاه , بهره برداری و نگهداری / استعلام,استعلام عملیات کنترل کیفیت آب شامل آزمایشگاه , بهره برداری و نگهداری
 30. استعلام عملیات کنترل کیفیت آب شامل آزمایشگاه / استعلام,استعلام عملیات کنترل کیفیت آب شامل آزمایشگاه
 31. استعلام عملیات کنترل کیفیت آب / استعلام عملیات کنترل کیفیت آب
 32. استعلام عملیات کنترل کیفیت آب شامل آزمایشگاه , بهره برداری و... / استعلام,استعلام عملیات کنترل کیفیت آب شامل آزمایشگاه , بهره برداری و...
 33. استعلام عملیات کنترل کیفیت آب شامل آزمایشگاه , بهره برداری و... / استعلام,استعلام عملیات کنترل کیفیت آب شامل آزمایشگاه , بهره برداری و...
 34. استعلام عملیات کنترل کیفیت آب شامل آزمایشگاه , بهره برداری و... / استعلام,استعلام عملیات کنترل کیفیت آب شامل آزمایشگاه , بهره برداری و...
 35. استعلام برون سپاری کلیه خدمات شبکه رایانه / استعلام,استعلام برون سپاری کلیه خدمات شبکه رایانه
 36. استعلام پروژه خدمات مشاوره ، پشتیبانی ، نگهداری و تعمیرات تجهیزات سخت افزاری.... / استعلام پروژه خدمات مشاوره ، پشتیبانی ، نگهداری و تعمیرات تجهیزات سخت افزاری....
 37. استعلام چسب- 24 قوطی / آگهی استعلام , استعلام چسب- 24 قوطی
 38. استعلام پین دانه نوار زنجیری 1 / فرم استعلام بها , استعلام پین دانه نوار زنجیری 1
 39. استعلام لاینر ترینیون شوت خروجی / استعلام , استعلام لاینر ترینیون شوت خروجی
 40. فراخوان خرید ساندویچ پنل جهت انبار بحران / فراخوان خرید ساندویچ پنل جهت انبار بحران
 41. استعلام Hot-dip galvanised steel pipe, with thread .... / استعلام Hot-dip galvanised steel pipe, with thread ....
 42. استعلام کندانسو چیلر / استعلام,استعلام کندانسو چیلر
 43. استعلام پوزیشنر هوا / استعلام,استعلام پوزیشنر هوا
 44. استعلام دستگاه گازسنج - گازیاب / استعلام، استعلام دستگاه گازسنج - گازیاب
 45. استعلام گیج فشار گلیسیرین دار / استعلام بهاء, استعلام گیج فشار گلیسیرین دار
 46. استعلام تعمیر و بازسازی هدر باکسهای فاینال ری هیت / استعلام, استعلام استعلام تعمیر و بازسازی هدر باکسهای فاینال ری هیت
 47. استعلام بهای INTERCONNECTING CABLE 50FT.... / فرم استعلام , استعلام بهای INTERCONNECTING CABLE 50FT....
 48. استعلام level switch / استعلام , استعلام level switch
 49. استعلام دستگاه مانیتورینگ گازهای روغن ترانسفورماتور / استعلام,استعلام دستگاه مانیتورینگ گازهای روغن ترانسفورماتور
 50. استعلام انواع مصالح و مقاطع فلزی ساختمان... / استعلام, استعلام انواع مصالح و مقاطع فلزی ساختمان...
 51. استعلام بلیط استخر یکساله جهت کارکنان وزارت بهداشت / استعلام بلیط استخر یکساله جهت کارکنان وزارت بهداشت
 52. استعلام دو دستگاه برج خنک کننده 700 تن دو قلو.... / استعلام دو دستگاه برج خنک کننده 700 تن دو قلو....
 53. استعلام موتور سیکلت انژکتوری 200cc ns مشکی / استعلام موتور سیکلت انژکتوری 200cc ns مشکی
 54. استعلام خرید تجهیزات پزشکی / استعلام خرید تجهیزات پزشکی
 55. استعلام تلویزیون / استعلام ,استعلام تلویزیون
 56. استعلام کابل مسی و مفتول مسی / استعلام ,استعلام کابل مسی و مفتول مسی
 57. استعلام لوله پلی اتیلن / استعلام,استعلام لوله پلی اتیلن
 58. استعلام لوله فولادی / استعلام,استعلام لوله فولادی
 59. استعلام تابلو سافت استارت / استعلام,استعلام تابلو سافت استارت
 60. استعلام هیدروکلریناتور / استعلام هیدروکلریناتور
 61. استعلام کابل مسی / استعلام کابل مسی
 62. استعلام کابل تخت لاستیکی مسی 05*3 و 70*3 با روکش EPDM / استعلام کابل تخت لاستیکی مسی 05*3 و 70*3 با روکش EPDM
 63. استعلام شیرآلات و اتصالات / استعلام شیرآلات و اتصالات
 64. استعلام لوله فولادی مانیسمان / استعلام لوله فولادی مانیسمان
 65. استعلام کاغذ double A / آگهی استعلام , استعلام کاغذ double A
 66. استعلام کارتریچ اورجینال / استعلام کارتریچ اورجینال
 67. استعلام کامپیوتر سرور / استعلام کامپیوتر سرور
 68. استعلام کاغذ تحریر / استعلام, استعلام کاغذ تحریر
 69. استعلام نصب ترانس / استعلام, استعلام نصب ترانس
 70. استعلام تعداد 7 دستگاه کنتور ... / استعلام , استعلام تعداد 7 دستگاه کنتور ...
 71. استعلام تعویض ترانس جریان ایستگاه برق / استعلام، استعلام تعویض ترانس جریان ایستگاه برق
 72. استعلام تعمیرات / استعلام, استعلام تعمیرات
 73. استعلام رله MICOM P123 / استعلام, استعلام رله MICOM P123
 74. استعلام تامین قطعات یدکی / استعلام , استعلام تامین قطعات یدکی
 75. استعلام رنگ آمیزی استراکچرهای فلزی / استعلام رنگ آمیزی استراکچرهای فلزی
 76. استعلام تیغه سکسیونر / استعلام تیغه سکسیونر
 77. استعلام خرید قفل آویز / استعلام خرید قفل آویز
 78. استعلام تعمیر و رفع اشکال کلید قدرت / استعلام تعمیر و رفع اشکال کلید قدرت
 79. استعلام نصب سقف کاذب در پستهای 230 / استعلام نصب سقف کاذب در پستهای 230
 80. استعلام ترانس ولتاژ خازنی 63 کیلوولت CPA 72 طبق نقشه پیوست / استعلام,استعلام ترانس ولتاژ خازنی 63 کیلوولت CPA 72 طبق نقشه پیوست
 81. استعلام خرید ۲۴ شاخه لوله ۳ اینچ و ... / استعلام,استعلام خرید ۲۴ شاخه لوله ۳ اینچ و ...
 82. استعلام خرید مجموعه لوازم یدکی تب چنجر ترانس / استعلام,استعلام خرید مجموعه لوازم یدکی تب چنجر ترانس
 83. استعلام سرویس و تعمیر اساسی تب چنجر / استعلام,استعلام سرویس و تعمیر اساسی تب چنجر
 84. استعلام آنتی ویروس / استعلام,استعلام آنتی ویروس
 85. استعلام تامین و نصب و تست و راه اندازی یک دستگاه ایونت رکوردر / استعلام,استعلام تامین و نصب و تست و راه اندازی یک دستگاه ایونت رکوردر
 86. استعلام میز ریاست از جنس MDF / استعلام, استعلام میز ریاست از جنس MDF
 87. استعلام میز مدیریت از جنس MDF با میز کنفرانس / استعلام, استعلام میز مدیریت از جنس MDF با میز کنفرانس
 88. استعلام سیستم نرم افزاری دفتر پست و بیمه- 96.06.25 / استعلام سیستم نرم افزاری دفتر پست و بیمه- 96.06.25
 89. استعلام طراحی محاسبات، تهیه نقشه های اجرائی و ... / استعلام طراحی محاسبات، تهیه نقشه های اجرائی و ...
 90. استعلام محصولات الکترونیکی / استعلام, استعلام محصولات الکترونیکی
 91. استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات - سخت افزار / استعلام, استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات - سخت افزار
 92. استعلام تعمیر بالابر آکاردئونی / استعلام تعمیر بالابر آکاردئونی
 93. استعلام خرید یک دستگاه ساعت زنی / استعلام , استعلام خرید یک دستگاه ساعت زنی
 94. استعلام خرید سیستم اعلان و نمایش شرایط محیطی / استعلام، استعلام خرید سیستم اعلان و نمایش شرایط محیطی
 95. استعلام رفع نشتی اتصالات سوخت رسانی / استعلام، استعلام رفع نشتی اتصالات سوخت رسانی
 96. استعلام نصب فلو سوئیچ / استعلام، استعلام نصب فلو سوئیچ
 97. استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام,استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان
 98. استعلام اجرای زیرسازی و رنگ آمیزی و زیرسازی / استعلام, استعلام اجرای زیرسازی و رنگ آمیزی و زیرسازی
 99. استعلام نگهداری، تعمیر و پشتیبانی دو دستگاه آسانسور / استعلام, استعلام نگهداری، تعمیر و پشتیبانی دو دستگاه آسانسور
 100. استعلام دستگاه ترازوی توزین / استعلام, استعلام دستگاه ترازوی توزین
 101. استعلام 4 عدد نورد مرکب ماشین چاپ / استعلام, استعلام 4 عدد نورد مرکب ماشین چاپ
 102. استعلام بسته آموزشی حروف الفبا 0 تا 5 سال / استعلام, استعلام بسته آموزشی حروف الفبا 0 تا 5 سال
 103. استعلام پاور سرور 460w و 750W مدل HP / استعلام, استعلام پاور سرور 460w و 750W مدل HP
 104. استعلام تجهیز چاه شامل تهیه و بارگیری حمل و تخلیه ... / استعلام، استعلام تجهیز چاه شامل تهیه و بارگیری حمل و تخلیه ...
 105. استعلام تجهیز چاه شامل تهیه و بارگیری حمل و تخلیه ... / استعلام تجهیز چاه شامل تهیه و بارگیری حمل و تخلیه ...
 106. استعلام تجهیز چاه شامل تهیه و بارگیری حمل و تخلیه ... / استعلام تجهیز چاه شامل تهیه و بارگیری حمل و تخلیه ...
 107. استعلام تجهیز چاه شامل تهیه و بارگیری حمل و تخلیه ... / استعلام تجهیز چاه شامل تهیه و بارگیری حمل و تخلیه ...
 108. استعلام دستگاه کنترل سطح از راه دور بی سیم مخزنی / استعلام, استعلام دستگاه کنترل سطح از راه دور بی سیم مخزنی
 109. استعلام چاپگر حرارتی رایانه / استعلام, استعلام چاپگر حرارتی رایانه
 110. استعلام الواتور فلزی 4 اینچ فشار قوی لولایی پی وی سی / استعلام, استعلام الواتور فلزی 4 اینچ فشار قوی لولایی پی وی سی
 111. استعلام دستگاه کنترل سطح مخزن بی سیم MP / استعلام, استعلام دستگاه کنترل سطح مخزن بی سیم MP
 112. استعلام انجام عملیات کالیبراسیون تجهیزات آزمایشگاهی / استعلام, استعلام انجام عملیات کالیبراسیون تجهیزات آزمایشگاهی
 113. استعلام لوله فولادی اسپیرال / استعلام, استعلام لوله فولادی اسپیرال
 114. استعلام کنتور آب توربینی / استعلام, استعلام کنتور آب توربینی
 115. استعلام الکتروپمپ شناور 55 کیلووات / استعلام , استعلام الکتروپمپ شناور 55 کیلووات
 116. استعلام لوله گالوانیزه / استعلام, استعلام لوله گالوانیزه
 117. استعلام زانویی 45 درجه upvc / استعلام , استعلام زانویی 45 درجه upvc
 118. استعلام کولر آبی سپهر الکتریک / استعلام، استعلام کولر آبی سپهر الکتریک
 119. استعلام انجام امور مربوط به آموزش صنایع دستی 12 ماهه / استعلام, استعلام انجام امور مربوط به آموزش صنایع دستی 12 ماهه
 120. استعلام سیم برق افشان / استعلام سیم برق افشان
 121. استعلام کابل شبکه ارتباطی / استعلام کابل شبکه ارتباطی
 122. استعلام دتکتور آتش نشانی / استعلام دتکتور آتش نشانی
 123. استعلام کلید برق 2 پل / استعلام کلید برق 2 پل
 124. استعلام مانیتور ایکس ویژن / استعلام مانیتور ایکس ویژن
 125. استعلام خرید 2 دستگاه تلویزیون صنعتی ... / استعلام, استعلام خرید 2 دستگاه تلویزیون صنعتی ...
 126. استعلام خرید مبلمان محیطی با مترال ترمو وود آفریقایی به ضخامت CM4 / استعلام, استعلام خرید مبلمان محیطی با مترال ترمو وود آفریقایی به ضخامت CM4
 127. استعلام لپ تاپ MSI / استعلام لپ تاپ MSI
 128. استعلام سوئیچ سیسکو / استعلام سوئیچ سیسکو
 129. استعلام ریبون sp40 / استعلام, استعلام ریبون sp40
 130. استعلام تونر فاکس brother2840 / استعلام, استعلام تونر فاکس brother2840
 131. استعلام یونیت درام فاکس / استعلام, استعلام یونیت درام فاکس
 132. استعلام خرید لوله آبده فولادی 6 اینج روزه دار مانیسمان / استعلام, استعلام خرید لوله آبده فولادی 6 اینج روزه دار مانیسمان
 133. استعلام 1000 عدد خودکار بیک کریستال آبی / استعلام, استعلام 1000 عدد خودکار بیک کریستال آبی
 134. استعلام پایه بسکتبال برقی تاشو با جک بغل کنترل / استعلام,استعلام پایه بسکتبال برقی تاشو با جک بغل کنترل
 135. استعلام خرید یک دستگاه کراس آور و فلای DHZ / استعلام,استعلام خرید یک دستگاه کراس آور و فلای DHZ
 136. استعلام خرید ملزومات و مطبوعات / استعلام,استعلام خرید ملزومات و مطبوعات
 137. استعلام خرید لوازم ایمنی / استعلام، استعلام خرید لوازم ایمنی
 138. استعلام خرید لوازم گاردریل / استعلام، استعلام خرید لوازم گاردریل
 139. استعلام پارچه آستری پرده ساده / استعلام ,استعلام پارچه آستری پرده ساده
 140. استعلام فراخوان اورژانس اجتماعی / استعلام ,استعلام فراخوان اورژانس اجتماعی
 141. استعلام واگذاری بخشی از فعالیتهای مربوط به طرح غربالگری اختلالات ژنتیک / استعلام ,استعلام واگذاری بخشی از فعالیتهای مربوط به طرح غربالگری اختلالات ژنتیک
 142. استعلام واگذاری بخشی از فعالیتهای مربوط به طرح غربالگری / استعلام ,استعلام واگذاری بخشی از فعالیتهای مربوط به طرح غربالگری
 143. استعلام واگذاری بخشی از فعالیتهای مربوط به طرح مشاوره ژنتیک / استعلام ,استعلام واگذاری بخشی از فعالیتهای مربوط به طرح مشاوره ژنتیک
 144. استعلام واگذاری بخشی از فعالیتهای مربوط به طرح مشاوره ژنتیک / استعلام ,استعلام واگذاری بخشی از فعالیتهای مربوط به طرح مشاوره ژنتیک
 145. استعلام واگذاری بخشی از فعالیتهای مربوط به طرح غربالگری / استعلام ,استعلام واگذاری بخشی از فعالیتهای مربوط به طرح غربالگری
 146. استعلام رنگ آمیزی ساختمان و میز و صندلی / استعلام رنگ آمیزی ساختمان و میز و صندلی
 147. استعلام لوله پلی اتیلن / استعلام, استعلام لوله پلی اتیلن
 148. استعلام خرید دستگاه صدور آنی کارت / استعلام , استعلام خرید دستگاه صدور آنی کارت
 149. استعلام انجام عملیات احیاء چاه / استعلام,استعلام انجام عملیات احیاء چاه
 150. استعلام تهیه و اجرای مخزن 200 متر مکعبی / استعلام, استعلام تهیه و اجرای مخزن 200 متر مکعبی
 151. استعلام خرید البسه و تجهیزات ورزشی / استعلام ,استعلام خرید البسه و تجهیزات ورزشی
 152. استعلام کامپیوتر جیبی / استعلام ,استعلام کامپیوتر جیبی
 153. استعلام فن کویل زمینی / استعلام فن کویل زمینی
 154. استعلام تعمیرات اساسی مدارس / استعلام,استعلام تعمیرات اساسی مدارس
 155. استعلام تعمیرات اساسی مدارس بعثت... / استعلام,استعلام تعمیرات اساسی مدارس بعثت...
 156. استعلام تعمیرات اساسی مدارس مدنی- ... / استعلام,استعلام تعمیرات اساسی مدارس مدنی- ...
 157. استعلام تعمیرات اساسی مدارس توحید... / استعلام,استعلام تعمیرات اساسی مدارس توحید...
 158. استعلام تعمیرات اساسی مدارس سمیه ... / استعلام,استعلام تعمیرات اساسی مدارس سمیه ...
 159. استعلام تعمیرات اساسی مدارس امام سجاد... / استعلام,استعلام تعمیرات اساسی مدارس امام سجاد...
 160. استعلام تعمیرات اساسی مدارس / استعلام,استعلام تعمیرات اساسی مدارس
 161. استعلام تعمیرات اساسی مدارس / استعلام,استعلام تعمیرات اساسی مدارس
 162. استعلام تعمیرات اساسی هنرستان / استعلام,استعلام تعمیرات اساسی هنرستان
 163. استعلام تعمیرات اساسی مدارس / استعلام,استعلام تعمیرات اساسی مدارس
 164. استعلام تعمیرات اساسی مدارس / استعلام,استعلام تعمیرات اساسی مدارس
 165. استعلام تعمیرات اساسی مدارس امام موسی صدر... / استعلام تعمیرات اساسی مدارس امام موسی صدر...
 166. استعلام شیرهای اطمینان قطع گاز / استعلام شیرهای اطمینان قطع گاز
 167. استعلام کانکس به متراژ 2.60*6 / استعلام کانکس به متراژ 2.60*6
 168. استعلام کفپوش کرانولی شانه تخم مرغی دورنگ / استعلام کفپوش کرانولی شانه تخم مرغی دورنگ
 169. استعلام کابل ، فیوز ، تابلو ، کنتاکتور ، میل ارت و سیم مسی / استعلام کابل ، فیوز ، تابلو ، کنتاکتور ، میل ارت و سیم مسی
 170. استعلام تهیه و نصب دو باب آسانسور هیدرولیکی / استعلام, استعلام تهیه و نصب دو باب آسانسور هیدرولیکی
 171. استعلام ارزیابی کیفی انجام عملیات توسعه و بهبود شبکه کامپیوتری / آگهی استعلام ارزیابی کیفیRFQ, استعلام ارزیابی کیفی انجام عملیات توسعه و بهبود شبکه کامپیوتری
 172. مناقصه انجام امور تنظیفات این شبکه / مناقصه , مناقصه انجام امور تنظیفات این شبکه
 173. فراخوان عمومی واگذاری فضای سبز و باغبانی / اگهی فراخوان , فراخوان عمومی واگذاری فضای سبز و باغبانی
 174. استعلام خرید سبوس برشته / استعلام، استعلام خرید سبوس برشته
 175. استعلام بهاء لایسنس دوربین های نظات تصویری نرم افزار GENETEC / استعلام بهاء, استعلام بهاء لایسنس دوربین های نظات تصویری نرم افزار GENETEC
 176. استعلام بهاء تعمیر و راه اندازی آسانسورهای پل عابرپیاده میدان دانشجو / استعلام بهاء, استعلام بهاء تعمیر و راه اندازی آسانسورهای پل عابرپیاده میدان دانشجو
 177. استعلام بهاء اجرای پوشش سقف بر روی پلها هوائی عابر پیاده / استعلام بهاء, استعلام بهاء اجرای پوشش سقف بر روی پلها هوائی عابر پیاده
 178. استعلام خرید رادیو میکروتیک SXT Lite-5... / استعلام، استعلام خرید رادیو میکروتیک SXT Lite-5...
 179. استعلام خرید بیس در محل کارخانه... / مناقصه عمومی، مناقصه انواع پایه سیمانی چهارگوش
 180. استعلام عملیات لکه گیری آسفالت معابر سطح شهر / استعلام عملیات لکه گیری آسفالت معابر سطح شهر

مناقصات پیمانکاری مخابرات پارس نماد